Tuesday, August 7, 2018

“KHINH DÂN NHƯ CỎ RÁC”!Khẩu hiệu thì rất kêu: “Chính quyền của Dân, do Dân, vì Dân”; “Cán bộ là công bộc của Dân”, “đầy tớ của dân”; “luôn luôn lắng nghe Dân”... Nhưng hầu như người dân nào có việc phải đến chính quyền đều khó chịu về cách ứng xử. Dân đã tổng kết: Cơ quan Hành chính, nghĩa là Hành Dân là chính... Những người đưa đơn khiếu kiện hay xin giấy tờ mới khổ sở. Những người góp ý cho chính quyền, cũng bực mình, chả ai còn muốn góp...
Tôi chỉ nói vài trải nghiệm bản thân. Tôi gửi thư góp ý về Giáo dục khá nhiều, nhưng chỉ 3 lần nhận được phản hồi “Cảm ơn, sẽ nghiên cứu, xem xét”. Đó là 1 lần Văn phòng Quốc hội trả lời góp ý Luật Giáo dục; 1 lần Thư ký của BT Nguyễn Minh Hiển, 1 lần Thư ký BT Nguyễn Thiện Nhân có trả lời. Còn lại hàng chục lần gửi thư góp ý không được phản hồi. Vì vậy tôi chả dỗi hơi góp ý nữa, viết thì đăng lên FB chơi.


Nhưng vừa rồi mấy bạn nhắc tôi, nên gửi 2 bài đăng trên FB cho BT Giáo dục. Nên ngày 01/8 tôi có gửi cho Bộ Giáo dục theo email bgddt@moet.edu.vn 2 bài: “Bỏ kỳ thi THPT 2 trong một được rồi” và bài “Một thứ lý luận giáo dục thấp kém”. Hai bài này thấy nhiều bạn quan tâm và thời sự nóng hổi. Tôi có viết trong email: “Đề nghị chuyển đến BT Nhạ 2 bài góp ý trên và mong có ý kiến phản hồi”. Nhưng cho đến nay, vẫn bặt vô âm tín.
Trong khi đó tôi vẫn nhớ, con gái cô Hoa ở Ba Lan, học lớp 5, viết thư gửi ông Thị trưởng Warszawa, phản đối việc chính quyền định mở rộng đường, phá bỏ làn đường đi xe đạp, mà cháu vẫn đạp xe đến trường. Chỉ 2 ngày sau, cháu đã nhận đươc thư cảm ơn và hứa xem xét ý kiến quan trọng này. Và sau đó, làn đường đi xe đạp vẫn được giữ nguyên.
Chính cái cơ chế độc tài toàn trị đã đẻ ra thứ chính quyền quái thai, chỉ biết phục tùng “trên” và kết nhóm “ăn chia” với nhau. Họ ăn cơm Dân mà “khinh Dân như cỏ rác”!

05/8/2018
MVTNo comments:

Post a Comment