Friday, February 17, 2017

Viết thêm từ bài viết Thông điệp của anh Trần Huỳnh Duy Thức qua thư góp ý gởi ô Trọng của LS Lê Công Định
Lê Vũ Hùng
 
Trần Huỳnh Duy Thức
Trước hết tôi có đôi lời cám ơn bài viết của luật sư Lê Công Định vì qua bài viết này tôi tìm ra được website tranfami.wordpress.com do gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức lập ra. Qua đó tôi đã đọc rất nhiều những bài viết của anh Thức trong thời gian bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam cầm để thấy rằng những lời nói của LS Định về anh Thức thật không sai một từ nào và hiểu rõ hơn tấm lòng của anh đối với dân tộc, đặc biệt là sự hiểu biết sâu sắc của anh về tất cả mọi vấn đề của xã hội Việt Nam và của thế giới trong quá khứ, hiện tại cũng như trong tương lai.


Quả thực vậy đọc những bài viết của anh Thức tôi xúc động vô cùng và phải tạm dừng nhiều lần để lĩnh hội hết những ý tưởng sâu sa nơi con người anh. Anh được sinh ra do hồn thiêng sông núi nước Việt và do sự anh linh của Ông Bà tổ tiên để đưa đất nước trở lại thời kỳ rực rỡ của Vua Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông …
Luật sư Định tin rằng rồi đây anh sẽ lãnh đạo quốc gia và sẽ xây dựng nên một nền tảng vững chãi giúp Việt Nam trở thành cường quốc mai sau và tôi cũng xác tín điều này sẽ xảy ra trong một ngày gần đây dựa trên đạo lý Thiện rồi sẽ thắng Ác, Chính nghĩa sẽ thắng Gian tà. Nơi con người anh ngoài sự thông hiểu quy luật của Đất, Trời anh còn nhận được tiếng gọi của các tiền nhân, cái mà anh đề cập nhiều lần trong các thư đó là tính siêu thực của Tạo hóa.
Khi nghe tin anh tuyệt thực thì tôi xót xa vô cùng và đọc được những lời năn nỉ thậm chí van xin của những bậc tiền bối và những trí thức hãy bảo tồn mạng sống cho nước nhà trong tương lai. Hiện nay anh cũng không đánh đổi sự tự do để sang nước ngoài đây là quyết định vô cùng sáng suốt và đầy bản lĩnh của anh, tôi khẳng định điều này vì hai lẽ:
Thứ nhất nơi nhà tù của những kẻ độc tài là nơi đào tạo anh trở thành chiến binh xuất sắc nhất, chỉ có nơi đây anh mới có đủ điều kiện hoàn thiện mình từng ngày. Rồi một ngày không xa người chiến binh này sẽ xông trận dẫn dắt những chiến binh ưu tú của đất nước diệt trừ cái ác. Thứ hai vô cùng hệ trọng đó là anh đang đào tạo lớp trẻ cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và đầy tính nhân văn qua việc chỉ dẫn cho các con cháu trong gia đình. Những bài viết của anh sẽ là những bài học của các bậc làm Cha Mẹ của Việt Nam trong tương lai tươi sáng sau này.
VIỆT NAM tôi ơi! Đã đến lúc chúng ta kêu gọi cùng nhau tỉnh thức, chỉ cần một tiếng nói, chỉ cần một bàn tay đồng lòng của 80 triệu dân (không kể những người cộng sản và những kẻ cơ hội) thì không một quyền lực hay sức mạnh nào có thể chống đỡ được sức mạnh của dân tộc trong và ngoài nước. Khi cơ hội đến tất cả cùng nhau xuống đường.
Gửi từ Saint John Canada
LVH 14/02/2017

No comments:

Post a Comment