Trang

17/07/2012

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG


                                                          Thơ của THAO THAO

                                  Điện Diên Hồng đủ văn võ bách quan
                                  Đủ đại diện của toàn quốc dân gian
                                  Vua cảm động tả tình hình quân giặc
                                  Đang hầm hè hò reo trên ải Bắc
                                  Chỉ nay mai là chúng vượt biên thùy
                                  Chúng tràn sang là nước mất dân nguy
                                  Mặt bách quan sa sầm răng nghiến lại
                                  Gậy lão niên rung rung hồn tê tái
                                  "Hỡi các ngươi muốn sống hãy nghe ta
                                  Muốn yên thân muốn gìn giữ sơn hà
                                  Muốn đời đời hưởng ân vua lộc nước
                                  Thì tất cả dân gian toàn quốc
                                  Phải một lòng quyết liệt như nhau
                                  Hãy tiến lên,hãy nhất luật đương đầu
                                  Trẻ xông pha tung hoành nơi chiến địa
                                  Già giúp uy theo sau làm hâu thuẫn
                                  Có như thế thì giặc Bắc mới chồn
                                  Có như thế thì nước mất mới còn
                                  Hỡi các ngươi,ta trưng cầu ý kiến
                                  Hỡi các ngươi,nên hòa hay nên chiến?"
                                  Nên chiến,nên chiến,chiến đến cùng
                                  Tiếng reo hò rung chuyển điện Diên Hồng.

                                                     Thao Thao
                                                   (Trích ẢI BẮC)

3 commentaires:

 1. Hơn 700 năm trước, triều Trần đã có hội nghị diên hồng để các cụ già nước việt thể hiện quyết tâm diệt giặc Thát bảo vệ non sông chứ không Hòa( thực ra là hàng ) làm nô lệ cho giặc Nguyên mông.
  Ngày nay chúng ta có hàng triệu cựu chiến binh đã kinh qua cuộc chiến chống Pháp, rồi chống Mĩ. Họ dày dạn trong chiến trường lại đầy mình kinh nghiệm trong chiến trận.
  Tôi là 1 người lính - cựu chiến binh, nên tin rằng, TW và chính phủ tổ chức hội nghị diên hồng thì mọi người lính cựu chiến binh sẽ thể hiện nguyện vọng cho dân tộc: quyết tâm đánh giặc bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt nam.

  RépondreSupprimer
 2. Vâng .
  Bây giờ bộ máy nó rệu rã rồi .
  Có ai tin đâu mà triệu tập .

  RépondreSupprimer
 3. Ngày xưa, vua nhà Trần triệu tập hội nghị Diên Hồng mời bô lão về bàn việc nước. Ngày nay thì người dân lại đề nghị lãnh đạo làm chuyện đó nhưng lãnh đạo lại làm ngơ ...

  RépondreSupprimer