Tuesday, July 19, 2016

Khi một cử tri đảng viên thay mặt người dân Phản đối Đảng và Trung Quốc

Một phát biểu hay của cử tri đảng viên trên Youtube đáng nghe lại và phổ biến


Cử Tri Nguyễn Xuân Đáng Khu phố 8 Phường Tân Định Quận 1 đã có 1 bài phát biểu được nhiều người dân đồng tình vì nói lên những điều mà người dân "thấp cổ bé họng" không thể lên tiếng.

No comments:

Post a Comment