Wednesday, February 6, 2013

TỔ QUỐC


PHAN THANH MINH
(Quảng Nam)

TỔ QUỐC
Tổ quốc
là cánh cò bay lả bay la, bay từ cửa ải Nam Quan
xuôi vô Nam gặp giọng hò lờ lơ Cà Mau – Phú Quốc.

Tổ quốc
là cổ tích bánh chưng cau trầu… hồn cốt nghĩa nhân
đứa bé trong nôi thoắt đứng lên, giã biệt mẹ, lên ngựa giúp vua… đuổi giặc.


Tổ quốc
là những con sông đầu đỉnh hứng trăng
ra biển đảo đón mặt trời sưởi ấm.

Tổ quốc
là một thời lơ lửng án tru di
mà nhuệ khíđời nào cũng có.

Tổ quốc
là những người lính tự nguyện "thà làm ma” cù bơ cù bất mà máu này thấm vào từng tấc đất nước Nam
là oan hồn vất va vất vưởng mà ngẩng mặt cười đếm từng hạt sương sa ngoài bãi cát vàng.

Lời yêu đương không thể nào khác hơn là tiếng mẹ đẻ và danh dự gia đình
bài học đầu tiên không thể nào khác hơn là lời ru của mẹ
hành trang làm người không thể khác hơn:
TỔ QUỐC!

1 comment:

 1. "là cánh cò bay lả bay la, bay từ cửa ải Nam Quan"

  Bây giờ là bay từ dưới cửa ải Nam Quan 1 cây số, bái-bai thác Bản Giốc, gút-bai Núi Đất, ô rơ voa một mớ đất bằng tỉnh Thái Bình, si du lây tờ Hoàng Sa, Trường Sa .

  "đứa bé trong nôi thoắt đứng lên, giã biệt mẹ, lên ngựa giúp vua… đuổi giặc"

  Em bé lớp 1 vừa phải ký vào cam kết không biểu tình . Thời này giúp vua bán nước thì được quyền cao chức trọng . Động chạm tới tên giặc là phạm húy, đem chém vì tội khi quân .

  Vua này vua Hồ Quý Minh, lộn, Ly, vua Lê Chiêu Thống .

  ReplyDelete