Sunday, June 22, 2014

Thấy gì trong cuộc đàm phán với Ông Dương Khiết Trì vừa qua !


Nguyễn Tấn Thành
Đừng nói thấy hả hê trước ánh mắt quyết liệt của Ông Phạm Bình Minh.
Cũng đừng nói thấy đau lòng khi thấy hình có kẻ ôm chặt giặc.
Tấm hình chưa đủ và hơn nữa đó là những nhà Ngoại giao !
Nhưng cũng đừng nói là họ họp kín với nhau ta không thấy gì cả. Vì khoa học cũng thấy và biết ở những nơi mà ta không hoặc không thể đặt chân tới được. Điều đó nhờ sự phân tích những dấu hiệu liên quan, vậy đâu là dấu hiệu liên quan.

Bối cảnh của cuộc đàm phán:
- China mở màn xâm lược VN bằng giàn khoan HD 981
- Việt Nam đứng trước ngã 3, giữ hệ tư tưởng của mình để mất Biển hay giữ Biển để thay đổi hệ tư tưởng.
Mục tiêu của cuộc đàm phán với China:
- Muốn Việt Nam tôn trọng những gì lãnh đạo đảng trước đây đã ký, giảm các phản đối giàn khoan. Đây là Diện
- Muốn Việt Nam giữ khoảng cách với Mỹ. Đây là Điểm.
Mục tiêu của cuộc đàm phán với Việt Nam:
- Muốn China rút giàn khoan. Đây là Diện.
- Muốn biết được mục tiêu tiếp của China để ứng phó. Đây là Điểm
Những dấu hiệu sau cuộc đàm phán:
- Các tờ báo mạng China lên tiếng nhục mạ Việt Nam là con hoang.
- China không rút giàn khoan mà còn tăng thêm 3 giàn nữa.
Điều này cho thấy:
- China không thuyết phục được Việt Nam ở Điểm chứ đừng nói tới Diện, và theo truyền thống không thuyết phục được thì họ bêu xấu bằng những từ ngữ không thể tưởng tượng được.
- Việt Nam không thành công ở Diện, nhưng đã thành công ở Điểm, biết được China sẽ hành động tiếp theo là quyết liệt chiếm Biển Đảo, bất chấp mọi giá. Đây là một vấn đề rất quan trọng, rất ý nghĩa khi mà còn nhiều lãnh đạo Việt Nam hiện nay rất ngu dốt, rất bảo thủ vẫn mơ hồ không thấy dã tâm của China, để đồng lòng chọn đường đi mới trước ngã ba lịch sử này !
Và như vậy, đây là một cuộc đàm phán hiếm hoi với China mà Việt Nam thành công !

1 comment: