Tuesday, July 3, 2018

MẤT NƯỚC VÌ ĂN CẮP


Trần Mạnh Hảo (Tran Manh Hao)

Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai gọi quốc nạn tham nhũng là “GIẮC NỘI XÂM”. Dân có tham nhũng không ? Không, dân có quyền gì đâu mà tham nhũng ! Vậy chỉ có chính quyền tham nhũng mà thôi. Theo phép tam đoạn luận, theo ý của ông Nguyễn Phú Trọng thì chính quyền của ông đúng là giặc nội xâm rồi.

Chao ôi, khi một chính quyền biến thành giặc thì dân bị đày xuống địa ngục mất rồi ! Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng cách đây ít tháng còn vỗ ngực tự hào chưa bao giờ đất nước tốt đẹp như hôm nay ! Đúng như cha ông ta đã nói trong một câu tục ngữ : “ muốn nói gian làm quan mà nói” !

Trần Mạnh Hảo tôi cứ huỵch toẹt ra cho nó dễ hiểu mà gọi bệnh tham nhũng là bệnh ăn cắp.

Cứ chịu khó đến các địa phương để nhìn vào nhà các ông bí thư xã, chủ tịch xã trở lên xem có ông nào nhà không to hơn nhà dân, có ông nào nghèo hơn dân không ? Tất cả sự giàu có vượt bậc của quan chức chính quyền từ dưới lên, hầu như do ăn cắp của công mà có.

Vừa mới hôm qua thôi, Ủy ban kiểm tra trung ương đã công bố tên của hai ba ông bộ trưởng văn hóa và hàng loạt quan chức cao cấp tướng lĩnh bị kỷ luật vì tội ăn cắp. Khi mấy bộ trưởng văn hóa mắc tội ăn cắp cả trăm đến nghìn tỉ, thì văn hóa ôi, ta vĩnh biệt mi vì ăn cắp đã đồng nghĩa với văn hóa mất rồi !

Ngay cả ông bộ trưởng giáo dục ngọng líu lưỡi là Phùng Xuân Nhạ cũng bị báo chí phê phán là ăn cắp luận án của người khác làm của mình, thì giáo dục ơi, ta cũng chào mi, vì khái niệm giáo dục đồng nghĩa với ăn cắp mất rồi !

Cho nên việc báo chí vừa khui ra một bài thơ lục bát được dạy trong nhà trường ăn cắp hai cặp lục bát nổi tiếng của người khác làm của mình đã được nhiều người bênh cho là chuyện nhỏ, nhằm nhò gì, nó ăn cắp cả đất nước kia còn chẳng bị làm sao nữa là ?

Rồi có hàng trăm hàng nghìn việc đạo văn, việc ăn cắp cả cuốn sách của người ta như hai ông giáo sư tiến sĩ viện sĩ hàng đầu ngành ngôn ngữ học là Trần Ngọc Thêm và Nguyễn Đức Tồn; báo chi đã khui ra 30 năm trước chuyện ông Thêm ăn cắp cả cuốn sách của Kim Định làm của mình mà cũng chẳng làm sao, vẫn lên cấp lên chức . Hai ông đại giáo sư ăn cắp này vẫn lên truyền hình, lên giảng đường nói về đạo đức cách mạng, về sự liêm sỉ ! Thậm chí ông GS.TS.viện sĩ Trần Ngọc Thêm còn nói các ông ăn cắp có nhân văn…Ngay cả ông Hữu Thỉnh hiện là chủ tịch hội liên liệp văn học nghệ thuật Việt Nam, kiêm chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, kiêm bí thư đảng đoàn hội liên hiệp và bí thư đảng đoàn hội nhà văn cũng chỉ là một ông cắp cắp ( thằng) , vẫn hằng ngày rao giảng đạo đức cách mạng, thì quả là sự mỉa mai đến nghiêng trời lệch đất !

Có lẽ tội ăn cắp của xã hội ta từ ăn cắp cái kim sợi chỉ đến ăn cắp đất nước được gọi là NỀN ĂN CẮP CÓ NHÂN VĂN chăng ?

Sắp tới “cuốc hội” sẽ ăn cắp ba hòn đảo của nhân dân là Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc để bán cho giặc Tầu 99 năm làm nhượng địa, mở ra cơ hội mất nước. Ôi, do ăn cắp mà mất nước mới đau làm sao .,.

Sài Gòn 01-7-2018
T.M.H.

No comments:

Post a Comment