Saturday, October 27, 2018

Những cuốn sách khiến Tiến sĩ Chu Hảo bị kỷ luật, trong đó có 1 số cuốn đã bị cấm tái bản:

Thêm 3 người vừa từ bỏ Đảng để phản đối kỷ luật Tiến sĩ Chu Hảo
 
1-TS toán Trần Thanh Tuấn

2- Trung tá Quân đội Trần Nam

3- Kỹ sư Hoàng tiến Cường 
Những cuốn sách khiến GS Chu Hảo bị kỷ luật:
(Nguồn Bùi Quang Minh)

No comments:

Post a Comment