01/01/2012

XUÂN & TUỔI 60

                        Thơ Nguyễn Văn Gia
Ta chúc mừng ta
Tuổi sáu mươi
Cũng may còn khỏe 
Để rong chơi
Công hầu
Ai đó
Như sương khói
Nam Kha
Chỉ là mộng đó thôi
Rồi ra
Tất cả sẽ hư khôngBuồn
Vui
Rồi cũng sẽ dửng dưng
Cả một tinh cầu
Hiu quạnh lắm
Mai rồi
Bóng đổ xuống thời gian
Chiều
Quán nhỏ
Dăm ly
Thù
Tạc
Còn mơ chi
Những chuyện
Xưa
Sau
Mừng có em
Đong đưa đôi mắt
Để người về
Điểm lại
Tóc
Râu.


Nguyễn Văn Gia
2010

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire