Showing posts with label biểu tình. Show all posts
Showing posts with label biểu tình. Show all posts

Friday, April 27, 2012

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC CÔNG AN ĐÁNH DÂN TÀN BẠO


Trong vụ cưỡng chế quy mô lớn ở Văn Giang, gần cả ngàn nhân viên công lực, đa số là công an được huy động đến hiện trường để trấn áp mấy trăm người dân. Đã xảy ra chuyện đánh đập vô cùng tàn bạo lên những người dân hiền lành một cách công khai, bất chấp tình người, bất chấp luật pháp. Sự việc đó có thể xảy ra nhiều nơi trong lúc cưỡng chế nhưng do khu vực cưỡng chế bị cô lập nên không ai bên ngoài chứng kiến hoặc ghi lại được.