Friday, January 11, 2019

Bọn tham nhũng bắt đầu phản ứng tự vệ


Thiện Tùng


Phan Văn Vĩnh đang

học tập ai trước tòa?
Đọc bài “Thế lực mới nổi ngầm chống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?” của tác giả Steven Nguyen đăng trên trang Dân Quyền VN hôm 9/01/2019. Cuối tựa bài tác giả đánh dấu ? – có nghĩa là có phải vậy không, đó là sự thận trọng, khiêm tốn của tác giả. 

 Nội dung bài viết nầy, theo Tùng tôi, tác giả dẫn luận khá thuyết phục về 2 con số: 2/3 đại biểu Quốc hội không tán đồng “Dự luật truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh”;36% ủy viên TW Đảng CSVN (trung ủy) không đồng ý “kỷ luật  gã chúa chổm tham nhũng Tất Thành Cang”. 


Trong bài, tác giả Steven Nguyen có viết đoạn: Điểm chung trên đã dẫn tới một luận đề ngày càng hiện hình: trong cả hai cơ quan Ban chấp hành trung ương và Quốc hội đang tồn tại một nhóm, nếu không muốn nói là một thế lực chính trị, đang lo sợ ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng và tìm cách phản ứng theo cách vừa ngấm ngầm vừa công khai đối với ông Trọng, để nếu không thể làm tắt ngấm cái lò đó thì cũng khiến nó nguội lạnh mà không còn tác dụng nữa”.

Vậy là tác giả nghi trong Ban chấp Đảng và Quốc hội đang tồn tại một thế lực chính trị?. Theo Tùng tôi, không có chính trị chính téo gì ở đây cả, đó chẳng qua là “Thế lực tham nhũng bắt đầu phản ứng tự vệ” mà thôi.

Thử nghĩ : Số tham nhũng bị lộ nếu không ngồi tù thì cũng bị bãi nhiệm. Nếu không còn tham nhũng chưa bị lộ thì mắc mớ gì Tổng Chủ Trọng tiếp tục “đốt lò”?. Vậy số lượng chưa lộ là bao, đang nằm ở đâu?... – đó là những câu hỏi phải đợi hạ hồi mới phân giải được.
Theo số liệu thống kê, trong gần 500 đại biểu Quốc hội hiện nay có đến 96% là đảng viên, trong đó có hơn nửa trong tổng số 18 là ủy viên Bộ Chính trị, 100 trong tổng số 200 ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng (trung ủy), 3 phó Thủ tướng, 13 Bộ trường và nhiều đảng viên khác. Vậy mà tại sao có đến 2/3 đại biểu Quốc hôi không tán đồng (chống) “Dự luật truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh?”. Và tại sao có đến 36% trung ủy không tán thành (chống) “kỷ luật gã chúa chổm tham nhũng Tất Thành Cang”?.  Chẳng lẽ tham nhũng chưa bị lộ chủ yếu đang ẩn náo trong Ban Chấp hành TW Đảng và Quốc hội?! – Đừng vội, “Cháy nhà sẽ lòi ra mặt chuột” mà thôi.
Tham nhũng lộ và chưa bị lộ trong Đảng cầm quyền đông như kiến cỏ.  Đảng CSVN đang bị phân hóa cao độ, hình thành nhiều phe phái. Trên danh nghĩa, ông Trọng là đảng trưởng của Đảng cầm quyền, nhưng thực chất Ông chỉ đại diện một phái nhỏ tạm xem là không tham nhũng trong Đảng mà thôi.  
Dầu ông Trọng thật lòng chống tham nhũng cũng chẳng trị được hết bọn tham nhũng, do “lực bất tòng tâm”: Lực lượng chống tham nhũng mỏng hơn lực lượng tham nhũng nhiều, đó là chưa nói, chắc gì trong lực lượng chống tham nhũng của Ông không có những phần tử “sâu dân môt nước” chưa bị lộ, họ đang bằng mặt để ẩn mình chớ đâu bằng lòng với Ông Trọng trong việc “đốt lò”  chống tham nhũng?.
 Đúng là  cuộc chiến chống tham nhũng của Ông Trọng rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”: Tham nhũng lan tràn như thế, càng chống càng thêm thù bớt bạn, người cầm đầu chống tham nhũng trở thành địch thủ số 1 của bọn tham nhũng. “Mi không đánh ta ta không đánh mi”, đó là luật chơi của bọn tham nhũng giang hồ. 

Dường như ông Trọng đang lâm cảnh “tấn thối lưỡng nan”, không thể vẹn đôi đàng: Nếu Ông tiếp tục leo thang chống tham nhũng thì được lòng dân, mất lòng nội bộ; ngược lại được lòng nội bộ thì mất lòng dân. Xem mòi ông Trọng muốn xuống thang, bằng chứng là, sau cuộc họp Quốc hội, ông nói với cử tri Hà Nội: “Giả sử độ một nửa cán bộ phải thay thì lấy ai làm, có thay kịp không?”.

Phản ứng chống Dự luật truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh” trong đại biểu Quốc hội, và “Kỷ luật Tất Thành Cang” trong BCH TW Đảng không phải là thế lực chính trị gì cả, đó chẳng qua là phản ứng khởi đầu của bọn tham nhũng. Chỉ cần ông Trọng tuyên bố “ngưng đốt lò” thì bọn tham nhũng hùa theo ông Trọng ngay.
10/01/2019
     T.T

No comments:

Post a Comment