Friday, March 18, 2016

TPHCM: Thông qua danh sách 90 ứng cử viên vào Quốc hội khóa XIV


Đăng Hải

100% đại biểu có mặt tại hội nghị đồng ý thông qua danh sách 90 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 14

 
Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt (65/65) dự hội nghị hiệp thương lần thứ hai TPHCM do UBMTTQVN TPHCM tổ quốc chiều 17.3, đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 90 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó các cơ quan, đơn vị giới thiệu 42 người và 48 người tự ứng cử

 


Trong số 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa đợt này có 2 người đang là đại biểu quốc hội khóa 13 là ông Hoàng Hữu Phước - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Doanh thương Mỹ Á và ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Sài Gòn.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.
Chiều 17.3, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN TPHCM (UBMTTQ) đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Theo ông Trần Tấn Ngời, Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ TPHCM, tổng cộng có 90 người ứng cử. Trong đó, nữ 30 người; độ tuổi dưới 40 là 22 người; ngoài Đảng là 44 người; công nhân trực tiếp sản xuất có 1 người, doanh nghiệp tư nhân 25; doanh nghiệp nhà nước 2 người…

Tại hội nghị một số đại biểu đã nêu ý kiến, danh sách những người ứng cử đại biểu cần phải rõ địa chỉ nơi thường trú, nơi làm việc; nhằm  tìm hiểu lấy ý kiến nhân dân ở nơi cư trú và nơi làm việc để xem xét người đó có đủ tư cách ứng cử đại biểu Quốc hội hay không. Ngoài ra, một số đại biểu còn yêu cầu cần kiểm tra kỹ sức khỏe của những người ra ứng cử theo đúng quy định.
Theo một số đại biểu, danh sách tự ứng cử quá nhiều, nữ tuy được ưu tiên nhưng vượt quá tỷ lệ quy định, vì vậy hội nghị thống nhất sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi công tác, cư trú của 48 người tự ứng cử để Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ có quyết định chính thức.

Còn đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là 203 người, trong đó có 25 hồ sơ tự ứng cử. Số hồ sơ nữ là 79 người (chiếm 38,92%), dưới 35 tuổi 40 người (chiếm 19,7%), ngoài Đảng 52 người (chiếm 25,6%), dân tộc 11 người (chiếm 5,42%), tôn giáo 9 người (chiếm 4,43%), tái cử 39 người (chiếm 19,21%), công nhân trực tiếp sản xuất 1 người (chiếm 0,49%).
 

 

No comments:

Post a Comment