Saturday, November 7, 2015

CHỈ MỘT CON ĐƯỜNG DẤN THÂN

Vũ Lê Văn

                         Tặng Bạch Cúc, tác giả bài viết "Lối thoát nào cho dân tộc tôi?''

 
Lối thoát nào cho dân tộc tôi?
Lời thở than đau đớn giữa chiều mưa đổ máu
Máu người biểu tình, máu ngàn năm tích tụ
Kết truyền dài từ rốn Mẹ Âu Cơ
 


Không! Không thể ngồi cắn bút làm thơ
Từng con chữ run bắn ngàn giọt máu
Bóp nát thơ, quẳng lót đường tranh đấu
Phăng người đứng dậy lao thẳng trong Mưa! 
 

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?
Đừng than khóc, hãy đi vào nhà máy
Sinh tử với công đoàn, công nhân đứng đậy
Lẽ sống tìm trong cái chết mà thôi! 
 

Hãy bước đi,xốc tới,lớp lớp người người
Hãy nổ!
        Nổ!...
              Nổ… trái tim trào máu !
Cùng nông dân , đất cũng đang đòi máu
Nổ banh triệu hạt mưa tanh tưởi phố phường 
 

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?
Thơ cũng phải bể đầu phun máu
Hoa bị hiếp bởi sơn đen, nhà thờ bị quẳng phân người …
Cùng cha mẹ, trẻ thơ sẵn sàng vào nhà đá 
 

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?
Khí mù đen đăc bủa vây tứ phía
Hãy đốt lửa!Lửa cháy lên ngàn độ
Chỉ còn lần duy nhất! Tới cùng thôi!

 
Tác giả:   Vũ Lê Văn

05/11/2015.

No comments:

Post a Comment