Saturday, December 1, 2018

“Ăn Chay niệm Phật”


Thiện Tùng
Nguyễn Tấn Dũng
Vật chất luôn trong trạng thái vận động
Con người là một dạng vật chất
Con người luôn vận động.

Nhưng vận động theo chiều hướng nào – tích cực hay tiêu cực, đó là việc cần nói ở đây.

Khi không còn tin vào chủ thuyết, mất phương hướng, những đảng viên Cộng sản “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” theo chiều hướng tiêu cực như tham quyền cố vị, tự tư tự lợi, tham những lan tràn… làm nhơ danh Đảng.  Có lẽ vì vậy, Tổng Trọng vừa lên án đảng viên “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, vừa đốt lò hù (răn đe) cho đảng viên sợ không làm bậy nữa.


Như đã nói, không còn tin vào chủ thuyết, mất phương hướng, Đảng không còn là chỗ đựa, đảng viên có hay không nhúng chàm đều đã và đang theo khuynh hướng “Ăn chay niệm Phật”.
Người viết chứng kiến chớ không hề cường điệu, nếu chẳng tin hãy kiểm chứng: Đảng viên Cộng sản từ vô thần nay lần lượt chuyển sang hữu thần. Trước đây họ ca ngợi chủ thuyết  “Mác - Lê - Mao”, nay họ say sưa tụng niệm “Thích Ca, Di Đà, Di Lặc” (Phật quá khứ, hiện tại và tương lai). Phần lớn họ dựa hẳn vào Phật để nhờ Trời Phật cứu độ. Còn sống thì đi đọc kinh, tế lễ ở chùa , chết thì có bàn thờ Phật đặt cạnh quan tài, thầy tụng theo tập tục tụng niệm theo định kỳ, hết kinh sanh đến kinh tử. Thay vì thờ ảnh Cụ Hồ trong nhà, trên bàn thờ như trước đây, giờ thì họ thay vào đó thờ Phật tổ Thích ca, ngày đêm tủa hào quang rực rỡ.
Đảng viên Cộng sản mà chuyển hóa về Học thuyết là điều đáng báo động đối với Đảng CSVN. Không biết Tổng Bí thư Đảng CSVN có biết sự chuyển hóa nầy hay chưa?.

Bầu đoàn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Đông Độ “sám hối” cầu an.  
  (Vợ chồng ông Dũng ngồi trước, Trần Bắc Hà áo xanh ngồi cạnh thầy tu áo xám)
   Bầu đoàn CT nước Trần Đại Quang cũng đến Đông Độ “sám hối” cầu an.
      (Ông Quang gục đầu vào phiến đá, bà Quang đau xót nhìn chồng).
Ngày xưa bầu đoàn Tam Tạng đến đây để thỉnh kinh, còn nay bầu đoàn ông Dũng và Quang đến đây để xin tội. Biết rằng:
Sám hối giờ đây đã muộn rồi
Tham lam sa ngã tại mình thôi
Nhuốc nhơ danh tiết đành cam chịu
Xin đức Phật Trời cứu vớt tôi !!!
       
30/11/2018
         T.T

No comments:

Post a Comment