Showing posts with label Thanh Niên. Show all posts
Showing posts with label Thanh Niên. Show all posts

Monday, April 23, 2012

THƯƠNG EM HOÀNG YẾN


Thật ra từ đầu tôi chẳng quan tâm gì đến em Hoàng Yến nầy, thậm chí còn thấy không ưa.
Đã làm ăn giàu có lên hàng đại gia, tiền ngàn tỷ trong tay rồi còn muốn gì nữa mà nhảy vào con đường chính trị ở xứ sở nầy vốn chỉ giành độc quyền cho những người cộng sản. Nếu như em ở Thái Lan hay ở Mỹ thì tôi rất hoan nghinh. Vì em tài ba làm nên một doanh nghiệp lớn như vậy thì em có đủ tài để ra cạnh tranh sòng phẳng với thiên hạ ở chính trường, và nếu em thực giỏi, em sẽ như em Yingluck  hoặc như bà Clinton vươn lên tầm cao, giúp được gì đó cho đất nước. Nhưng ở cái hệ thống nầy, em có ra làm được dân biểu thì em cũng chỉ là một bà nghị gật ngồi làm hoa dân chủ cho vui, chẳng bao giờ đóng góp được gì.