05/01/2016

NHỮNG ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG


Nguyễn Huy Canh

3-1-2016

Gần đến Đại hội XII chúng ta đọc được rất nhiều thông tin về việc sắp xếp vị trí tứ trụ, thông tin về các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng.
Trong rất nhiều bài viết, trong những thông tin đó, tôi ủng hộ những ý kiến xác đáng của ông Nguyễn Thanh Giang trong bài viết “Phải chăng ông Trọng đã biết điều” đăng trên trang “ý kiến đảng viên” khi tác giả viết về những điểm mạnh, và những thiếu sót của thủ tướng trong lãnh đạo, tổ chức và điều hành kinh tế ở những năm trước; cũng như việc để lao động TQ vào Tây nguyên…
Tuy nhiên, khi viết về những việc làm của thủ tướng, tác giả đã không nêu ra được cái tầm của những nguyên lí, những tư tưởng chứa trong những việc làm đó.

Tư tưởng chứa đựng trong các hành động, hay là hành động có chứa đựng những tư tưởng, đó mới là nhân cách của các nhà lãnh đạo lớn. Theo tôi, trong toàn bộ hành động của mình, thủ tướng đã bộc lộ nhân cách đó.

Nghĩ về thủ tướng là nghĩ về những điều quí giá có được ở ông. Đó là:

– Trong quan hệ quốc tế, bang giao với TQ, ông đã mang được, phát biểu được, thể hiện được nguyện vọng, tư thế và khí phách của dân tộc chúng ta: không đánh đổi chủ quyền quốc gia để lấy cái thứ hữu nghị viển vông của TQ.

– Trong quá trình đổi mới, con đường đổi mới, ông không chỉ có ý chí quyết tâm thay đổi thể chế, nắm chắc ngọn cờ dân chủ, mà ông còn hình thành rất rõ ràng nguyên lí và bước đi cho quá trình đó.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước đã lâm vào nợ nần, thua lỗ, phá sản. Vai trò chủ đạo của nó chỉ còn như một biếm họa. Trong cái tụt hậu và đổ vỡ ấy, ông là người duy nhất trong tập thể các nhà lãnh đạo nhìn ra được động lực, vai trò nền tảng không thể thay thế của các doanh nhân, của các doanh nghiệp tư nhân trong sự phát triển, và kiến tạo lịch sử nước nhà.

Không phải giai cấp công nhân, nông dân, cũng chẳng phải tầng lớp trí thức, mà phải là các doanh nhân, giai tầng doanh nhân mới là nền tảng, là chủ thể chân chính, đích thực của xã hội và lịch sử chúng ta.

Tái cấu trúc DNNN thông qua việc cổ phần hóa nó, hay bán đi các cổ phiếu của nhà nước trong các doanh nghiệp cho các nhà đầu tư trong mấy năm qua, đó là lộ trình, là bước đi cụ thể của tư tưởng có tính thời đại đó.

Tư tưởng về một nhà nước kiến tạo, tức không phải là một nhà nước làm kinh tế, kinh doanh theo đuổi lợi nhuận, cạnh tranh với tư nhân, mà làm chính sách, thể thế, kiến tạo ra môi trường, sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp… mà ông và nhiều thành viên của chính phủ đang cố gắng thực hiện cũng chỉ là các hành động cụ thể của lộ trình đổi mới có tính chất lịch sử nói trên.

Tuy nhiên, bên cạnh điều quí đó, cũng phải thấy, thủ tướng cũng còn chưa vượt qua được cái nhìn “con ông cháu cha” của tư tưởng phong kiến lạc hậu. Ông đã thu vén cho con cái của ông vào các vị trí đầy bổng lộc của chế độ. Phải chăng, đây là gót chân Asin đáng tiếc của ông.

Với những hạn chế, và những điều quí nói trên, là một đảng viên, một công dân của đất nước, tôi mong rằng Đại hội hãy toàn tâm, toàn ý ủng hộ thủ tướng vì lợi ích của nhân dân và tiến bộ của đất nước.


Nguồn:  Theo adminbasam 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire