Wednesday, August 9, 2017

SÁNG KIẾN TUYỆT VỜI


Trương Tuần


- Cụ ơi, thương bà con mình trên Sơn La, Yên Bái quá.

- Sao bây giờ tai họa lũ quyét kinh hoàng thế hả cụ ?

- Thì thủy điện tràn lan, phá rừng, bán rừng, khai thác khoáng sản bừa bãi thì lũ lụt, sạt núi là đương nhiên.

- Cụ có sáng kiến gì gợi ý giúp bà con trên ấy không ?

- Hiu hắt mẹ nó rồi cụ còn hỏi thế.

- Ô hay lão mưu túc kế, cụ nhiều ý tưởng mà...

- Cụ đã nói thế thì tôi xin hiến kế thế này: ĐỀ NGHỊ XÂY CHO DÂN BIỆT PHỦ thì bố thằng lũ quyét cũng không làm gì được.

- Ua ra, ý kiến của cụ thật là minh triết. !

- Thì VƯỠN....He he 

No comments:

Post a Comment