Saturday, November 23, 2013

HỘI LUẬT GIA: CHỜ DỌN MÂM NGỒI ?

Chinh Phạm

Câu chuyện NHÂN QUYỀN VIỆT QUA CHIẾC CAMERA chúng ta thấy lo lắng bởi bản lĩnh của HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM, các đoàn luật sự quá yếu kém. Sự tồn tại hiện nay của họ mơ hồ như cục thịt thừa trong xã hội ? 

Vai trò của luật sư tham gia ngay tại thời điểm bắt giữ, thẩm cung đó là quyền nhưng cũng là trách nhiệm với tư cách là những người bảo vệ quyền lợi cho người dân. Việc lắp đặt camera tại các phòng hỏi cung cũng chỉ là để hạn chế chứ không thể là giải pháp hữu hiệu khi kẻ gian manh được trao quyền vẫn có thể lợi dụng tính chất bảo vệ chế độ để thủ ác.


Người dân mong đợi sự lên tiếng mạnh mẽ từ Hội Luật Gia thay vì chỉ là những kẻ trung gian nhận phong bì biến có thành không và biến không thành có theo cách hiểu của dân chúng lúc này đối với vai trò luật sự trong hệ thống tố tụng đen ngòm.

NHÂN QUYỀN VIỆT có được hay không cũng là nhờ vào sự thẳng thắn và trách nhiệm với xã tắc của các vị mang chức danh tố tụng Luật Sư hay với cái học vị luật gia, một phần của trí tuệ quốc gia.
Trước đây một ông Thanh tra có nói thân phận ông như là con chó trung thành với chủ. Chẳng nhẽ tất cả các vị xác nhận vai trò mình là con chó chăng ? Không thể vừa tự xưng là vai trò trí thức xã hội mà lại nhận là con chó trung thành.
Facebook Chinh Phạm

No comments:

Post a Comment