Saturday, April 28, 2012

TIẾNG KÊU TỪ ĐẤT

Phan Đắc Lữ
  Nhân danh 
  Là từ nhân dân
Sao chĩa súng vào ngực nhân dân
Cướp đất đai cho bọn cường quyền trọc phú.

Nhân danh 
 Là vì nhân dân
Sao không chống quân xâm lược
Dành lại hải đảo Hoàng Sa-Trường Sa
Giải đất biên cương, vùng trời tổ quốc
Lại bắt bớ giam cầm những người yêu nước.


Người nông dân từ bao đời nay
Sống bám đất hiền lành như đất
Chết lại về nằm sâu trong lòng đất
Đất của cha ông ngàn năm dựng nước
Ba mươi năm trong cuộc trường chinh
Đem xương máu giữ từng tấc đất.

Rồi mai đây những tên làng
Cửu cao, Phụng công,Xuân quan
Sẽ chìm sâu vào kí ức
Chỉ còn lại cái tên E-Co-Park
E-Co-Park của bọn giàu sang trọc phú!

Rồi mai đây những người dân mất đất
Người già nua bị gậy ăn xin
Con gái đôi mươi bán trôn nuôi miệng
Con trai thành những tên cướp của giết người.
Nhân danh
 Là của nhân dân
Sinh ra từ những mẹ cha chân lấm tay bùn
Ăn những hạt cơm mẹ cha cấy cày lam lũ
Bây giờ chĩa súng vào ngực mẹ cha
Cướp đất đai ruộng vườn
Dâng cho bọn cường quyền giàu sang phú quý!
24 tháng 4 năm 2012
Phan Đắc Lữ
(Tác giả gởi đến blog nầy)

No comments:

Post a Comment