Friday, January 31, 2014

MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC

Sáng mồng một mở mail thấy bài thơ nầy của bạn Quang Pham gởi đến, xin được đăng lên xem như để mừng năm ngựa.

Mỗi lần năm ngựa đến
Xa xăm bổng vọng về
Mã đề dương cước anh hùng tận .
Niên dậu đương lai kiến thái bình
Suốt nhiều năm đô hộ
Hết Tàu rồi tới Tây
Phá rừng vàng biển bạc
Những tưởng chúng lấy nhiều
Không bằng ta tự phá
Gấp hàng vạn lần hơn

Anh hùng chẳng thấy đâu!
Bởi câu trên là thế
Chẳng phải tiên tri gì
Chỉ là bày sự thật
Trái tim luôn  hướng trái
Nhưng luôn biết đều Phải
Ấy vậy dù thấy vậy
Chẳng thấy ai kêu gì!
Ôi ! anh hùng đã tận!
……
Từ liểu nghĩa như trên
Chỉ còn biết tu thân
để đoạn duyên với nghiệp
Nhà nhà đều kết nghiệp
Quốc nghiệp sẽ vơi dần
….
Khi nước lũ lại về
Không tiền chẳng tiếc chi
Có tiền ôm lấy của
Hại mạng giữa đống vàng

1 comment:

  1. Từ mùng 1 đến nay mới mở mạng xem bài nầy thấy hay quá .! tôi có ông bạn già năm nay củng 88 ,nói bạn là gì không dám ai chơi với cụ mà cụ toàn nói chuyện chính trị khi gặp người chịu ngồi nghe nên kiên nhẩn ngồi 3,4 tiếng nghe cụ nói thì cụ thích lắm .cụ nói xem tôi như là bạn mặc dù tôi năm nay củng 60 chỉ bằng con lón của cụ .chủ đề năm nay của cụ củng là Mả đề dương cước anh hùng tận " cụ lý giải trên thế giới có nước nào tự xem mình là anh hùng ! cụ nói chỉ có đảng cộng sản việt Nam là dám vổ ngực xưng tên anh hùng ,quân đội anh hùng ,đảng anh hùng và ội thôi anh hùng lao động ,anh hùng ,thời kỳ đổi mới anh hùng chống ,,,,.nên câu sấm chử anh hùng tận là chỉ cái lý ấy ,đầu năm mạn phép chúc các bác trên blog bình an mạnh khỏe ,thịnh vượng ,

    ReplyDelete