CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐANG TIẾP TAY CHO THAM NHŨNG ?

 

 Ngô Minh

 Con người là yếu tố quyết định thành bại của công cuộc phát triển đất nước. Chúng ta đã chứng minh điều đó qua  2 cuộc kháng chiến chống “hai đế quốc to”. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Câu  khắc ghi ở Văn Miếu-Quốc Tử giám đó ai cũng thuộc, cũng nhớ. Nhưng sao nước ta bây giờ lại không thu phục được hiền tài ? Bao nhiêu người nổi tiếng tài giỏi bỗng nhiên trở thành đối  địch với Đảng là tại làm sao ? Tất cả lỗi là ở công tác Tổ chức cán bộ. Bước vào thời kỳ hội nhập , đất nước có “sánh vai cùng cường quốc năm châu “ hay không cũng là do BỘ MÁY và CÁN BỘ. Qua gần 30 năm đổi mới, khâu tổ chức cán bộ nước ta đang bộc lộ rất nhiều vấn đề bất cập,bức xúc. Từ giáo dục, đào tạo,  tổ chức bộ máy, đến sắp xếp sử dụng cán bộ đều có rất nhiều kẽ hở cho tiêu cực, tham nhũng nảy sinh. Tôi có cảm tưởng dường như bộ máy làm công tác TỔ CHỨC CÁN BỘ ở nước ta là bộ máy của bọn tham nhũng.