Monday, February 12, 2018

MA CAO (CẤP) SÁM HỐI

Trương Tuần Ma cao cấp:  Bây giờ dưới lòng đất khu nghĩa trang cao cấp, hồn ân hận quá, khi sống hồn xa Dân, đàn áp Dân, coi Dân như phía bên kia mặc dù biết Dân nuôi mình, cho mình đủ thứ. Hồn ăn của Dân không từ một thứ gì...Giờ đây hồn bị tù chung thân trong cái khu nghĩa địa cao cấp này mà không sao siêu thoát được. Hồn mong Dân tha thứ cho hồn....! 


http://trannhuong.net/tin-tuc-53174/ma-cao-cap-sam-hoi.vhtm

No comments:

Post a Comment