Saturday, March 5, 2016

TIN MỚI VỀ ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP KHU VỰC HÀ NỘI

Nguyễn Đình Ấm
Hôm nay tại lễ viếng Linh Mục Mathew Lê Khởi Phụng ở nhà thời Thái Hà, không ngờ lại cũng là cuộc "họp báo" mini về một số ƯCV tự do ĐBQH.ƯCV tự do lần này khác các lần trước là vừa đông nhưng phần lớn lại là những người nổi tiếng yêu nước, thương nòi, có nhiều hoạt động chống TQ xâm lược,chống tham nhũng,cướp đất, cướp nhà của dân, đòi tự do, dân chủ cho nhân dân VN, có trình độ cao về chính trị, kinh tế, quản lý xã hội...


Không hẹn mà gặp, các ƯCV đã trao đổi với nhau tình hình nộp đơn ứng cử.Đến nay qua bao nhiêu sách nhiễu, "cặn vẹo" từng chữ, từng câu, từng nội dung và "đá đi, đá lại" trách nhiệm....hòng làm UCV nản lòng nhưng với sự kiên trì đấu tranh quyết liệt đến nay các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Chí Thành-Những người mà tôi biết đã nộp xong đơn để chờ đoạn "gửi xe".Những khóa trước, đây là công đoạn cam go nhất:Đấu tố, mạt sát, miệt thị ở khu dân cư.Qua trao đổi, các ƯCV đều "không ngán" công đoạn này vì đủ kinh nghiệm và lý lẽ, đặc biệt có truyền thông lề dân bám sát để "chiến" nếu họ lại dở trò này ra.

Điều đặc biệt là, các ký giả lề dân rất thông thạo nghề nghiệp, nhậy bén đã có mặt phỏng vấn về tình hình nộp đơn, những khó khăn đầu tiên và chuẩn bị cho giai đoạn "gửi xe" của các ƯCV để thông tin cho độc giả tình hình, ửng hộ các ƯCV độc lập.Đây là sự hỗ trợ rất lớn cho các ƯCV trước sự xuyên tạc, vu khống...ráo riết của truyền thông lề đảng mở màn là các dư luận viên, báo Petrotime.
Từ nay dù vẫn bị truyền thông của đảng CS áp đảo nhưng thời kỳ độc quyền thông tin của nhà sản đã chấm hết.Dưới đây là vài hình ảnh hoạt động của báo lề dân với các ƯCV ĐBQH khóa 14.

No comments:

Post a Comment