Thursday, July 17, 2014

WOW...ĐẾ QUỐC MỸ KINH THẾ NHỈ...

Mai Tú Ân
Không kinh sao được khi cái tên trùm tư bản ấy hắt hơi một cái, qua bản Nghị Quyết biển Đông thì ông anh nhớn vĩ đại của chúng ta, CHNH TH teo cha nó dế lại và vội vàng rút ngay em 981 không kèn không trống về...Lý do là tránh...bão.
Sao lạ thế nhỉ? Đại ca 4 tốt của chúng ta vốn là vô địch thế giới từ xưa tới nay, lại đang Trỗi Dậy Không Hòa Bình, sắp tiến tới Số Một Thế Giới, đưa binh hùng tướng mạnh ra làm mình mẩy để độc chiếm biển Đông, làm thế giới kinh sợ...
Anh nhớn ấy lại chơi chiêu Triệt Quyền Đạo Giàn khoan 981 khiến cho các bác VN nhà ta sợ mất dế...CP thì éo dám kiện, QH thì éo dám ra Nghị Quyết, còn đội quân tiên phong thì lặn không sủi tăm, đội quân anh Chiến thì không thấy Chiến, dù bằng mồm...May có anh Giao thì hăng tiết vịt hơn, có "lườm" cho kẻ thù một phát đến rách mặt...Thêm nữa là đẩy các em CS Biển ra chiến để rồi Chiến để Chạy, và xúi các em ngư dân ra bám biển quê hương để cảm tử, để Born to Die....Thế là hết thành tích 2 tháng rưỡi chống Tàu cộng của các bác nhà ta...Và kết quả là Tàu Cộng éo sợ, vưỡn bố láo như cũ...
Ấy thế mà khi QH Hoa Kỳ ra nghị quyết thay QH VN, yêu cầu trả nguyên trạng trước ngày 1/5/2014, tức là yêu cầu Tàu Cộng rút em 981, thì sau vài ngày cà cuống, cu dế lộn xộn CHND TH tuyên bố rút giàn khoan để....tránh bão. Cơn bão có tên bão USA...
Hehe...công nhận đế quốc Mỹ kinh thật. Vì cái Quốc Hội HK ra nghị quyết biển Đông đó mới chỉ là những anh Thượng Viện, mà anh Thượng Viện trong QH HK thì éo có quyền bằng anh Hạ Viện. Nghi Quyết của anh Thượng phần lớn không ràng buộc, không áp đặt và cho vui thôi.(ấy vậy mà có bi nhiêu đó QH của ta cũng éo làm được). Trong vụ NQ biển Đông này thì cái QH của Đế Quốc ấy cũng chỉ là để khè Trung Cộng. Ấy vậy mà ông anh nhớn Trung Cộng mà các bác VN nhà ta định nấp cánh gà thì teo mất cả bộ đồ lòng, vội rút ngay em giàn khoan 981 khỏi biển VN nhanh như bị cướp. Thế mới thấy câu nói ni của rân rang hồ là có lý :"Khè được thiên hạ là bố thiên hạ rồi"
Hehe....Đế quốc Mỹ muôn năm !
MTA
Facebook Mai Tu An

No comments:

Post a Comment