Tuesday, October 20, 2015

Phỏng vấn ông Lê Ánh về tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư khóa tới.


Hỏi: Ông nghĩ tin trên có thực? Nếu có thực thì tích cực hay không?

Đáp: Trước Đại hội, bao giờ cũng có các tin tức khác nhau về nhân sự. Tôi cho đó là bình thườngtích cực, vì người ta còn quan tâm. Còn tích cực đến đâu thì phải bàn.

Hỏi: Xin ông nói rõ hơn.
 


Đáp: Nhiều khả năng tin này thực thế mới hợp lý, hợp tình. Nói tích cực vì đất nước cần Đổi mới và ai cũng hy vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi thăm Mỹ sẽ học Tổng Bí thư Trường Chinh, hồi ấy gọi là Anh “Mười Nghiêm”, tức khuôn mẫu lắm. nhiên khuôn mẫu không bảo thủ, giáo điều mới bảo thủ. Chưa kể nhiều người tin, đất nước đang cần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ, niềm tin này có cơ sở.

Hỏi: Ông vẫn chưa nói về  “tích cực đến đâu thì còn phải bàn”?

Đáp: Nếu như việc chuyển giao không vì quyền lợi đất nước, mà chỉ là sự mặc cả, ví dụ tôi ủng hộ anh thì anh phải giữ người này, bộ phận này, hay tệ hơn phải giữ điều 4 Hiến pháp”, “kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin”, v.v. Nói thế cho đầy đủ, chứ tôi nghĩ không thể có điều tệ hại này vì ai cũng biết nếu không Đổi mới sẽ không còn Đảng như chính các văn kiện của Đảng vẫn viết. 

Hỏi: Ông đã gửi Tổng Bí thư nhiều thư, song đến nay vẫn “bặt vô âm tín”?

Đáp: Tôi vẫn nhớ vẻ hiền lành, mẫn cán của anh Trọng khi cùng ở Tiểu ban Công tác Xây dựng Đảng và các lần đi Cu Ba. Anh ấy ham việc, sức khỏe lại không tốt, vì thế mong anh ấy sớm ủy quyền cho Ủy viên BCT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tổ chức Đại Hội XII. Được vậy sẽ tốt cho đất nướcanh ấy.

Hỏi:  Ông viết về “Quốc gia Văn hóa”, có phải đây là khái niệm mới?

Đáp: Không mới. Thế giới có Thụy Điển, Singapore,... Còn ta cứ làm như Đại Việt thời Lê Thánh Tông và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời Bác Hồ, thì Việt Nam là Quốc gia Văn hóa – Quốc gia Khởi nghiệp và Sáng tạo rồi.

 

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment