08/10/2011

CHÂN DUNG

                                                                         Thành Đồng Nguyên Giáp
·  Cảnh sát giao thông: “anh có biết anh phạm lỗi gì không?”, “dạ thưa …. em gấp quá…có gì anh thông  cảm giúp”, “lỗi này phạt 2tr và giam bằng lái 30 ngày. Giấy tờ đâu đưa đây”, “anh thông cảm giúp…”, “Gì? Có nhiêu đây thôi hả? Để tôi lập biên bản mai qua kho bạc đóng tiền”, “em chỉ còn chừng này, anh thương em”, “thôi lần này nhé, lần khác đi đứng cẩn thận”.

· Cán bộ thuế: “mang về bổ sung đầy đủ rồi nộp lại”, “dạ thiếu gì nữa chị”, “xem qui định”…

· Công nhân: “Tao đang tính chuyện về quê. Lương thế này sống không nổi, tiền nhà, tiền cửa, chợ búa cái gì cũng lên”, “Về thì làm gì?”, “Gì cũng được”.

· Trí thức: “dzô đi”, “nghĩ mãi không hiểu mấy ổng làm gì mà để thằng Tàu nó ăn hiếp quá mức”, “thôi hơi đâu đi lo việc đã có Đảng và Chính phủ lo”, “lo gì?”

· Lãnh đạo: “Nếu chỉ trông chờ vào lương, thì người nghèo đừng có mơ nhà thu nhập thấp. Đến lương cở bộ trưởng phải mất 40 năm mới mua được nhà giá rẻ”

·Chủ tịch: “Địa phương phải biết tranh thủ tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ; chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ vào trung ương. Lợi thế, tiềm năng của địa phương  rất phong phú, đa dạng, vì vậy cần phải chọn khâu đột phá để phát triển. Hiện nay cơ sở hạ tầng của địa phương còn yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cũng còn cao, vì vậy chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo; quan tâm nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo để bổ sung thêm nhiều nhân tài cho đất nước"
  • Bí thư: “Đây là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Chúng ta cần phải từng bước khắc phục... để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên một bước”

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire