Monday, November 20, 2017

TẠI SAO BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG NHIỀU NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ TƯỚNG LĨNH?


Quen nghĩ Bộ trưởng quốc phòng (BTQP) phải là tướng lĩnh, oai phong lẫm liệt, huy chương đầy ngực.. như BTQP các nước XHCN trước đây toàn nguyên soái, đại tướng... Nay Việt Nam BTCA cũng là đại tướng. Khi thấy hầu hết các nước văn minh, BTQP và BTCA (nhiều nước gọi là Bộ Nội vụ) đều là dân sự, thậm chí là phụ nữ, liễu yếu đào tơ (như BTQP Nhật, Pháp, Đức, Úc...), thì rất ngạc nhiên. 

Tìm hiểu mới vỡ lẽ.


Tìm hiểu mới vỡ lẽ: Các nước đa đảng cạnh tranh, thì nay đảng này cầm quyền, mai lại đảng khác cầm quyền; đảng cầm quyền lập ra chính phủ; chính phủ có bộ QP, bộ CA/NV, ngoại giao, tài chính.v.v.. Mà bộ trưởng mấy bộ quan trọng này, thường CP của đảng cầm quyền phái nắm cho chắc ăn. Còn quân đội và CA là của nhân dân, phụng sự tổ quốc, không thuộc phe, đảng nào. BTQP, BTCA là của đảng phái cầm quyền, họ là chính khách, chỉ đạo thực thi đường lối, chính sách của đảng cầm quyền; đùng cái lại thay đảng khác cầm quyền cũng chẳng sao, vì QĐ và CA luôn luôn thuộc về nhân dân. Các BTQP, BTCA chỉ là chính khách, còn tham mưu, tác chiến, KHKT quân sự thì do các tướng lĩnh nắm giữ và thực hiện lệnh của BTQP, BTCA theo luật pháp quy định.
Nếu tướng lĩnh muốn làm BTQP, BTCA thì phải từ chức, hoặc về hưu thành các chính khách dân sự, như BTQP Mỹ James N. Mattis hiện nay. QĐND và CAND không được tham gia đảng phái nào.
Vì thế QĐ và CA của họ chỉ biết trung thành với nhân dân, với tổ quốc, không có chuyện QĐND “Tận trung với Đảng”, “CAND chỉ biết còn đảng còn mình” đặc sắc, độc đáo như VN ta.

 
Nữ BTQP NHật Tomomi Inada, mới xin từ chức

Nữ BTQP Đức Ursula von der Leyen

Nữ BTQP Pháp Sylvie Goulard (giữa) vừa từ chức

Nữ BTQP Pháp hiện nay Florence Parly

Nữ BTQP Australia Marise Payne


 
19/11/2017
MVT

No comments:

Post a Comment