Saturday, June 10, 2017

CÁC CHÚ ĐỪNG TINH TƯỚNG
Trương TuầnMấy chú Tư bản kia ơi
Cứ khoe giầu có trên đời nhất ông
Hãy sang nước Việt mà trông
Cơ ngơi "đầy tớ" là không muốn về
Thôi đừng tinh tướng nữa đi
Đang giãy đành đạch ...tinh vi nỗi gì...!

No comments:

Post a Comment