Wednesday, June 3, 2020

Nhiều người « Việt » ...


Từ Thức


Người da đen bị đè cổ chết ngạt, nhiều người Việt không bất bình, vì không phải là da đen

Người Mễ bị đối xử không đẹp, nhiều người Việt không bận tâm, vì mình không phải là bọn Mễ

Người di dân bị lùng bắt, nhiều người Việt ủng hộ hết mình, vì nghĩ mình không phải là di dân

Nhiều người Việt chửi Obama, một ‘anh nhọ’ đã bày ra Obamacare, khiến dân Mỹ phải đóng thuế, cưu mang những kẻ ngồi chơi xơii nước.


Kết luận:

Nhiều gười Việt là dân Mỹ chính gốc, da trắng, thượng lưu, chỉ biết đóng thuế, chưa bao giờ nhận trợ cấp xã hội.

No comments:

Post a Comment