Tuesday, September 8, 2015

Tiến hành thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng


(Thời sự) - Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng."đập cọp vỡ bình"

Ai cũng biết rằng các doanh nghiệp do Bộ Quốc Phòng dựng lên là bất khả xâm phạm. Toàn bộ hệ thống doanh nghiệp quân đội này trực thuộc Quân Ủy Trung ương dưới quyền trực tiếp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các doanh nghiệp này như diều gặp gió tha hồ phình ra dưới trướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh mà "Chân Dung Quyền Lực" đã tố cáo.
Khi vừa nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất, ông Nguyễn Tấn Dũng đã hăng hái ký quyết định đưa kiểm toán vào vành đai doanh nghiệp béo bở này, nhưng sau đó lại cụp đuôi, chưa đủ sức vào vùng đất cấm.
Nay, phải chăng thế của Thủ tướng đủ mạnh để quyết định lấn sân Tổng bí thư? Hay chỉ lại đe dọa đối phương để chia ghế trong Đại hội 12 sắp tới?
Hãy xem một thí dụ chống tham nhũng ở tỉnh Điện Biên: Tỉnh ủy Điện Biên đã kiểm tra 1.100 đảng viên của mình và đã "tóm được" 500 đảng viên (gần 50%) chuột. Nhưng đó chỉ là những đảng viên tép riu, trái lại, ở Bộ Quốc Phòng sẽ chỉ có những ông cọp, ông tướng, ông tá.
Vì thế có thể khẳng định rằng đoàn thanh tra "50 ngày tại Bộ Quốc Phòng" sẽ có cùng số phận với 7 đoàn Thanh tra cao cấp, nhắm vào phe Nguyễn Tấn Dũng, do nhóm Nguyễn Phú Trọng/ Nguyễn Bá Thanh lập ra trước kia, vì sẽ đụng đến cọp.
Đập chuột còn sợ vỡ đảng huống chi nay lại đụng vào toàn những ông…cọpTheo Quyết định nêu trên công tác thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ông Đào Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định (03/09/2015). Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2008 đến 30/06/2015; khi thấy cần thiết, Đoàn có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Ngoài ra, Tổ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập sẽ gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi Công bố quyết định, ông Đào Trung Kiên, Trưởng đoàn thanh tra cho biết đây là cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch không phải thanh tra đột xuất. Qua công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ mong muốn đánh giá lại nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực để thấy tính hiệu quả cũng như những tồn tại hạn chế, đưa ra những kiến nghị giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Đoàn thanh tra đề nghị, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để đảm bảo hiệu quả, tiến độ và đáp ứng yêu cầu đề ra của cuộc thanh tra, giúp hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Đào Trung Kiên, Trưởng đoàn Thanh tra tại Bộ Quốc phòng (ảnh: Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ)
Có mặt tham dự công bố quyết định thanh tra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu khẳng định Bộ Quốc phòng chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra và phối hợp cùng với đoàn làm rõ các vấn đề theo yêu cầu nội dung thanh tra.
 

Nguồn: Theo Nguyễn Tấn Dũng


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment