Monday, May 22, 2017

GS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG HƯỞNG ỨNG ĐỐI THOẠI


 
GS. TS Nguyễn Đình Cống.

Hưởng ứng đối thoại

Nguyễn Đình Cống
Ngày 15 tháng 8- 2017, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tuyên bố: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

Khác với phát ngôn “sẽ đối thoại” vào năm ngoái nhưng chẳng làm gì cả, lần này ông Thưởng cho biết “Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Việc đối thoại để tìm chân lý đã được nhiều người đề cập từ lâu. Gần đây có các đề nghị cụ thể của các ông Nguyễn Trung và Chu Hảo. Đối thoại gồm 2 bên. Bên A đề xuất, B hưởng ứng. Một bên đại diện cho lãnh đạo. Bên kia là các cá nhân bất đồng quan điểm hoặc đại diện cho các tổ chức dân sự. Nội dung đối thoại do bên A dự kiến trước. Nội dung được chọn và hình thức, thời gian, địa điểm đối thoại sẽ do hai bên thương lượng, thống nhất.

Về nội dung, quan trọng nhất là đường lối. Có nên kiên trì Chủ nghĩa Mác Lênin hay không, nên độc quyền đảng trị hay đa nguyên, vai trò, tổ chức một đảng chính trị cầm quyền phải như thế nào v.v…, Tiếp đến là những đánh giá tình hình, là những chính sách, đường lối phát triển giáo dục, kinh tế.

Về hình thức và tổ chức đối thoại. Phải thật sự dân chủ, công bằng, minh bạch. Không biến đối thoại thành “đối thọi” như Điền Phương Thảo lo ngại (boxitvn 21/5). Đối thoại phải có người của cả hai bên tham dự. Công khai, truyền hình cho toàn dân chứng kiến được thì tốt. Nếu chưa tiện truyền hình công khai thì cũng phải có sự tham dự của truyền thông.

Mấy lâu nay tôi tìm hiểu, chứng minh và công bố các sai lầm của Chủ nghĩa Mác Lênin. Tôi rất muốn được đối thoại với Ban Tuyên giáo, với Hội đồng lý luận của Đảng về vấn đề đó. Tôi đề nghị Ban hoặc Hội đồng chấp nhận.

Tôi gửi ý kiến này đến: bandoc.dcsvn@gmail.com, xin nhờ chuyển đến Ban tuyên giáo và Hội đồng lý luận. Xin chân thành kính mời các vị có cùng quan điểm tham gia cùng tôi trong cuộc đối thoại này.

N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN.

No comments:

Post a Comment