Hiển thị các bài đăng có nhãn DÂN CHỦ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DÂN CHỦ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2012

NHÂN NGÀY SINH LÊ NIN ĐĂNG LẠI BÀI VIẾT CŨ


LÊNIN VÀ MANDELA

Thưa ông Vladimir Ilyich Lenin kính mến! Tôi sống dưới chế độ XHCN tính đến nay cũng được 36 năm, chế độ được lập ra dưới ánh sáng chỉ đường của chủ nghĩa do ông đồng sáng tạo với Karl Marx và Engels. Đây là lần đầu tiên tôi cầm bút viết về ông. Trước đây tôi có đọc một ít của Engels và Marx. Còn của ông và của Staline thì tôi chưa đọc gì nhiều bởi lẻ theo tôi đoán những gì hai ông viết ra nó cũng giống giống như những gì mà ông Lê Duẩn đã vận dụng lại trong cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng…” mà tôi đã đọc hồi còn tuổi hai mươi. Do vậy mà đã đọc Lê Duẩn rồi thì xét không cần thiết phải đọc ông và Staline.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2012

CON ĐƯỜNG DẪN TA VỀ VỚI PHAN CHU TRINH

Trích một số đoạn trong bài nghiên cứu về Tư Tưởng Phan Chu Trinh rất nổi tiếng của Hà Sỹ Phu


            Con đường dẫn ta về với Phan Chu Trinh.

Trong những nhân vật lịch sử của dân tộc ta hồi đầu thế kỷ 20, gắn liền với cuộc đấu tranh chống Pháp, có ba nhân vật đặc biệt mà tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn cả là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh.