Hiển thị các bài đăng có nhãn lăng kính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lăng kính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2011

BÌNH THƯỜNG MỘT CÁCH LẠ THƯỜNG


                                               Học sinh trường Lê Ngọc Hân diễn sử ca
Trong đợt thi tuyển vừa rồi, điểm thi môn lịch sử đạt kết quả quá thấp, trong đó có hàng ngàn bài thi sử bị điểm 0. Sau 12 năm học sử ở trường phổ thông các em không đọng lại một chút gì! Thế mà ông Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo rất điềm nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường.
Kết quả nầy thấy được trên các thí sinh khối C, là khối có yêu cầu cao về môn lịch sử. Vậy thì các học sinh còn lại thi vào các khối không có yêu cầu về môn lịch sử thì trình độ lịch sử của các em còn tệ hại đến mức nào.