Friday, December 8, 2017

CỤ VẼ TRANH ĐẸP THẬT


- Cụ ơi, tôi vẽ cái tranh này được không ?

- Cụ vẽ cái gì như các ông trương tuần ngày xưa ấy.

- He he thì VƯỠN. Cụ thấy có ý nghĩa không ?

- Có chứ, nhìn là hiểu. Mà sao để BOT Cai Lậy nóng thế cụ ?

- Thì họ không dám vì Dân. Thế thôi !!

- Cụ chỉ được cái nói đúng...

- Thì VƯỠN....

No comments:

Post a Comment