Trang

23/05/2021

CHUYỆN LOGIC

Dũng Hoàng

21 tháng 5 - 2021

Nguyễn Phú Trọng: “[…] chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.” (https://vietnamnet.vn/.../bai-viet-cua-tong-bi-thu-ve-con...)

Như thế:

(1) Tất cả các nước không đi theo con đường của “chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản” thì nhân dân các nước đó đều không có “cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự”;


(2) Còn những nước tuyên bố đi theo con đường của “chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản” thì cho đến nay chưa nước nào nhận đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, tức vẫn chưa có “cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự”;

(3) Việt Nam thì tuy “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay” (https://vnews.gov.vn/chua-bao-gio-dat-nuoc-ta-co-duoc-co...) nhưng chớ vội mừng, vì theo logic của cụ Tổng, muốn có “cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự” thì đợi kiếp sau, bởi lẽ chính cụ Tổng đã dõng dạc tuyên bố: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (https://tuoitre.vn/du-thao-chua-vang-vong-nhu-loi-hieu...).

Kết luận: Trên toàn thế giới, nhân loại sống trong gông cùm, nghèo đói, đau khổ.

Nhà cháu vốn bi quan. Nhưng phải thán phục cụ Tổng mới là người tuyệt đối bi quan. Hu hu!!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire