Sunday, May 25, 2014

NGƯỜI LỰA CHẾT CHO CHÚNG TÔI THỰC SỐNG

BÙI MINH QUỐC

Giữa ngặt nghèo vận nước
vụt sáng lên ngọn đuốc
Tuyết Mai !
Người tự quyết hoá mình làm đuốc
cho tôi thêm sáng mắt vững lòng
cho tất cả những ai Việt Nam
tất cả những ai khát sống hiên ngang
chung đường dấn bước
lên một tầm đời cao rộng
Người lựa chết cho chúng tôi thực sống
trên một tầm đời cao rộng .
Đà Lạt 25.05.2014

No comments:

Post a Comment