Trang

24/03/2013

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 27)

Kính thưa quý độc giả,
Bauxite Việt Nam xin chân thành cám ơn các độc giả nhiệt tình luôn giúp chúng tôi phát hiện những trường hợp trùng lặp và các cộng tác viên đã giúp đỡ chúng tôi rà soát loại bỏ các trường hợp đó. Danh sách đã được cập nhật và cho đến đợt 27 số người tham gia ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 là 10.611 người.
Bauxite Việt Nam
Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
Bauxite Việt Nam
TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 26

Đợt 27

 1. Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An
 2. Đặng Thị Du, làm ruộng, Nghệ An
 3. Trần Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An
 4. Nguyễn Thị Đại, làm ruộng, Nghệ An
 5. Nguyễn Thị Nhận, làm ruộng, Nghệ An
 6. Hoạch Hiện, làm ruộng, Nghệ An
 7. Đặng Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An
 8. Cao Thị Mận, làm ruộng, Nghệ An
 9. Lê Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An
 10. Trần Thị Điểm, làm ruộng, Nghệ An
 11. Trần Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 12. Hồng Thị Châu, cày ruộng, Nghệ An
 13. Ngô Kiên, cày ruộng, Nghệ An
 14. Phan Thị Ân, cày ruộng, Nghệ An
 15. Trần Nam, cày ruộng, Nghệ An
 16. Cao Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An
 17. Nguyễn Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 18. Nguyễn Thị Hương, cày ruộng, Nghệ An
 19. Lê Thị Tuyết Nhung, buôn bán, Nghệ An
 20. Nguyễn Văn Hanh, cày ruộng, Nghệ An
 21. Cao Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An
 22. Nguyễn Thị Thái, làm ruộng, Nghệ An
 23. Nguyễn Thị Phượng, cày ruộng, Nghệ An
 24. Phan Thị Triều, làm ruộng, Nghệ An
 25. Hà Thị Luân, làm ruộng, Nghệ An
 26. Phan Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An
 27. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 28. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Nghệ An
 29. Ngô Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An
 30. Nguyễn Thị Ân, làm ruộng, Nghệ An
 31. Trần Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An
 32. Cao Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An
 33. Nguyễn Văn Sơn, nông nghiệp, Nghệ  An
 34. Trần Thị Tứ, cày ruộng, Nghệ An
 35. Trần Văn Sỹ, cày ruộng, Nghệ An
 36. Trần Đình Toàn, nông nghiệp, Nghệ An
 37. Đặng Xuân, cày ruộng, Nghệ An
 38. Nguyễn Thanh Lễ, làm ruộng, Nghệ An
 39. Cao Quang, làm ruộng, Nghệ An
 40. Cao Xuân Hoàn, làm ruộng, Nghệ An
 41. Nguyễn Thị Đào, cày ruộng, Nghệ An
 42. Nguyễn Thị Nhi, cày ruộng, Nghệ An
 43. Đoàn Thị Bảo, làm ruộng, Nghệ An
 44. Cao Thị Sáng, làm ruộng, Nghệ An
 45. Đặng Khắc Hòe, làm ruộng, Nghệ An
 46. Lê Trịnh, làm ruộng, Nghệ An
 47. Đặng Thị Sự, làm ruộng, Nghệ An
 48. Đặng Công Loan, làm ruộng, Nghệ An
 49. Phạm Thị Đóa, làm ruộng, Nghệ An
 50. Trần Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An
 51. Phạm Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 52. Phạm Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An
 53. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 54. Cao Minh Đức, cày ruộng, Nghệ An
 55. Nguyễn Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An
 56. Lê Văn Trọng, làm ruộng, Nghệ An
 57. Nguyễn Châu, làm ruộng, Nghệ An
 58. Ngô Việt, làm ruộng, Nghệ An
 59. Đặng Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An
 60. Lê Lục, làm ruộng, Nghệ An
 61. Ngô Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An
 62. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 63. Đào Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An
 64. Đặng Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 65. Phan Thị Giáo, làm ruộng, Nghệ An
 66. Nguyễn Thanh Trung, học sinh, Nghệ An
 67. Nguyễn Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An
 68. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 69. Hoàng Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 70. Trần Thị Lê, làm ruộng, Nghệ An
 71. Hồ hữu Thông, linh mục, Nghệ An
 72. Hoàng Xuân Dung, kinh doanh, Nghệ An
 73. JB. Hoàng Chu, làm ruộng, Nghệ An
 74. Cao Thị Nga, kinh doanh, Nghệ An
 75. Nguyễn Thị Kính, sinh viên, Nghệ An
 76. Nguyễn Thị Nho, làm ruộng, Nghệ An
 77. Lê Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An
 78. Trần Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An
 79. Phan Thị Lập, làm ruộng, Nghệ An
 80. Nguyễn Thị Ngợi, làm ruộng, Nghệ An
 81. Hoàng Thị Thoa, làm ruộng, Nghệ An
 82. Nguyễn Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 83. Trần Thị Xuyến, làm ruộng, Nghệ An
 84. Trần Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 85. Phan Thị Phước, làm ruộng, Nghệ An
 86. Trần Thị Sinh, làm ruộng, Nghệ An
 87. Trần Thị Chung, làm ruộng, Nghệ An
 88. Lê Thị Hồng Nho, làm ruộng, Nghệ An
 89. Cao Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 90. Hoàng Thị Nhiệm, làm ruộng, Nghệ An
 91. Trần Thị Tính, làm ruộng, Nghệ An
 92. Đặng Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An
 93. Đặng Xuân Đào, làm ruộng, Nghệ An
 94. Cao Xuân Cử, làm ruộng, Nghệ An
 95. Cao Xuân Quang, làm ruộng, Nghệ An
 96. Cao Thị Ánh, học sinh, Nghệ An
 97. Nguyễn Cương, làm ruộng, Nghệ An
 98. Cao Song, làm ruộng, Nghệ An
 99. Cao Văn Đoàn, sinh viên, Nghệ An
 100. Đoàn Thị Mến, làm ruộng, Nghệ An
 101. Cao Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An
 102. Đoàn Thị Điều, làm ruộng, Nghệ An
 103. Cao văn Chửu, làm ruộng, Nghệ An
 104. Cao Thanh Trà, đại học, Nghệ An
 105. Trần Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 106. Nguyễn Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An
 107. Lê Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 108. Nguyễn Thị Mậu, làm ruộng, Nghệ An
 109. Cao Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An
 110. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An
 111. Nguyễn Thị Cúc, cày ruộng, Nghệ An
 112. Nguyễn Thị Cuông, làm ruộng, Nghệ An
 113. Đoàn Thông, làm ruộng, Nghệ An
 114. Cao Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An
 115. Lê Thị Hưng, làm ruộng, Nghệ An
 116. Nguyễn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An
 117. Ngô Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An
 118. Hoàng Dung, làm ruộng, Nghệ An
 119. Phạm Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 120. Ngô Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 121. Nguyễn Thị Thư, làm ruộng, Nghệ An
 122. Ngô Thị Duyệt, cầy ruộng, Nghệ An
 123. Đặng Thị Thiên, cầy ruộng, Nghệ An
 124. Đặng Thị Nhiên, cầy ruộng, Nghệ An
 125. Phan Thị Hãn, cầy ruộng, Nghệ An
 126. Trần Thị Thế, cầy ruộng, Nghệ An
 127. Cao Thị Vinh, cầy ruộng, Nghệ An
 128. Hoàng Thị Tài, cầy ruộng, Nghệ An
 129. Nguyễn Thị Sự, cầy ruộng, Nghệ An
 130. Đặng Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 131. Phan Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 132. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Nghệ An
 133. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Nghệ An
 134. Ngô Thị Nguyệt, làm ruộng, Nghệ An
 135. Hoàng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An
 136. PhanVân, làm ruộng, Nghệ An
 137. Nguyễn Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An
 138. Nguyễn Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An
 139. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 140. Đặng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 141. Hoàng Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 142. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Nghệ An
 143. Cao Xuân Ngọc, kinh doanh, Nghệ An
 144. Cao Đức Hân, làm ruộng, Nghệ An
 145. Cao Thị Thùy, sinh viên, Nghệ An
 146. Cao Minh Báu, làm ruộng, Nghệ An
 147. Cao Thị Thanh Tâm, sinh viên, Nghệ An
 148. Cao Thị  Lan, kế toán, Nghệ An
 149. Ngô Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An
 150. Cao Thị Lam, làm ruộng, Nghệ An
 151. Nguyễn Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An
 152. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An
 153. Cao Minh Ngọc, làm ruộng, Nghệ An
 154. Hoàng Quân Ngọc, làm ruộng, Nghệ An
 155. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 156. Nguyễn Thị Thái, buôn bán, Nghệ An
 157. Nguyễn Thị Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 158. Phan Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An
 159. Hoàng Thị Hảo, làm ruộng, Nghệ An
 160. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 161. Ngô Thị Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An
 162. Nguyễn Thị Định, làm ruộng, Nghệ An
 163. Hồ Thị Kính, làm ruộng, Nghệ An
 164. Hoàng Xuân Tiếp, làm ruộng, Nghệ An
 165. Nguyễn Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An
 166. Trần Xuân Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 167. Nguyễn Xuân Đán, làm ruộng, Nghệ An
 168. Phạm Thị Khương, làm ruộng, Nghệ An
 169. Nguyễn Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An
 170. Hồ Văn Vĩnh, làm ruộng, Nghệ An
 171. Nguyễn Đức Tâm, làm ruộng, Nghệ An
 172. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 173. Nguyễn Văn Loan, làm ruộng, Nghệ An
 174. Nguyễn Văn Cầm, làm ruộng, Nghệ An
 175. Đặng Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 176. Trần Đình Khoản, làm ruộng, Nghệ An
 177. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An
 178. Hoàng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 179. Hoàng Thị Nhuận, làm ruộng, Nghệ An
 180. Nguyễn Thị Bốn, làm ruộng, Nghệ An
 181. Nguyễn Thị Trí, làm ruộng, Nghệ An
 182. Cao Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 183. Trần Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An
 184. Phan Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An
 185. Phạm Thị Hợp, làm ruộng, Nghệ An
 186. Phạm Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An
 187. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An
 188. Đoàn Thị Luyện, làm ruộng, Nghệ An
 189. Cao Thị Chiến, làm ruộng, Nghệ An
 190. Cù Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 191. Cao Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An
 192. Cao Thị Thị, làm ruộng, Nghệ An
 193. Phan Thị Hằng, làm ruộng, Nghệ An
 194. Ngô Văn Khoái, làm ruộng, Nghệ An
 195. Cao Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An
 196. Lê Hoàng Huynh, tu sĩ, Nghệ An
 197. Cao Như Lợi, làm ruộng, Nghệ An
 198. Đàm Thị Sáu, làm ruộng, Nghệ An
 199. Cao Biên, làm ruộng, Nghệ An
 200. Cao Thị Diễn, làm ruộng, Nghệ An
 201. Cao Dương, làm ruộng, Nghệ An
 202. Cao Thị Hào, làm ruộng, Nghệ An
 203. Cao Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 204. Cao Uy, làm ruộng, Nghệ An
 205. Đậu Trúc, làm ruộng, Nghệ An
 206. Cao Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 207. Đậu Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 208. Đậu Đạt, làm ruộng, Nghệ An
 209. Đậu Văn Phát, học sinh, Nghệ An
 210. Đậu Văn Hiền, học sinh, Nghệ An
 211. Đậu Thị Thùy Linh, học sinh, Nghệ An
 212. Nguyễn Thị Vy, học sinh, Nghệ An
 213. Cao Thị Quyết, làm ruộng, Nghệ An
 214. Cao Triển, làm ruộng, Nghệ An
 215. Cao Thị Khai, làm ruộng, Nghệ An
 216. Cao Thảo, làm ruộng, Nghệ An
 217. Cao Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An
 218. Phan Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An
 219. Hoàng Thị Qúy, làm ruộng, Nghệ An
 220. Phan Tri, làm ruộng, Nghệ An
 221. Phan Thủy Triều, làm ruộng, Nghệ An
 222. Đặng Phương, cày ruộng, Nghệ An
 223. Đặng Xuân Huy, cày ruộng, Nghệ An

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire