23/01/2013

ĐÃ CÓ 3474 NGƯỜI KÝ TÊN KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 21)

Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ loikeugoi2012@gmail.com,  ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
Bauxite Việt Nam
TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 17
ĐỢT 18:
 1. Bùi Văn Như, Thái Bình
 2. Nguyễn Văn Dương, Thái Bình
 3. Nguyễn Thị Dung, Nam Định
 4. Nguyễn Văn Thắng, Hải Phòng
 5. Nguyễn Thị Nhường, Hà Nội
 6. Mai Công Nhật, kinh doanh, Hà Nội
 7. Nguyễn Quốc Cường, Hà Nội
 8. Phạm Văn Thuận, Nghệ An
 9. Trần Công Điềm, Nghệ An
 10. Mai Văn Hải, sinh viên, Hà Nội
 11. Hoàng Thị Huế, sinh viên, Thái Bình
 12. Nguyễn Văn Tưởng, sinh viên, Hà Nội
 13. Vũ Hồng Nhung, sinh viên, Hà Nội
 14. Nguyễn Việt Cường, sinh viên, Hà Nội
 15. Nguyễn Văn Linh, lao động tự do, Hưng Yên
 16. Nguyễn Duy Tiền, doanh nghiệp, Nam Định
 17. Trần Văn Phương, sinh viên, Ninh Bình
 18. Phạm Thị Vân, lao động tự do, Thái Bình
 19. Vũ Thị Nhài, sinh viên, Hà Nội
 20. Vũ Ngoc Băng, kỹ sư, Đồng Nai
 21. Nguyễn Thị Mạnh Thư, sinh viên, Hà Nội
 22. Trần Thị Hương, công nhân viên, Hà Nội
 23. Đào Thị Thanh Hà, sinh viên, Hà Nội
 24. Nguyễn Thị Hồng, Nam Định
 25. Hoàng Thị Tuyết, Nam Định
 26. Vũ Thị Thắm, Nam Định
 27. Nguyễn Thu Hằng, sinh viên, Phú Thọ
 28. Nguyễn Thị Minh Trâm, Hà Nội
 29. Phạm Văn Hùng, nhân viên, Thái Bình
 30. Bùi Thị Tươi, nhân viên, Nam Định
 31. Vũ Văn Tuấn, nhân viên, Nam Định
 32. Nguyễn Ngọc Ngôn, sinh viên, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Hường, sinh viên, Phú Thọ
 34. Nguyễn Quốc Quân, sinh viên, Nghệ An
 35. Ngô Thị Phương, nội trợ, Nam Định
 36. Trần Thị Thoa, sinh viên, Thái Bình
 37. Đinh Văn Bê, nhân viên, Nam Định
 38. Phan Phong, hưu trí, Hà Nội
 39. Nguyễn Ngọc Vương, sinh viên, Hà Tĩnh
 40. Nữ Thị Nui,NamĐịnh
 41. Nguyễn Thị Thanh Thắm, Hà Tĩnh
 42. Nguyễn Văn Hòa, Nghệ An
 43. Nguyễn Văn Đức, sinh viên, Hà Nội
 44. Phạm Thị Nhân, lao động tự do, Thái Bình
 45. Nguyễn Trà My, học sinh, Hà Nội
 46. P Doãn Thủy Tiên, học sinh, Hà Nội
 47. Dương Nguyệt Ánh, học sinh, Hà Nội
 48. Đặng Khánh Ly, học sinh, Hà Nội
 49. Trần Thị Phương Thúy, sinh viên, HàNam
 50. Trịnh Thị Phương, sinh viên,NamĐịnh
 51. Phạm Văn Yên, công nhân viên, Nam Định
 52. Trần Thị Diệp, hưu trí, Hà Nội
 53. Nguyễn Thị Minh, hưu trí, Hà Nội
 54. Vũ Thị Nụ Hoa, giáo viên, Hà Nội
 55. Trần Thị Loan, sinh viên, Thanh Hóa
 56. Nguyễn Thị Thông, nội trợ, Hà Nội
 57. Lê Thị Mai, kỹ sư, Hà Nội
 58. Đinh Văn Hoan, kỹ sư, Hà Nội
 59. Đặng Thị Nụ, giáo viên, HàNam
 60. Vũ Thị Thúy, sinh viên,NamĐịnh
 61. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Hà Tĩnh
 62. Đặng Thị Thanh, Nghệ An
 63. Nguyễn Thị Xuân, nông dân, HàNam
 64. Nguyễn Văn Bình, Nghệ An
 65. Nguyễn Thị Vân, sinh viên, Bắc Ninh
 66. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên, Bắc Ninh
 67. Lưu Thị Ánh, sinh viên,NamĐịnh
 68. Đỗ Văn Thắng, sinh viên, Thái Bình
 69. Nguyễn Thị Hà, sinh viên, Thái Bình
 70. Nguyễn Văn Đồng, sinh viên,NamĐịnh
 71. Nguyễn Văn Ghi, lao động tự do, Hà Nội
 72. Trịnh Thế Anh, lao động tự do, Hà Nội
 73. Vũ Văn Quân, lao động tự do, Hà Nội
 74. Nguyễn Văn Anh, xây dựng, Thái Bình
 75. Đỗ Đức Long, xây dựng,NamĐịnh
 76. Nguyễn Thị Uyên, sinh viên, HàNam
 77. Bùi Văn Tuân, HàNam
 78. Phạm Thị Tuyết, lao động tự do,NamĐịnh
 79. Mai Văn Uyên, xây dựng, Hà Nội
 80. Vũ Thị Huế, lao động tự do,NamĐịnh
 81. Đỗ Thị Quỳnh, giáo viên, Hà Nội
 82. Nguyễn Thị Thúy, giáo dân, Hà Nội
 83. Nguyễn Văn Từ, Hà Nội
 84. Phạm Đình Việt, sinh viên, Hà Nội
 85. Bùi Quốc Trung, quay phim, Hà Nội
 86. Đỗ Huy Toàn, sửa xe, Hà Nội
 87. Hoàng Thị Lương, giáo viên, Hà Nội
 88. Nguyễn Văn Mạnh, lái xe, Thái Bình
 89. Đinh Văn Giang, sinh viên,NamĐịnh
 90. Đào Văn Bắc, kỹ sư, Hà Nội
 91. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh viên, Hà Nội
 92. Đỗ Ngọc Lương, sinh viên, Hà Nội
 93. Phạm Hồng Phong, sinh viên, Ninh Bình
 94. Trần Anh Đông, sinh viên, Hà Nội
 95. Phạm Văn Đăng, công nhân, Ninh Bình
 96. Chu Văn Hào, sinh viên, Bắc Giang
 97. Nguyễn Thị Việt, hưu trí, Hà Nội
 98. Đinh Thị Yến Nhung, công nhân, Việt Trì
 99. Đỗ Mạnh Thế, giám đốc, Hà Nội
 100. Nguyễn Thị Thu Hoài, giám đốc, Hà Nội
 101. Đỗ Thị Lam, công nhân, Tam Nông, Phú Thọ
 102. Phạm Thị Trang, nhân viên, Hà Nội
 103. Nguyễn Thị Quỳnh, kế toán, Hà Nội
 104. Nguyễn Văn Sang, công nhân, Hà Nội
 105. Phạm Thị Hồng Liên, sinh viên, Thái Bình
 106. Phạm Thị Hiền, sinh viên, Hà Nội
 107. Trần Thị Hiền, sinh viên, Hà Nội
 108. Phạm Văn Điều, sinh viên, Ninh Bình
 109. Nguyễn Diệu Linh, sinh viên, Thái Bình
 110. Nguyễn Thị Huê, giáo viên, Hà Nội
 111. Nguyễn Thị Hải, kế toán, Hà Tĩnh
 112. Trần Viên, công dân, Nghệ An
 113. Vũ Văn Huynh, công dân, Ninh Bình
 114. Phạm Thị Nhung, kế toán,NamĐịnh
 115. Trần Văn Sỹ, lao động tự do,NamĐịnh
 116. Trần Văn Thắng, kỹ sư,NamĐịnh
 117. Phạm Thị Mai Anh, sinh viên, Thái Bình
 118. Phạm Thị Trí, lao động tự do, Thái Bình
 119. Vũ Thị Hằng, sinh viên, Ninh Bình
 120. Vũ Ngọc Phan, sinh viên,NamĐịnh
 121. Nguyễn Xuân Quang, công dân, Thanh Hóa
 122. Nguyễn Thị Tuyết, công dân,NamĐịnh
 123. Võ Hoàng Lương, bác sĩ, Hà Nội
 124. Trần Chí Chung, học sinh,NamĐịnh
 125. Maria Nguyễn Thị Lia, sinh viên, Hà Tĩnh
 126. Trần Văn Vinh, lái xe, Thanh Hóa
 127. Hà Văn Cương, lái xe, Hà Nội
 128. Lê Hồng Thông, Nghệ An
 129. Nguyễn Ngọc Sơn,NamĐịnh
 130. Nguyễn Văn Lưu, học sinh, Nghệ An
 131. Nguyễn Tuấn Anh, kinh doanh, Hà Nội
 132. Phạm Văn Thái, kinh doanh,NamĐịnh
 133. Phan Văn Đồng, sinh viên,NamĐịnh
 134. Vũ Thị Phượng, Yên Bái
 135. Đỗ Thị Thúy, Yên Bái
 136. Nguyễn Thị Chinh, Yên Bái
 137. Nguyễn Văn Đạt, sinh viên,NamĐịnh
 138. Phạm Văn Quyết,NamĐịnh
 139. Nguyễn Thị Mơ, công nhân, Thái Bình
 140. Phan Kim Đạt, nhân viên, Hà Nội
 141. Phạm Minh Tuấn diễn viên, Hà Nội
 142. Đỗ Thị Kim Lương,NamĐịnh
 143. Đoàn Công Nhuệ, kỹ sư, Hà Nội
 144. Bùi Thị Thanh, Thanh Hóa
 145. Nguyễn Thị Hằng, sinh viên, Thái Bình
 146. Đặng Thị Ngọc, sinh viên, Hà Nội
 147. Trần Thị Thúy, sinh viên, Ninh Bình
 148. Nguyễn Viết Đàn, sinh viên, Hà Tĩnh
 149. Trần Văn Lãng, sinh viên, Hải Dương
 150. Nguyễn Thị Trâm, Nghệ An
 151. Nguyễn Ngọc Mai, công dân, Hà Nội
 152. Trương Văn Lý, công nhân, Hà Nội
 153. Hoàng Thị Viên, bán hàng, Hải Dương
 154. Vũ ĐứcThanh,NamĐịnh
 155. Nguyễn Hải Oanh, sinh viên, Hà Nội
 156. Trịnh Văn Sơn, sinh viên, Hà Nội
 157. Nguyễn Văn Việt, sinh viên, Hà Nội
 158. Nguyễn Đăng Doanh, kiến trúc sư, Hà Nội
 159. Trần Văn Cầu, sinh viên,NamĐịnh
 160. Nguyễn Văn Thiện, sinh viên, Hà Nội
 161. Phạm Thúy Hồng, Hà Nội
 162. Nguyễn Bào Thiện, sinh viên, Hà Nội
 163. Trần Bá Huy, sinh viên, Hà Nội
 164. Vũ Mạnh Duy, sinh viên, Hà Nội
 165. Trần Đăng Thưởng, sinh viên, Thái Bình
 166. Trần Văn Minh, sinh viên,NamĐịnh
 167. Nguyễn Thế Huỳnh, kinh doanh,NamĐịnh
 168. Trần Thị Màu, lao động tự do,NamĐịnh
 169. Nguyễn Văn Thành, Nghệ An
 170. Hà Trung Hiếu, Hà Nội
 171. Trần Xuân Phương, lao động tự do,NamĐịnh
 172. Trần Thị Vân Anh, sinh viên, Phú Thọ
 173. Vũ Thị Hà, sinh viênNamĐịnh
 174. Trần Văn Biên, sinh viên,NamĐịnh
 175. Đỗ Phương Thảo, học sinh, Hà Nội
 176. Phạm Minh Trí, học sinh, Hà Nội
 177. Vũ Huy Hoàng, học sinh, Hà Nội
 178. Quách Trung Hiếu, học sinh, Hà Nội
 179. Ngô Thục Hiền, học sinh, Hà Nội
 180. Đỗ Ngọc Hà, sinh viên, Hà Nội
 181. Nguyễn Thùy Dương, nội trợ, Hà Nội
 182. Nguyễn Thiên Phú, lao động tự do, Hà Nội
 183. Vũ Văn Long, Hà Nội
 184. Nguyễn Văn Khuê, lao động tự do, Hà Nội
 185. Hoàng Thanh Hải, nông dân,NamĐịnh
 186. Trần Chí Dũng, lái xe, Hà Nội
 187. Trần Văn Phú, sinh viên,NamĐịnh
 188. Nguyễn Hồng Tấn, buôn bán, Thái Bình
 189. Phạm Thị Hằng, nông dân, Hưng Yên
 190. Nguyễn Thị Dậu, nông dân,NamĐịnh
 191. Trần Thị Lan, lao động tự do, Thái Bình
 192. Phạm Diệu Linh, giáo viên, Thái Bình
 193. Phan Trí Tuệ, nhân viên,NamĐịnh
 194. Trần Thị Thu, nhân viên,NamĐịnh
 195. Trần Thị Loan, sinh viên, Ninh Bình
 196. Vũ Văn Lợi, nội thất, Hà Nội
 197. Trần Hùng Phương, buôn bán,NamĐịnh
 198. Nguyễn Thị Vân, kinh doanh, Hưng Yên
 199. Bùi Văn Tuyên, công nhân, Hà Nội
 200. Nguyễn Văn Anh, sinh viên, Thái Bình
 201. Nguyễn Thị Huyên, kinh doanh,NamĐịnh
 202. Cao Đình Ngọc, sinh viên, Hà Tĩnh
 203. Vũ Thị Nga, sinh viên, Thái Bình
 204. Nguyễn Thị Hoài Thương, học sinh, Hà Nội
 205. Nguyễn Quang, bác sĩ, Hà Nội
 206. Đỗ Thị Hoa, kế toán, Hà Nội
 207. Lê Thị Sương, tư vấn, Hà Tĩnh
 208. Lương Thị Hiền, bán hàng,NamĐịnh
 209. Trần Bích Thủy, giáo viên,NamĐịnh
 210. Phan Văn Lộc, lao động tự do,NamĐịnh
 211. Lưu Văn Thu,NamĐịnh
 212. Đặng Văn Trường, lao động tự do,NamĐịnh
 213. Nguyễn Tuyết Mai, sinh viên, Hà Nội
 214. Nguyễn Văn Thể,NamĐịnh
 215. Phạm Thị Thanh Ngân, lao động tự do, Hà Nội
 216. Phạm Văn Hạnh, văn phòng, Hải Dương
 217. Nguyễn Trần Liên, cán bộ, Hà Nội
 218. Vũ Minh Phúc, kinh doanh, Hà Nội
 219. Nguyễn Thị Hoa,NamĐịnh
 220. Vũ Thị Thùy Vân, kinh doanh, Hà Nội
 221. Ngô Thị Mai, nông dân, HàNam
 222. Vũ Thị Tình, sinh viên, Hải Dương
 223. Nguyễn Thị Hằng, Thanh Hóa
 224. Hoàng Thị Trang, sinh viên,NamĐịnh
 225. Đào Thị Huyền, sinh viên, Bắc Giang
 226. Đinh Thị Nga, Hà Nội
 227. Trịnh Thị Miến, Hà Nội
 228. Bùi Thị Hương, sinh viên, Thái Bình
 229. Đinh Thị Thu, sinh viên, Hà Tĩnh
 230. Lê Thị Thu Hiền, sinh viên, Tuyên Quang
 231. Nguyễn Thị Hồng, sinh viên,NamĐịnh
 232. Mai Thị Phương, sinh viên,NamĐịnh
 233. Phạm Thị Khánh Ly, sinh viên,NamĐịnh
 234. Trần Văn Dương, sinh viên,NamĐịnh
 235. Nguyễn Xuân Sơn, sinh viên, Hà Nội
 236. Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên, Hà Nội
 237. Trần Quang Hiếu, học sinh, Hà Nội
 238. Nguyễn Thị M Hương, học sinh, Hà Nội
 239. Hoàng T Lan Anh, học sinh, Hà Nội
 240. Dương Thị Hương Giang, nội trợ, Hà Nội
 241. Đỗ Dương Quỳnh, học sinh, Hà Nội
 242. Trần Thị Vân, sinh viên,NamĐịnh
 243. Nguyễn Thị Diệp, sinh viên, Hà Tĩnh
 244. Nguyễn Văn Hưởng, sinh viên,NamĐịnh
 245. Đào Thanh Vân, sinh viên, Bắc Ninh
 246. Đào An Phước, sinh viên, Thái Bình
 247. Phạm Văn Luật, thợ cơ khí, Nghệ An
 248. Trần Thị Lý, sinh viên, Thanh Hóa
 249. Nguyễn Thị Thảo, dược sĩ, Thanh Hóa
 250. Vũ Văn Hoàn, sinh viên,NamĐịnh
 251. Lê Thị Chinh, sinh viên,NamĐịnh
 252. Trịnh Thị Hường, Hà Tĩnh
 253. Hà Thị Hà Trang, Hà Tĩnh
 254. Đỗ Hữu Nghĩa, Hà Nội
 255. Vũ Đình Phóng, Hà Nội
 256. Ngô Văn Hân, lao động tự do,NamĐịnh
 257. Đỗ Văn Bản, sinh viên, Hà Nội
 258. Trần Thị Hương, kinh doanh, Hà Nội
 259. Chu Quang Liêm, sinh viên, Hà Nội
 260. Lưu Đình Quang, kinh doanh, Hà Nội
 261. Nguyễn Văn Triệu, lái xe,NamĐịnh
 262. Đặng Thị Phương, sinh viên, Hà Nội
 263. Nguyễn Văn Dụng, kinh doanh, HàNam
 264. Trần Thu Hoài, sinh viên, HàNam
 265. Nguyễn Quyết Luyến,NamĐịnh
 266. Nguyễn Thị Bảo Yến, sinh viên,NamĐịnh
 267. Nguyễn Như Hồng Ân, sinh viên, Nghệ An
 268. Phạm Văn Điệp, kỹ sư, Hà Nội
 269. Phạm Văn Trung, tư vấn,NamĐịnh
 270. Trần Thị Hằng, Hà Nội
 271. Nguyễn Thị Hải Anh, sinh viên, Thái Bình
 272. Nguyễn Thị Mỹ, bác sĩ, Hà Nội
 273. Đỗ Xuân Sơn, học sinh, Hà Nội
 274. Đỗ Văn Hưng, học sinh, Ninh Bình
 275. Triệu Văn Hiển, lao động tự do, HàNam
 276. Vũ Lộc, lao động tự do, Hà Nội
 277. Nguyễn Quốc Lịch, sinh viên, Hà Nội
 278. Trần Xuân Dương, lái xe, Hà Nội
 279. Tạ Văn Tuyên, bán hàng, Hà Nội
 280. Trần Thanh Điền, Hà Nội
 281. Bùi Lan Hương, sinh viên, Hà Nội
 282. Đỗ Đức Cương, kinh doanh, Hà Nội
 283. Lại Văn Thuận, kinh doanh, Hà Nội
 284. Trần Văn Lãnh, kinh doanh, Hà Nội
 285. Trần Bảo An,NamĐịnh
 286. Nguyễn Văn Dũng, kinh doanh, Hà Tĩnh
 287. Phan Văn Bốn, kỹ sư, Hà Nội
 288. Trần Thanh Huyền, sinh viên, HàNam
 289. Ngô Thị Thu Phương, giáo viên, Hà Nội
 290. Cao Thành Luân, sửa chữa xe máy,NamĐịnh
 291. Phan Kim Dung, sinh viên, Thái Bình
 292. Nguyễn Văn Cỏn, hưu trí, Hà Nội
 293. Maria Trần Thị Yến, Hà Nội
 294. Nguyễn Thị Nga, buôn bán, Hà Nội
 295. Vũ Thị Hiền, thẩm mỹ, Hà Nội
 296. Nguyễn Văn Vĩnh, kinh doanh, Hà Nội
 297. Maria Trần Thị Thái, giáo viên, Hà Nội
 298. Maria Nguyễn Liên, Bùi Chu, Hà Nội
 299. Giuse Nguyễn Ngọc Năm, Bùi Chu, Hà Nội
 300. Vicente Vũ Văn Trung, lao động tự do, Bùi Chu, Hà Nội
 301. Maria Phạm Thị Hoài, sinh viên, Nghệ An
 302. Maria Phạm Thị Dung, sinh viên, Nghệ An
 303. Maria Cao Thị Hạnh, lao động tự do, Hưng Yên
 304. Maria Ngô Thị Thanh My, lao động tự do, Hưng Yên
 305. Phạm Thị Dịu, lao động tự do, Thái Bình
 306. Nguyễn Hoàng Hạnh, kinh doanh, Hà Nội
 307. Nguyễn Thị Thanh, Hà Nội
 308. Phan Phúc Định, điện lạnh, Hà Nội
 309. Trần Công Điền,NamĐịnh
 310. Đinh Thị Đào,NamĐịnh
 311. Nguyễn Công Nguyên, Thái Bình
 312. Vũ Anh Quang, sinh viên, Sơn Tây
 313. Trần Thị Tuyết, sinh viên, Hà Nam
 314. Đỗ Hữu Nam, sinh viên, Thanh Hóa
 315. Nguyễn Kiến Hưng, sinh viên, Hà Nam
 316. Nguyễn Văn Cường, Thái Bình
 317. Trần Văn Cẩn, kỹ sư, Nam Định
 318. Đinh Đức Công, lao động tự do, Nam Định
 319. Nguyễn Thị Trang, sinh viên, Thái Bình
 320. Trần Văn Tân, sinh viên, Nam Định
 321. Nguyễn Văn Huấn, sinh viên, Nghệ An
 322. Nguyễn Thị Duyên, lao động tự do, Nam Định
 323. Đoàn Văn Trịnh, lao động tự do, Hưng Yên
 324. Đoàn Văn Dụ, lao động tự do, Hưng Yên
 325. Doàn Khánh Luy, lao động tự do, Hưng Yên
 326. Tạ Thị Huê, lao động tự do, Hưng Yên
 327. Đặng Văn Trình, lao động tự do, Hưng Yên
 328. Vũ Văn Duyên, sinh viên, Thái BÌnh
 329. Trần Thị Nguyệt, lao động tự do, Nam Định
 330. Trần Văn Quang, sinh viên, Nam Định
 331. Vũ Văn Lân , sinh viên, Thái Bình
 332. Trần Đức Long, sinh viên, Bắc Ninh
 333. Vũ Thị Trang, sinh viên, Thái Bình
 334. Lê Thị Hồng, Hà Nội
 335. Phan Quang Thuần, sinh viên, Hà Tĩnh
 336. Nguyễn Văn Dũng, Hà Nam
 337. Trần Thị Vui, sinh viên, Hà Nội
 338. Phạm Thị Lan, sinh viên, Hà Nội
 339. Nguyễn Minh Chiến, họa sĩ, Hà Nội
 340. Tạ Văn Kiên, sinh viên, Hà Nội
 341. Vũ Văn Yên, sinh viên, Hà Nội
 342. Nguyễn Văn Thắng, buôn bán, Nam Định
 343. Phạm Minh Tuấn, sinh viên, Thái Bình
 344. Đỗ Bá Hải, sửa xe, Phú Thọ
 345. Lê Thị Lan, bán hàng,NamĐịnh
 346. Nguyễn Thị Thảo, nông dân, Phú Thọ
 347. Phạm Thị Hiển, Hà Nội
 348. Nguyễn Thị Hoan, Phú Thọ
 349. Lưu Cao Thanh, kinh doanh, Đăk Lắk
 350. Phạm Văn Lượng, sinh viên, Nghệ An
 351. Đinh Văn Đức, sinh viên, Nam Định
 352. Nguyễn Văn Giang, sinh viên, Hà Nội
 353. Trần Thế Anh, sinh viên, Nghệ An
 354. Nguyễn Thị Sáng, Phú Thọ
 355. Vũ Thị Thìn, Bùi Chu, Hà Nội
 356. Trần Thị Nga, sinh viên, Nam Định
 357. Nguyễn Văn Khoán, công nhân, Hà Tĩnh
 358. Đỗ Thu Hoài, sinh viên, Yên Bái
 359. Phạm Thị Thắm, giáo viên, Nam Định
 360. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh viên, Tuyên Quang
 361. Vũ Thị Khắc, sinh viên, Hải Phòng
 362. Vũ Thị Oanh, sinh viên, Thanh Hóa
 363. Phạm Thị Thanh, nội trợ, Hà Nội
 364. Nguyễn Văn Kiền, buôn bán, Hưng Yên
 365. Phạm Minh Hồng, sinh viên, Tuyên Quang
 366. Trần Văn Hợp, công nhân, Nghệ An
 367. Trần Văn Thế, công nhân, Nam Định
 368. Nguyễn Thị Đất, Hà Nội
 369. Nguyễn Thị Hà, bán hàng, Hà Nội
 370. Phạm Văn Thắng, kỹ sư, Hà Nội
 371. Vũ Thị Hoàng Yến, làm tóc, Hà Nội
 372. Kim Thị Hồng, làm tóc, Hà Nội
 373. Phạm Ngọc Ánh, Nghệ An
 374. Nguyễn Ngọc Đỉnh, kỹ sư, Ninh Bình
 375. Vũ Thị Nhài, sinh viên, Nam Định
 376. Vũ Thị Phượng, kế toán, Ninh Bình
 377. Trần Văn Chung, sinh viên, HàNam
 378. Trịnh Đình Hoàng, nhiếp ảnh, Thanh Hóa
 379. Nguyễn Quang Lâm, lao động tự do,NamĐịnh
 380. Nguyễn Thị Minh, lao động tự do, Phú Thọ
 381. Lê Văn Phi, kinh doanh, Ninh Bình
 382. Phạm Văn Triệu, kinh doanh, Thái Bình
 383. Nguyễn Thị Cúc, hưu trí, Hà Nội
 384. Nguyễn Thị Mai, Hà Nội
 385. Nguyễn Thị Nguyên, Hà Nội
 386. Bùi Thị Hoàn, Hà Nội
 387. Nguyễn Thị Huấn, Hà Nội
 388. Vũ Thị Kim Tuyến, Hà Nội
 389. Phạm Thị Xưa, Hà Nội
 390. Nguyễn Thanh Huyền, Hà Nội
 391. Lương Thị Diễm, Hà Nội
 392. Tạ Thị Phúc, Hà Nội
 393. Dương Thị Thanh, Hà Nội
 394. Nguyễn Thị Thủy Nhị, Hà Nội
 395. Vũ Thị Thu Phương, sinh viên, Nam Định
 396. Cao Đình Tùng, kỹ sư, xây dựng, Hà Tĩnh
 397. Nguyễn Ngọc Thắng, sinh viên, Nam Định
 398. Hoàng Phi Hùng, sinh viên, Phú Thọ
 399. Nguyễn Thị Phương, lao động tự do, Nghệ An
 400. Vũ Ngô Luân, lao động tự do, Thái Bình
 401. Trần Văn Cường, Nam Định
 402. Phạm Văn Nam, công nhân, Nam Định
 403. Nguyễn Văn Ngự, buôn bán, Thái Bình
 404. Đinh Thị Ơn, buôn bán, Hà Nội
 405. Đoàn Văn Hóa, lái xe, Nam Định
 406. Nguyễn Thanh Hải, nội trợ, Hà Nội
 407. Đỗ Mạnh Cường, công nhân, Hà Nội
 408. Đặng Ngọc Linh, quân nhân, Hà Nội
 409. Vũ Mạnh Kiên, giám đốc, Hà Nội
 410. Nguyễn Thị Dung, Hà Nội
 411. Đinh Công Chức, lao động tự do, Hà Nội
 412. Đặng Hoàng Dương, sinh viên, Hà Nội
 413. Nguyễn Thị Nhung, hưu trí, Hà Nội
 414. Nguyễn Tiến Thành, sinh viên, Hà Nội
 415. Trần Thị Quỳnh Anh, sinh viên, Hà Nội
 416. Nguyễn Đình Long, Hà Nội
 417. Phan Thị Hải Lý, kinh doanh, Hà Nội
 418. Phạm Thị Mơ, sinh viên, Hà Nội
 419. Trần Văn Tuấn, kinh doanh, Hà Nội
 420. Đặng Thị Hằng, sinh viên, Hà Nội
 421. Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên, Hà Nam
 422. Bùi Quá Tuấn, Thái Bình
 423. Nguyễn Thị Thủy, Hà Tĩnh
 424. Đào Văn Trưởng, Thái Bình
 425. Lê Quý Bách, nội trợ, Hà Nội
 426. Nguyễn Mạnh Cư, lái xe, Hà Nội
 427. Ngô Văn Cường, lái xe, Hà Nội
 428. Nguyễn Thị Lan, Hà Nội
 429. Trần Thị Hoa, kinh doanh, Nam Định
 430. Phú Văn Đại, lao động tự do, Hà Nội
 431. Vũ Văn Hiển, lao động tự do, Thái Bình
 432. Trần Văn Hưng, lao động tự do, Ninh Bình
 433. Nguyễn Văn Tập, sinh viên, Nam Định
 434. Nguyễn Thị Ánh, lao động tự do, Hà Nội
 435. Nguyễn Văn Hạnh, lao động tự do, Hà Nội
 436. Phạm Thị Tuyết, học sinh, Nam Định
 437. Nguyễn Thị Ngát, sinh viên, Nam Định
 438. Trần Văn Chính, sinh viên, Hà Nam
 439. Nguyễn Văn Hùng, sinh viên, Phú Thọ
 440. Đỗ Văn Cường, Hà Nội
 441. Phạm Văn Cường, cán bộ, Hà Nội
 442. Nguyễn Công Quyết, lái xe, Nam Định
 443. Trần Thị Trâm, sinh viên, Nam Định
 444. Nguyễn Thị Toan, sinh viên, Thái Bình
 445. Nguyễn Thị Hường, sinh viên, Bắc Ninh
 446. Đinh Văn Toan, lao động tự do, Bùi Chu, Hà Nội
 447. Đinh Văn Long, lao động tự do, Bùi Chu, Hà Nội
 448. Vũ Đức Tiệp, lao động tự do, Hà Nam
 449. Vũ Phương Thảo, sinh viên, Nam Định
 450. Nguyễn Thị Thơm, sinh viên, Nam Định
 451. Nguyễn Bá Hiền, sinh viên, Nghệ An
 452. Phạm Thị Mai Anh, Nam Định
 453. Phạm Văn Biên, Nam Định
 454. Trần Văn Thủy, Thái Bình
 455. Vũ Ngọc Dung, sinh viên,NamĐịnh
 456. Trần Văn Uy, sinh viên, Thái Bình
 457. Nguyễn T Tuấn, nội trợ, Hà Nội
 458. Hoàng Như Quỳnh, kinh doanh, Hà Nội
 459. Đinh Thị Ngoan, sinh viên, Hà Nội
 460. Vũ Văn Yên, học sinh, Hà Nội
 461. Nguyễn Văn Tường, thợ may, Hà Nội
 462. Trần Thị Tâm, Hà Nội
 463. Trần Vân Anh, Hà Nội
 464. Lê Thị Hà, Hà Nội
 465. Nguyễn Kim Thủy, Hà Nội
 466. Vũ Thuy Anh, Hà Nội
 467. Trần Thị Bốn, giáo dân, Hà Nam
 468. Phạm Thị Tâm Huyền, thợ nail, Hà Nội
 469. Phạm Thị Thanh Dung, Hà Nội
 470. Mai Thị Huệ, Hà Nội
 471. Trần Văn Bình, Hà Nội
 472. Maria Nguyễn Thị Hạnh, nông dân, Hà Nội
 473. Nguyễn Văn Sách, nông dân, Hà Nội
 474. Nguyễn Thị Nhiệm, nông dân, Hà Nội
 475. Đặng Nhự, nông dân, Hà Nội
 476. Nguyễn Thị Son, nông dân, Hà Nội
 477. Nguyễn Huy Đông, giáo viên, Hà Nội
 478. Lê Quang Hưng, cán bộ, Hà Nội
 479. Nguyễn Văn Lam, cán bộ, Hà Nội
 480. Phạm Văn Dưỡng, Hà Nội
 481. Phan Thị Hoa, sinh viên, Hà Nội
 482. Nguyễn Thị Huyền, buôn bán, Hà Nội
 483. Nguyễn Văn Trung, Hà Nội
 484. Nguyễn Thị Dự, lao động tự do, Hà Nội
 485. Nguyễn Thị Tuyết, lao động tự do, Hà Nội
 486. Vũ Văn An, Tây Hồ, Hà Nội
 487. Nguyễn Hữu Thuận, Hà Nội
 488. Trương Hải Điệp, Hà Nội
 489. Trần Thị Hoa, Hà Nội
 490. Đỗ Thị Gương, lao động tự do, Hà Nội
 491. Đinh Thị Thời, nông dân, Hà Nội
 492. Nguyễn Thị Hương, nông dân, Hà Nội
 493. Nguyễn Thị Dung, giáo viên, Hà Nội
 494. Ngô Thị Nhâm, sinh viên, Hà Nội
 495. Hồ Xuân Xinh, kinh doanh, Phú Thọ
 496. Nguyễn Thị Hương Thúy, Thanh Hóa
 497. Trần Thị Kim Dung, sinh viên, Nam Định
 498. Lê Thị Trang, bán hàng, Hà Nội
 499. Trần Thị ly, bán hàng, Hà Nam
 500. Trần Thị Phương, sinh viên, Nam Định
 501. Lê Thị Hòa, công nhân, Hà Nội
 502. Trần Văn Thức, kỹ sư, Vinh
 503. Nguyễn Ngọc Tuyến, sinh viên, Hà Nam
 504. Nguyễn Thị Liên, sinh viên, Nam Định
 505. Phạm Thị Nhâm, sinh viên, Nam Định
 506. Lâm Thị Huệ, sinh viên, Hà Nội
 507. Tống Thị N Anh, sinh viên, Nam Định
 508. Đinh Văn Nghĩa, sinh viên, Nam Định
 509. Lê Thị Bình, kế toán, Nam Định
 510. Chu Thị Thanh, Hà Nội
 511. Nguyễn Văn Sự, xây dựng, Thái Bình
 512. Trần Thanh Hương, bán hàng, Hà Nội
 513. Nguyễn Thị Thùy, kế toán, Hà Nội
 514. Nguyễn Văn Hiến, kinh doanh, Hà Nội
 515. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh viên, Hà Nội
 516. Nguyễn Thị Liên, sinh viên, Hà Nội
 517. Dư Văn Yên, Hà Nội
 518. ChuĐại Phong, sinh viên, Hà Nội
 519. Trần Duy Hướng, kỹ sư, Phát Diệm
 520. Đỗ Văn Tiến, lao động tự do, Hà Nội
 521. Đỗ Minh Tuấn, kinh doanh, Hà Nội
 522. Trần Thị Thoa, Nam Định
 523. Hoàng Văn Kiên, Nam Định
 524. Phạm Thị Xuân, Ninh Bình
 525. Phạm Văn Tân, buôn bán, Nam Định
 526. Đinh Thị Thuận, kinh doanh, Phú Thọ
 527. Nguyễn Thành Yên, kỹ sư, Phú Thọ
 528. Đinh Văn Thành, sinh viên, Nam Định
 529. Đinh Thị Hường, sinh viên, Hà Nội
 530. Nguyễn Thị Liên, lao động tự do, Hà Nội
 531. Đỗ Kim Thành, lao động tự do, Hà Nội
 532. Vũ Thị Hường, sinh viên, Hà Nam
 533. Cấn Thị Thêm, cán bộ hưu trí, Hà Nội
 534. Nguyễn Thị Chiến, nông dân, Hà Nam
 535. Phạm Thị Phượng, kinh doanh, Hà Nội
 536. Phạm Thị Hương, Hà Nội
 537. Bùi Thị Ngân, Hà Nội
 538. Nguyễn Văn Dũng, Hà Nội
 539. Nguyễn Nhật Anh, học sinh, Hà Nội
 540. Nguyễn Văn Vang, lao động tự do, Hà Nội
 541. Nguyễn Văn Sang, lao động tự do, Hà Nội
 542. Nguyễn Thị Khanh, lao động tự do, Hà Nội
 543. Lê Văn Phong, sinh viên, Hà Nội
 544. Lê Thị Kim Trang, sinh viên, Hà Tĩnh
 545. Nguyễn Phi Lệ, sinh viên, Bắc Giang
 546. Nguyễn Bích Diện, kinh doanh tự do, Hà Nội
 547. Đỗ Thị Hòa, sinh viên, Hà Nội
 548. Phạm Thị Duyên, sinh viên,NamĐịnh
 549. Chu Thị Dung, sinh viên, Ninh Bình
 550. Nguyễn Thị Duyên, Hà Nội
 551. Phạm Anh Tuấn, TS, Hà Nội
 552. Anh Truong,Australia
 553. Hoàng Hưng, TP HCM
 554. Vũ Thạch Sơn, cựu chiến binh, Hà Nội
 555. Vũ Văn Hùng, cựu giáo viên, Hà Nội
 556. Nguyễn Huy Phiến, nhân viên, Hà Nội
 557. Nguyễn Trọng Thành, công dân Việt Nam, Lithuania
 558. Vũ Thị Uyên, hưu trí, Pháp
 559. An Pham, kỹ sư, Hoa Kỳ
 560. Nguyễn Ích Tráng , Bình Định
 561. Đặng Văn Lượng, IT, Hà Nội
 562. Lương Sơn Bạc, kỹ sư, Kon Tum
 563. Trịnh Dũng, kỹ sư đã nghỉ hưu, Hà Nội
 564. Hoàng Kim Lập, kỹ sư trưởng vận hành nhà máy điện, TP HCM
 565. Nguyễn Minh Khang, nhân viên vi tính, TP HCM
 566. Nguyễn Ngọc Tuấn, kiến trúc sư, TP HCM
 567. Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, Hải Phòng
 568. Bùi Hoài Mai, họa sĩ, Hà Nội
 569. Vũ văn Hiền, giáo viên, Hà Nội
 570. Nguyễn Minh Khanh, công nhân, Hà Nội
 571. Hoàng Diệu, hội viên hội Nhà báo Việt nam, hội viên Hội Cựu chiến binh ViệtNam
 572. Lê Văn Hiệu, kỹ sư, TP HCM
 573. Võ Quốc Tuấn, lái xe, Đồng Nai
 574. Lê Mạnh Năm, nghiên cứu viên, Hà Nội
 575. Thạch Quang Hải, Hà Nội
 576. Nguyen Tien Loc, Australia
 577. Bùi Khắc Ban, nông dân, Hòa Bình
 578. Đỗ Văn Long, nông dân, Hòa Bình
 579. Quách Văn Tiến, nông dân, Hòa Bình
 580. Bùi Thị Hà, nông dân, Hòa Bình
 581. Vũ Thị Liên, nông dân, Hòa Bình
 582. Quách Văn Cương, nông dân, Hòa Bình
 583. Bùi Văn Khẩn, nông dân, Hòa Bình
 584. Bùi Thị Hiền, nông dân, Hòa Bình
 585. Quách Văn Ngoạn, nông dân, Hòa Bình
 586. Vũ Thị Vĩnh, nông dân, Hòa Bình
 587. Bùi Trọng Thủy, nông dân, Hòa Bình
 588. Bùi Văn Giang, nông dân, Hòa Bình
 589. Quách Thị Minh, nông dân, Hòa Bình
 590. Bùi Thị Hương, nông dân, Hòa Bình
 591. Quách Thị Tính, nông dân, Hòa Bình
 592. Lê Văn Chung, nông dân, Hòa Bình
 593. Quách Văn Miện, nông dân, Hòa Bình
 594. Đinh Thị Luyến, nông dân, Hòa Bình
 595. Quách Văn Thắng, nông dân, Hòa Bình
 596. Bùi Đức Thiện, nông dân, Hòa Bình
 597. Bùi Thị Thùy, nông dân, Hòa Bình
 598. Quách Văn Lượng, nông dân, Hòa Bình
 599. Quách Văn Thông, nông dân, Hòa Bình
 600. Bùi Thị Phượng, nông dân, Hòa Bình
 601. Bùi Đức Thịnh, nông dân, Hòa Bình
 602. Quách Thị Nhài, nông dân, Hòa Bình
 603. Quách Thị Hảo, nông dân, Hòa Bình
 604. Hà Văn Vương, nông dân, Hòa Bình
 605. Đinh Thị Hoa, nông dân, Hòa Bình
 606. Bùi Văn Tuyết, nông dân, Hòa Bình
 607. Nguyễn Thị Nguyệt, nông dân, Hòa Bình
 608. Bùi Trọng Lượng, nông dân, Hòa Bình
 609. Bùi Khắc Toàn, nông dân, Hòa Bình
 610. Bùi Thị Mai, nông dân, Hòa Bình
 611. Bùi Thị Xuyên, nông dân, Hòa Bình
 612. Bùi Thị Lành, nông dân, Hòa Bình
 613. Bùi Văn Nhì, nông dân, Hòa Bình
 614. Bùi Thị Miên, nông dân, Hòa Bình
 615. Bùi Thị Nhinh, nông dân, Hòa Bình
 616. Bùi Văn Lã, nông dân, Hòa Bình
 617. Bùi Quang Hiển, nông dân, Hòa Bình
 618. Bùi Khắc Hoan, nông dân, Hòa Bình
 619. Bùi Thị Kiều, nông dân, Hòa Bình
 620. Trần Anh Tùng, nông dân, Hòa Bình
 621. Bùi Minh Đoàn, nông dân, Hòa Bình
 622. Mai Thị Thúy, nông dân, Hòa Bình
 623. Bùi Minh Tuấn, nông dân, Hòa Bình
 624. Bùi Văn Nam, nông dân, Hòa Bình
 625. Lê Xuân Nghiệm, nông dân, Hòa Bình
 626. Trần Thị Minh, nông dân, Hòa Bình
 627. Bùi Đức Vịnh, nông dân, Hòa Bình
 628. Bùi Thị Quyên, nông dân, Hòa Bình
 629. Bùi Mạnh Cường, nông dân, Hòa Bình
 630. Đinh Văn Thọ, nông dân, Hòa Bình
 631. Bùi Thị Hương, nông dân, Hòa Bình
 632. Trần Thị Ô, nông dân, Hòa Bình
 633. Phạm Xuân Đồng, nông dân, Hòa Bình
 634. Phạm Thị Hằng, nông dân, Hòa Bình
 635. Phạm Tuyên Huấn, nông dân, Hòa Bình
 636. Trần Anh Tùng, nông dân, Hòa Bình
 637. Trân Như Tiết, nông dân, Hòa Bình
 638. Nguyễn Thị Sáu, nông dân, Hòa Bình
 639. Trần Thuy Thủy, nông dân, Hòa Bình
 640. Trần Bích Thủy, nông dân, Hòa Bình
 641. Trần Chung, nông dân, Hòa Bình
 642. Đỗ Văn Long, nông dân, Hòa Bình
 643. Phạm Thị Hằng, nông dân, Hòa Bình
 644. Quách Đình Lưu, nông dân, Hòa Bình
 645. Quách Công Hùng, nông dân, Hòa Bình
 646. Quách Thị Luyện, nông dân, Hòa Bình
 647. Bùi Thị Lành, nông dân, Hòa Bình
 648. Bùi Thị Xuyên, nông dân, Hòa Bình
 649. Bùi Khắc Ban, nông dân, Hòa Bình
 650. Bùi Khắc Toán, nông dân, Hòa Bình
 651. Lưu Văn Chí, nông dân, Hòa Bình
 652. Trần Thị Tí, nông dân, Hòa Bình
 653. Lưu Văn Lãnh, nông dân, Hòa Bình
 654. Đinh Thị Vui, nông dân, Hòa Bình
 655. Lưu Thị Lan, nông dân, Hòa Bình
 656. Lưu Văn Đức, nông dân, Hòa Bình
 657. Lưu Văn Lãm, nông dân, Hòa Bình
 658. Bùi Thị Danh, nông dân, Hòa Bình
 659. Lưu Thị Oanh, nông dân, Hòa Bình
 660. Lưu Thị Trang, nông dân, Hòa Bình
 661. Lưu Văn Đạt, nông dân, Hòa Bình
 662. Nguyễn Thị Ký, nông dân, Hòa Bình
 663. Đào Xuân Biên, nông dân, Hòa Bình
 664. Đào Xuân Trưởng, nông dân, Hòa Bình
 665. Bùi Thị Hằng, nông dân, Hòa Bình
 666. Đào Văn Chuyền, nông dân, Hòa Bình
 667. Đào Diệu Linh, nông dân, Hòa Bình
 668. Nguyễn Văn Tuấn, nông dân, Hòa Bình
 669. Đinh Thị Nghẹ, nông dân, Hòa Bình
 670. Nguyễn Văn Dũng, nông dân, Hòa Bình
 671. Nguyễn Văn Ánh, nông dân, Hòa Bình
 672. Nguyễn Văn Toản, nông dân, Hòa Bình
 673. Nguyễn Thị Thục, nông dân, Hòa Bình
 674. Nguyễn Văn Thắng, nông dân, Hòa Bình
 675. Nguyễn Thị Mai, nông dân, Hòa Bình
 676. Nguyễn Thị Nga, nông dân, Hòa Bình
 677. Đinh Văn Lâm, nông dân, Hòa Bình
 678. Quách Thị Duyên, nông dân, Hòa Bình
 679. Đinh Văn Thắng, nông dân, Hòa Bình
 680. Đinh Thị Mùi, nông dân, Hòa Bình
 681. Đinh Văn Hiệp, nông dân, Hòa Bình
 682. Đinh Thị Thúy, nông dân, Hòa Bình
 683. Đinh Văn Ước, nông dân, Hòa Bình
 684. Đinh Văn Hiến, nông dân, Hòa Bình
 685. Đinh Thị Dần, nông dân, Hòa Bình
 686. Lê Văn Ngoạn, nông dân, Hòa Bình
 687. Nguyễn Thị Thu, nông dân, Hòa Bình
 688. Lê Văn Ý, nông dân, Hòa Bình
 689. Bùi Thị Hiền, nông dân, Hòa Bình
 690. Lê Văn Cao, nông dân, Hòa Bình
 691. Lê Văn Chí, nông dân, Hòa Bình
 692. Lê Văn Quyền, nông dân, Hòa Bình
 693. Đinh Văn Tiêm, nông dân, Hòa Bình
 694. Đinh Thị Liễu, nông dân, Hòa Bình
 695. Phạm Văn Lai, nông dân, Hòa Bình
 696. Đinh Thị Mợi, nông dân, Hòa Bình
 697. Phạm Văn Nguyên, nông dân, Hòa Bình
 698. Quách Văn Định, nông dân, Hòa Bình
 699. Bùi Thị Thấu, nông dân, Hòa Bình
 700. Quách Văn Khánh, nông dân, Hòa Bình
 701. Quách Văn Thu , nông dân, Hòa Bình
 702. Trần Thị Minh, nông dân, Hòa Bình
 703. Trần Văn Trọng, nông dân, Hòa Bình
 704. Nguyễn Thị Thơm, nông dân, Hòa Bình
 705. Trần Văn Trường, nông dân, Hòa Bình
 706. Đinh Văn Luận, nông dân, Hòa Bình
 707. Bùi Thị Tươi, nông dân, Hòa Bình
 708. Bùi Văn Đoán, nông dân, Hòa Bình
 709. Bùi Thị Thúy, nông dân, Hòa Bình
 710. Bùi Văn Giang, nông dân, Hòa Bình
 711. Bùi Thị Hương, nông dân, Hòa Bình
 712. Bùi Văn Sơn, nông dân, Hòa Bình
 713. Bùi Văn Khẩn, nông dân, Hòa Bình
 714. Phạm Văn Đồng , nông dân, Hòa Bình
 715. Phạm Thị Họa, nông dân, Hòa Bình
 716. Phạm Văn Huấn, nông dân, Hòa Bình
 717. Bùi Thị Vịnh, nông dân, Hòa Bình
 718. Quách Đinh Lưu, nông dân, Hòa Bình
 719. Quách Văn Quang, nông dân, Hòa Bình
 720. Quách Văn Ninh, nông dân, Hòa Bình
 721. Quách Thị Luyện, nông dân, Hòa Bình
 722. Trần Như Tiết, nông dân, Hòa Bình
 723. Trần Anh Tùng, nông dân, Hòa Bình
 724. Trần Anh Phúc, nông dân, Hòa Bình
 725. Bùi Văn Đức, nông dân, Hòa Bình
 726. Bùi Thị Mai, nông dân, Hòa Bình
 727. Bùi Thị Kiến, nông dân, Hòa Bình
 728. Bùi Đức Vịnh, nông dân, Hòa Bình
 729. Đinh Thị Dinh, nông dân, Hòa Bình
 730. Bùi Văn Cường, nông dân, Hòa Bình
 731. Bùi Đức Thiện, nông dân, Hòa Bình
 732. Bùi Thị Mỳ, nông dân, Hòa Bình
 733. Quách Văn Ngoạn, nông dân, Hòa Bình
 734. Quách Thị Vĩnh, nông dân, Hòa Bình
 735. Quách Văn Nguyên, nông dân, Hòa Bình
 736. Bùi Thị Phượng, nông dân, Hòa Bình
 737. Quách Văn Lượng, nông dân, Hòa Bình
 738. Bùi Văn Thủy, nông dân, Hòa Bình
 739. Bùi Thị Hà, nông dân, Hòa Bình
 740. Bùi Thị Tính, nông dân, Hòa Bình
 741. Bùi Văn Quyết, nông dân, Hòa Bình
 742. Nguyễn Xuân Nam, nông dân, Hòa Bình
 743. Trần Thị Tâm, nông dân, Hòa Bình
 744. Nguyễn Thị Hương, nông dân, Hòa Bình
 745. Nguyễn Thị Sen, nông dân, Hòa Bình
 746. Nguyễn Văn Giáp, nông dân, Hòa Bình
 747. Trần Anh Tuấn, nông dân, Hòa Bình
 748. Bùi Thị Hoa, nông dân, Hòa Bình
 749. Trần Văn Huân, nông dân, Hòa Bình
 750. Trần Thị Hằng, nông dân, Hòa Bình
 751. Trần Văn Toản, nông dân, Hòa Bình
 752. Bùi Thị Tuất, nông dân, Hòa Bình
 753. Trần Văn Tú, nông dân, Hòa Bình
 754. Trần Văn Toàn, nông dân, Hòa Bình
 755. Trần Văn Tam, nông dân, Hòa Bình
 756. Bùi Phóng Khoáng, nông dân, Hòa Bình
 757. Lê Thị Thếp, nông dân, Hòa Bình
 758. Bùi Văn Thiết, nông dân, Hòa Bình
 759. Bùi Thị Huế, nông dân, Hòa Bình
 760. Trần Thị Tuyết, nông dân, Hòa Bình
 761. Đinh Thị Phượng, nông dân, Hòa Bình
 762. Trần Văn Tặng, nông dân, Hòa Bình
 763. Trần Thị Lý, nông dân, Hòa Bình
 764. Trần Văn Năm, nông dân, Hòa Bình
 765. Trần Văn Sáu, nông dân, Hòa Bình
 766. Bùi Thị Nhẫn, nông dân, Hòa Bình
 767. Phạm Xuân Trường, nông dân, Hòa Bình
 768. Phạm Văn Sơn, nông dân, Hòa Bình
 769. Trịnh Văn Lộc, nông dân, Hòa Bình
 770. Đinh Thị Mùi, nông dân, Hòa Bình
 771. Trịnh Văn Ninh, nông dân, Hòa Bình
 772. Quách Thị Mến, nông dân, Hòa Bình
 773. Trịnh Văn Năm, nông dân, Hòa Bình
 774. Trịnh Văn Dũng, nông dân, Hòa Bình
 775. Trịnh Thị Hằng, nông dân, Hòa Bình
 776. Vũ Văn Lại, nông dân, Hòa Bình
 777. Vũ Văn Hữi, nông dân, Hòa Bình
 778. Bùi Thị Khanh, nông dân, Hòa Bình
 779. Vũ Văn Xô, nông dân, Hòa Bình
 780. Bùi Thị Xuân, nông dân, Hòa Bình
 781. Vũ Thị Liên, nông dân, Hòa Bình
 782. Vũ Văn Việt, nông dân, Hòa Bình
 783. Bùi Thị Năm, nông dân, Hòa Bình
 784. Vũ Văn Thành, nông dân, Hòa Bình
 785. Vũ Thị Thơm, nông dân, Hòa Bình
 786. Phạm Xuân Tuyên, nông dân, Hòa Bình
 787. Trần Thị Hường, nông dân, Hòa Bình
 788. Vũ Thị Vân, nông dân, Hòa Bình
 789. Bùi Văn Lượng, nông dân, Hòa Bình
 790. Quách Thị Chiên, nông dân, Hòa Bình
 791. Đinh Văn Chiến, nông dân, Hòa Bình
 792. Đinh Thị Xâm, nông dân, Hòa Bình
 793. Đinh Văn Trường, nông dân, Hòa Bình
 794. Đinh Văn Sơn, nông dân, Hòa Bình
 795. Đinh Văn Xăm, nông dân, Hòa Bình
 796. Trần Thị Như, nông dân, Hòa Bình
 797. Trần Ngọc Thịnh, nông dân, Hòa Bình
 798. Trần Ngọc Tri, nông dân, Hòa Bình
 799. Trần Thị Gọn, nông dân, Hòa Bình
 800. Trần Văn Ngọc, nông dân, Hòa Bình
 801. Trần Văn Long, nông dân, Hòa Bình
 802. Trần Thị Loan, nông dân, Hòa Bình
 803. Trần Văn Tân, nông dân, Hòa Bình
 804. Trần Thị Tỉnh, nông dân, Hòa Bình
 805. Quách Văn Bắc, nông dân, Hòa Bình
 806. Nguyễn Thị Lủi, nông dân, Hòa Bình
 807. Đinh Văn Nghiêm, nông dân, Hòa Bình
 808. Đinh Thị Mão, nông dân, Hòa Bình
 809. Đinh Văn Thành, nông dân, Hòa Bình
 810. Quách Văn Tiến, nông dân, Hòa Bình
 811. Quách Thị Xuyến, nông dân, Hòa Bình
 812. Quách Văn Đại, nông dân, Hòa Bình
 813. Quách Văn Long, nông dân, Hòa Bình
 814. Quách Văn Khánh, nông dân, Hòa Bình
 815. Trần Thị Cương, nông dân, Hòa Bình
 816. Quách Văn Hiển, nông dân, Hòa Bình
 817. Quách Văn Tâm, nông dân, Hòa Bình
 818. Quách Văn Toán, nông dân, Hòa Bình
 819. Bùi Thị Đài, nông dân, Hòa Bình
 820. Phạm Văn Tiến, nông dân, Hòa Bình
 821. Trần Thị Chiên, nông dân, Hòa Bình
 822. Phạm Thị Thú, nông dân, Hòa Bình
 823. Nguyễn Văn Toan, nông dân, Hòa Bình
 824. Trần Thị Thế, nông dân, Hòa Bình
 825. Nguyễn Văn Anh, nông dân, Hòa Bình
 826. Nguyễn Văn Tĩnh, nông dân, Hòa Bình
 827. Nguyễn Thị Mai, nông dân, Hòa Bình
 828. Bùi Văn Thành, nông dân, Hòa Bình
 829. Nguyễn Thị Yến, nông dân, Hòa Bình
 830. Bùi Văn Đạt, nông dân, Hòa Bình
 831. Bùi Thị Như, nông dân, Hòa Bình
 832. Bùi Đức Thọ, nông dân, Hòa Bình
 833. Nguyễn Thị Hiển, nông dân, Hòa Bình
 834. Bùi Văn Dũng, nông dân, Hòa Bình
 835. Bùi Văn Thuận, nông dân, Hòa Bình
 836. Bùi Thị Mai, nông dân, Hòa Bình
 837. Bùi Quang Lã, nông dân, Hòa Bình
 838. Bùi Thị Thịnh, nông dân, Hòa Bình
 839. Bùi Văn Tuyến, nông dân, Hòa Bình
 840. Bủi Thị Hoa, nông dân, Hòa Bình
 841. Bùi Văn Hòa, nông dân, Hòa Bình
 842. Bùi Văn Hải, nông dân, Hòa Bình
 843. Bùi Văn Lượng, nông dân, Hòa Bình
 844. Bùi Thị Nguyệt, nông dân, Hòa Bình
 845. Bùi Thị Dương, nông dân, Hòa Bình
 846. Bùi Thị Nga, nông dân, Hòa Bình
 847. Bùi Thị Lan, nông dân, Hòa Bình
 848. Nguyễn Thị Hoa, nông dân, Hòa Bình
 849. Nguyễn Thị Hương, nông dân, Hòa Bình
 850. Nguyễn Thị Huyền, nông dân, Hòa Bình
 851. Nguyễn Văn Hai, nông dân, Hòa Bình
 852. Phạm Thị Giang, nông dân, Hòa Bình
 853. Nguyễn Thị Phương, nông dân, Hòa Bình
 854. Bùi Văn Huy, nông dân, Hòa Bình
 855. Bùi Thị Vân, nông dân, Hòa Bình
 856. Bùi Văn Thụ, nông dân, Hòa Bình
 857. Bùi Thị Thanh, nông dân, Hòa Bình
 858. Nguyễn Văn Vẫn, nông dân, Hòa Bình
 859. Bùi Thị Mùi, nông dân, Hòa Bình
 860. Nguyễn Thị Vân, nông dân, Hòa Bình
 861. Nguyễn Văn Vương, nông dân, Hòa Bình
 862. Nguyễn Thị Trang, nông dân, Hòa Bình
 863. Quách Kông Tuân, nông dân, Hòa Bình
 864. Nguyễn Thị Vinh, nông dân, Hòa Bình
 865. Quách Kông Huyền, nông dân, Hòa Bình
 866. Đinh Thị Thọ, nông dân, Hòa Bình
 867. Quách Thị Chang, nông dân, Hòa Bình
 868. Quách Hoàng Long, nông dân, Hòa Bình
 869. Quách Kông Tuấn, nông dân, Hòa Bình
 870. Phạm Thị Thiên, nông dân, Hòa Bình
 871. Quách Thị Hảo, nông dân, Hòa Bình
 872. Quách Thị My, nông dân, Hòa Bình
 873. Quách Ngọc Oai, nông dân, Hòa Bình
 874. Bùi Thị Tâm, nông dân, Hòa Bình
 875. Quách Văn Hợp, nông dân, Hòa Bình
 876. Quách Văn Ý, nông dân, Hòa Bình
 877. Quách Thị Thúy, nông dân, Hòa Bình
 878. Quách Thị Hiền, nông dân, Hòa Bình
 879. Quách Thị Liên, nông dân, Hòa Bình
 880. Quách Thị Nghĩa, nông dân, Hòa Bình
 881. Tạ Cao Phong, nông dân, Hòa Bình
 882. Trần Thị Hạnh, nông dân, Hòa Bình
 883. Tạ Duy Ninh, nông dân, Hòa Bình
 884. Đinh Văn Tăng, nông dân, Hòa Bình
 885. Bùi Thị Khuyên, nông dân, Hòa Bình
 886. Đinh Văn Tài, nông dân, Hòa Bình
 887. Đinh Thị Thu, nông dân, Hòa Bình
 888. Nguyễn Văn Thiều, nông dân, Hòa Bình
 889. Nguyễn Văn Thắng, nông dân, Hòa Bình
 890. Quách Cao Thế, nông dân, Hòa Bình
 891. Trần Thị Lương, nông dân, Hòa Bình
 892. Quách Thị Khánh Linh, nông dân, Hòa Bình
 893. Quách Thành Long, nông dân, Hòa Bình
 894. Quách Thành Lâm, nông dân, Hòa Bình
 895. Đinh Duy Chức, nông dân, Hòa Bình
 896. Bùi Thị Thanh, nông dân, Hòa Bình
 897. Đinh Duy Phong, nông dân, Hòa Bình
 898. Quách Công Chiến, nông dân, Hòa Bình
 899. Quách Thị Thoan, nông dân, Hòa Bình
 900. Quách Thành Công, nông dân, Hòa Bình
 901. Quách Thị Hà, nông dân, Hòa Bình
 902. Quách Công Hưng, nông dân, Hòa Bình
 903. Nguyễn Thị Khéo, nông dân, Hòa Bình
 904. Quách Thị Yến, nông dân, Hòa Bình
 905. Quách Thị Anh, nông dân, Hòa Bình
 906. Quách Thị Lành, nông dân, Hòa Bình
 907. Quách Thị Phượng, nông dân, Hòa Bình
 908. Quách Thị Thắm, nông dân, Hòa Bình
 909. Quách Thị Tươi, nông dân, Hòa Bình
 910. Bùi Thị Thao, nông dân, Hòa Bình
 911. Quách Trọng Thiện, nông dân, Hòa Bình
 912. Quách Thị Tiến, nông dân, Hòa Bình
 913. Quách Thị Hân, nông dân, Hòa Bình
 914. Quách Thị Tuyền, nông dân, Hòa Bình
 915. Đinh Duy Phong, nông dân, Hòa Bình
 916. Bùi Thị Tiêu, nông dân, Hòa Bình
 917. Đinh Ngọc Anh, nông dân, Hòa Bình
 918. Đinh Duy Quý, nông dân, Hòa Bình
 919. Bùi Văn Thủy, nông dân, Hòa Bình
 920. Đinh Thị Hương, nông dân, Hòa Bình
 921. Bùi Thị Thúy, nông dân, Hòa Bình
 922. Bùi Thị Thắm, nông dân, Hòa Bình
 923. Bùi Quang Huy, nông dân, Hòa Bình
 924. Bùi Quốc Chung, nông dân, Hòa Bình
 925. Đinh Văn Tiến, nông dân, Hòa Bình
 926. Quách Thị Bích, nông dân, Hòa Bình
 927. Đinh Ngọc Châm, nông dân, Hòa Bình
 928. Quách Thị Xuân, nông dân, Hòa Bình
 929. Đinh Duy Hưng, nông dân, Hòa Bình
 930. Giang Thị Loan, nông dân, Hòa Bình
 931. Đinh Thị Hồng, nông dân, Hòa Bình
 932. Đinh Văn Hà, nông dân, Hòa Bình
 933. Nguyễn Ngọc Thơm, nông dân, Hòa Bình
 934. Đinh Thị Huệ, nông dân, Hòa Bình
 935. Quách Văn Điển, nông dân, Hòa Bình
 936. Nguyễn Thị Minh, nông dân, Hòa Bình
 937. Quách Văn Võ, nông dân, Hòa Bình
 938. Quách Văn Tuân, nông dân, Hòa Bình
 939. Quách Thị Tho, nông dân, Hòa Bình
 940. Quách Thị Huyền, nông dân, Hòa Bình
 941. Bùi Văn Khôi, nông dân, Hòa Bình
 942. Bùi Mạnh Hùng, nông dân, Hòa Bình
 943. Bùi Minh Dũng, nông dân, Hòa Bình
 944. Bùi Thu Hằng, nông dân, Hòa Bình
 945. Quách Văn Đoàn, nông dân, Hòa Bình
 946. Nguyễn Thị Yến, nông dân, Hòa Bình
 947. Quách Văn Hiếu, nông dân, Hòa Bình
 948. Quách Thị Thảo, nông dân, Hòa Bình
 949. Quách Văn Toàn, nông dân, Hòa Bình
 950. Quách Văn Thắng, nông dân, Hòa Bình
 951. Lê Thị Tâm, nông dân, Hòa Bình
 952. Đặng Thị Loan, nông dân, Hòa Bình
 953. Đinh Văn Thịnh, nông dân, Hòa Bình
 954. Đinh Văn Kiên, nông dân, Hòa Bình
 955. Đinh Bá Thi, nông dân, Hòa Bình
 956. Lã Thị Huyền, nông dân, Hòa Bình
 957. Đinh Thị Ngọc, nông dân, Hòa Bình
 958. Đinh Thị Ngọc Trâm, nông dân, Hòa Bình
 959. Đinh Thị Trà Mi, nông dân, Hòa Bình
 960. Bùi Văn Chiến, nông dân, Hòa Bình
 961. Vũ Văn Khôi, nông dân, Hòa Bình
 962. Bùi Đình Tuyển, nông dân, Hòa Bình
 963. Trịnh Thị Tú, nông dân, Hòa Bình
 964. Bùi Đình Tuấn, nông dân, Hòa Bình
 965. Bùi Thị Ngự, nông dân, Hòa Bình
 966. Bùi Văn Húy, nông dân, Hòa Bình
 967. Phạm Thị Xuyến, nông dân, Hòa Bình
 968. Bùi Văn Quân, nông dân, Hòa Bình
 969. Giang Thị Hà, nông dân, Hòa Bình
 970. Bùi Thị Ngọc Anh, nông dân, Hòa Bình
 971. Bùi Văn Khuyện, nông dân, Hòa Bình
 972. Bùi Thị Dung, nông dân, Hòa Bình
 973. Bùi Văn Sự, nông dân, Hòa Bình
 974. Bùi Văn Hậu, nông dân, Hòa Bình
 975. Nguyễn Thị Bích, nông dân, Hòa Bình
 976. Bùi Văn Thuận, nông dân, Hòa Bình
 977. Bùi Văn Hiếu, nông dân, Hòa Bình
 978. Đinh Thị Nụ, nông dân, Hòa Bình
 979. Đinh Văn Dương, nông dân, Hòa Bình
 980. Đinh Văn Thảo, nông dân, Hòa Bình
 981. Nguyễn Thị Thanh, nông dân, Hòa Bình
 982. Nguyễn Văn Sơn, nông dân, Hòa Bình
 983. Đặng Thị Xuân, nông dân, Hòa Bình
 984. Nguyễn Văn Cường, nông dân, Hòa Bình
 985. Nguyễn Văn Thủy, nông dân, Hòa Bình
 986. Bùi Thị Hiên, nông dân, Hòa Bình
 987. Nguyễn Thương, nông dân, Hòa Bình
 988. Nguyễn Thị Loan, nông dân, Hòa Bình
 989. Nguyễn Thị Phương, nông dân, Hòa Bình
 990. Nguyễn Thị Hằng, nông dân, Hòa Bình
 991. Bùi Văn Xam, nông dân, Hòa Bình
 992. Bùi Văn Hoàn, nông dân, Hòa Bình
 993. Bùi Văn Hoành, nông dân, Hòa Bình
 994. Quách Văn Đĩnh, nông dân, Hòa Bình
 995. Bùi T Minh, nông dân, Hòa Bình
 996. Quách Văn Cương, nông dân, Hòa Bình
 997. Quách Văn Cuông, nông dân, Hòa Bình
 998. Quách T Khuyên, nông dân, Hòa Bình

ĐỢT 19:
 1.      Nguyễn Thị Liên, sinh viên, Thái Bình
 2.      Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Bùi Chu
 3.      Trần Quang Huỳnh, sinh viên, Thái Bình
 4.      Lại Hoàng Trung, sinh viên, Hà Nội
 5.      Đặng Xuân Thiện, lao động tự do, Bùi Chu
 6.      Nguyễn Thu Huyền, lao động tự do, Bùi Chu
 7.      Đặng Thị Oanh, công nhân, Hà Nội
 8.      Đỗ Thị Liên, đầu bếp, Bùi Chu
 9.      Nguyễn Thị Trang, đầu bếp, Bùi Chu
 10.      Vũ Thị Lượt, nấu ăn, Thái Bình
 11.      Phạm Quang Khánh, lái xe,NamĐịnh
 12.      Mai Kinh Anh, sinh viên,NamĐịnh
 13.      Phạm Thị Hoa, sinh viên, Ninh Bình
 14.      Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Bắc Ninh
 15.      Hà Văn Thắng, thợ hồ, Nghệ An
 16.      Đặng Hữu Kiêm, thợ hồ, Nghệ An
 17.      Trần Văn Thương, công nhân, Nghệ An
 18.      Nguyễn Văn Quỳnh, công nhân, Hà Nội
 19.     Văn Yên, Hà Nội
 20.     Maria Vũ Ngọc Linh, công nhân,NamĐịnh
 21.    Daminh Vũ Văn Quý, lao động tự do,NamĐịnh
 22.    Nguyễn Thị Phương, sinh viên, HàNam
 23.    Đỗ Thị Tịnh, hưu trí, Hà Nội
 24.    Nguyễn Thị Thanh Hà, Hà Nội
 25.    Vũ Như Quỳnh, sinh viên, Thái Nguyên
 26.       Nguyễn Thị Bảy, công nhân, HàNam
 27.      Hoàng Đình Quy, công nhân, Nghệ An
 28.      Lê Ngọc Trân, sinh viên, Vinh, Nghệ An
 29.      Vũ Thị Phương, sinh viên,NamĐịnh
 30.       Lê Thị Mùi, lao động tự do,NamĐịnh
 31.      Trần Thanh Tùng, sinh viên, Thái Bình
 32.      Trần Thị Tin, sinh viên,NamĐịnh
 33.       Lại Văn Đồng, sinh viên,NamĐịnh
 34.       Nguyễn Thị Yên, Thanh Oai, Hà Tây
 35.       Trần Thị Thành, nông dân, Bắc Giang
 36.      Nguyễn Thị Luân, Giáo xứ Đại Ơn, Hà Nội
 37.      Nguyễn Thị Quế, Hà Nội
 38.      Nguyễn Thị Thơm, Giáo xứ Đại Ơn, Hà Nội
 39.       Nguyễn Thị Tuyến, công nhân, Hà Nội
 40.       Nguyễn Thị Thìn, Hà Nội
 41.       Đinh Thị Thùy Dung, sinh viên, Hà Nội
 42.       Phạm Thị Hiên, cán bộ hưu trí, Giáo xứ Hồng Vinh, Hà Nội
 43.       Nguyễn Minh Đức, kỹ sư, Hà Nội
 44.       Nguyễn Thị Nếp, nông dân, Hà Nội
 45.       Ngô Thị Đài, nông dân, Hà Nội
 46.       Phan Thị Hường, nông dân, Hà Nội
 47.       Trần Thị Hòa, hưu trí, Đống Đa, Hà Nội
 48.       Nguyễn Đăng Huân, nông dân, Hà Nội
 49.       Hoàng Hạnh Nhân, nghề nghiệp tự do, Hà Nội
 50.       Nguyễn Thị Nhung, nông dân, Vĩnh Phúc
 51.       Thạch Ngọc Hải, kỹ sư, Bắc Ninh
 52.       Lưu Văn Bản, lao động tự do,NamĐịnh
 53.       Trần Hoàng Bách, sinh viên, Hòa Bình
 54.       Trần Bình Long, sinh viên, Hòa Bình
 55.       Nguyễn Thị Huyền, nội trợ, Hòa Bình
 56.       Vũ Viên Huyền, lái xe taxi, Hòa Bình
 57.       Nguyễn Thị Biển, nội trợ, Hòa Bình
 58.       Nguyễn Thị Huần, thương binh chuyển ngành, nay là dân oan, Vĩnh Phúc
 59.       Nguyễn Văn Dũng, lao động tự do, Phú Thọ
 60.       Nguyễn Phương Ly, học sinh, Hà Nội
 61.       Hoàng Trâm, doanh nhân, Hoa Kỳ
 62.       Hoàng Nghĩa Thắng, kỹ sư, Nghệ An
 63.       Hoàng Mạnh Dũng, nhân viên thiết kế, Bà Rịa Vũng Tàu
 64.       Biện Xuân Bộ, kỹ sư, Bắc Ninh
 65.       Trịnh Cao Minh Châu, kỹ sư, Hà Nội
 66.       Nguyễn Hồng Đức, kỹ sư, Hà Nội
 67.       Hàn Quang Vinh, kỹ sư, Hà Nội
 68.       Phùng Hồng Kổn, giáo viên, Hà Nội
 69.       Nguyễn Quốc Bình, kỹ sư, TP HCM
 70.       Ngô Mạnh Hùng, kỹ sư, Hưng Yên
 71.       Nguyễn Đức Việt, kỹ sư, TP HCM
 72.       Tran Minh Quang, kỹ sư, Hà Nội
 73.       Nguyễn Nhân Tuấn, thư ký, Hoa Kỳ
 74.       Nguyễn Cao Phong, nông dân, Hà Nội
 75.       Nguyễn Minh Hương, nội trợ, Hà Nội
 76.       Nguyễn Xuân Phúc, lao động tự do, Hà Nội
 77.       Hà Thi Hải Hậu, sinh viên, Nam Định
 78.       Lưu Trọng Lâm, nông dân,  Bến Tre
 79.       Phạm Lê Duy Anh, sinh viên, Hà Nội
 80.       Đặng Đình Tấn Trương, sinh viên, TP HCM
 81.       Nguyen Quang Tan, giáo viên, TP HCM
 82.       Hoàng Đức Vương, nhân viên văn phòng, Hà Nam
 83.       Bùi Đức Trí, kinh doanh, TP HCM
 84.       Tạ Bắc Sơn, kỹ sư, Quảng Trị
 85.       Tran Ngoc Suong, hưu trí, Australia
 86.       Bùi Đức Viên, môi giới bất động sản, Thái Bình
 87.       Lê Trúc, kỹ sư, TP HCM
 88.       Toan Ha Tran, châu Âu
 89.       Nguyen Phu Son, cosmetologist, Hoa Kỳ
 90.      Phan Bá Đạm, điện nước, TP HCM
 91.       Nguyễn Ngọc Anh, cử nhân, QuảngNam
 92.       Dang Hoang Long, sinh viên, Cần Thơ
 93.       Nguyễn Văn Đức, hưu trí, TP HCM
 94.       Mai Quốc Đạt, du học sinh, Nhật Bản
 95.       Nguyễn Đức Độ, kinh doanh tự do, Bắc Ninh
 96.       Bùi Phi Hùng, cán bộ, Hà Nội
 97.       Võ Toàn Thắng, công chức, luật sư, Đồng Nai
 98.       Hồ Đức Thanh, freelancer, Hà Nội
 99.       Nguyễn Thị Tuyết Xuân, TP HCM
 100.       Lê Ngọc Phụ, nông dân, Đồng Nai
 101.       Phan Kim Phương, thạc sĩ, bác sĩ, Giám đốc Viện Tim TP HCM
 102.       Nguyễn Văn Xá, kỹ sư, Hoa Kỳ
 103.       Cao Quốc Tuấn, kiến trúc sư, Hà Nội

ĐỢT 20:
 1. Hà Duy Hoàng, nông dân, Bắc Ninh
 2. Vũ Hóa, công nhân, Hà Nội
 3. Huỳnh Thị Liền, hưu trí, Hà Nội
 4. Lê Thị Ngà, Hà Nội
 5. Lý Minh Thịnh, hưu trí, Hà Nội
 6. Lê Thị Lan Anh, sinh viên, Hà Nội
 7. Nguyễn Thị Loan, lao động tự do, Bắc Ninh
 8. Nguyễn Thị Nhiều, Phú Thọ
 9. Đỗ Thị Luyến, Phú Thọ
 10. Nguyễn Văn Dinh, Giáo xứ Chằm Hạ, Hà Nội
 11. Nguyễn Thị Lan, lao động tự do, Hà Nội
 12. Nguyễn Thị Tải, lao động tự do, Hà Nội
 13. Nguyễn Thị Thuận, lao động tự do, Hà Nội
 14. Nguyễn Văn Đường, lao động tự do, nông dân, Hà Nội
 15. Ngô Bá Liêm, lao động tự do, Hà Nội
 16. Văn Thị Liên, giáo viên, Hà Nội
 17. Phạm Văn Đáng, Hà Nội
 18. Phạm Thu Trang, học sinh, Hà Nội
 19. Dương Thị Hiên, sinh viên, Bắc Ninh
 20. Đinh Thị Đào, Hà Nội
 21. Bùi Thị Xương, Hà Nội
 22. Nguyễn Thị Tình, Hà Nội
 23. Văn Viết Lộc, Hà Nội
 24. Nguyễn Thị Thắm, Hà Nội
 25. Nguyễn Thị Mẫn, Hà Nội
 26. Nguyễn Thị Luyên, Giáo xứ Hữu Bằng, Hà Nội
 27. Nguyễn Thị Nhiều, Giáo xứ Hữu Bằng, Hà Nội
 28. Vũ Văn Trọng, Hà Nội
 29. Nguyễn Thị Thịnh, nông dân, Hà Nội
 30. Nguyễn Đông Chính, hưu trí, Hà Nội
 31. Nguyễn Thị Thảo, nông dân, Hà Nội
 32. Nguyễn Anh Tân, sinh viên,NamĐịnh
 33. Nguyễn Thị Ngam, Hà Nội
 34. Nguyễn Thanh Hương, hưu trí, Hà Nội
 35. Đào Thị Thà, nông dân, Hà Nội
 36. Phạm Văn Long, Hà Nội
 37. Nguyễn Thị Hiệu, Hà Nội
 38. Lê Thị Huyền, Hà Nội
 39. Nguyễn Thanh Huyền, Hà Nội
 40. Hồ Thị Hồng, Hà Nội
 41. Nguyễn Thị Dư, Hà Nội
 42. Nguyễn Thị Thảo, Thái Bình
 43. Vũ Thị Hồng, Thái Bình
 44. Nguyễn Thị Liễu, Hà Nội
 45. Nguyễn Hoàng Ninh, Hà Nội
 46. Đỗ Hữu Hải, Hà Nội
 47. Nguyễn Thị Kim Biên, Hà Nội
 48. Trần Thị Thu,NamĐịnh
 49. Nguyễn Thị Tính, nông dân, Vĩnh Phúc
 50. Trần Thị Loan, Hà Nội
 51. Nguyễn Lệ Hồng, hưu trí, Hà Nội
 52. Đỗ Thị Soạn, công nhân, Hà Nội
 53. Nguyễn Thị Tin, nông dân, Hà Nội
 54. Nguyễn Thị Thơm, Phúc Yên
 55. Nguyễn Thị Thoai, Phúc Yên
 56. Nguyễn Thị Ái, Phúc Yên
 57. Nguyễn Thị Sao, nông dân, Phúc Yên
 58. Dương Thị Hiếu, Giáo xứ Hà Thao, Hà Nội
 59. Dương Đức Minh, Giáo Lam Điền, Hà Nội
 60. Trần Thị Thanh, Giáo xứ Hòa Bình, Hà Nội
 61. Nguyễn Thị Lành, Giáo xứ Thạnh Bích, Hà Nội
 62. Nguyễn Thị Mai, buôn bán, Giáo xứ Phủ Lý, HàNam
 63. Đỗ Thị Thanh Tâm, học sinh, Giáo xứ Phủ Lý, HàNam
 64. Nguyễn Thị Bình, Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội
 65. Nguyễn Thị Phương, Hà Nội
 66. Nguyễn Thị Hợp, Giáo xứ Hà Hồi, Hà Nội
 67. Nguyễn Thị Bài, hưu trí, Hà Nội
 68. Lê Thị Thường, nội trợ, Hà Nội
 69. Nguyễn Thị Hằng, Hà Nội
 70. Nguyễn Thị Thu, Hà Nội
 71. Nguyễn Văn Đàm, nông dân, Hà Nội
 72. Nguyễn Thị Nhung, nội trợ, Hà Nội
 73. Lê Quang Vinh, lao động tự do, Hà Nội
 74. Nguyễn Trọng Tài, Vĩnh Phúc
 75. Đỗ Thị Oanh, nội trợ, Vĩnh Phúc
 76. Nguyễn Thị Tuyến, kinh doanh, Hà Nội
 77. Nguyễn Thị Nghiêm, kinh doanh, Vĩnh Phúc
 78. Lê Thị Liên, hưu trí, HàNam
 79. Phạm Thị Từ, công nhân, Bắc Ninh
 80. Lương Thị Hiệp, nhân viên, Phú Thọ
 81. Đinh Thị Sáu, nông dân,NamĐịnh
 82. Nguyễn Thị Hiến, làm ruộng,NamĐịnh
 83. Tạ Thị Nhung, kinh doanh, Hà Nội
 84. Nguyễn Hưng Xuyên, Hà Nội
 85. Nguyễn Phương Thảo Hà Nội
 86. Nguyễn Kim Oanh, Hà Nội
 87. Nguyễn Thị Thi, công nhân, Hà Nội
 88. Nguyễn Văn Trưởng, lao động tự do, Hà Nội
 89. Bùi Thị Thanh, học sinh, Hà Nội
 90. Hoàng Tuấn Duy, lao động tự do, Hà Nội
 91. Nguyễn Thanh Huyền, giảng viên, Hà Nội
 92. Công Văn Cương, kinh doanh, Hà Nội
 93. Ngô Văn Bảo, lái xe,NamĐịnh
 94. Đặng Thị Thành, kiểm toán, Hà Nội
 95. Mai Thị Nhung, kinh doanh, Hà Nội
 96. Đỗ Vân Anh, giáo viên, Hà Nội
 97. Nguyễn Thị Hải, sinh viên, Hà Nội
 98. Nguyễn Thị Trâm, sinh viên. Nghệ An
 99. Lê Ngọc Anh, kỹ sư, Hà Nội
 100. Đỗ Văn Sang, sinh viên, Hà Nội
 101. Nguyễn Thị Quyên, Hà Nội
 102. Nguyễn Văn Thư, nông dân, Hà Nội
 103. Trần Thị Nhung, nội trợ, Hà Nội
 104. Nguyễn Thị Hương, buôn bán, Hà Nội
 105. Trần Long Uẩn, lao động tự do, Hà Nội
 106. Cao Văn Huy, sinh viên,Bùi Chu,NamĐịnh
 107. Trần Quốc Huy, bán hàng, Hà Nội
 108. Bùi Đăng Tâm, Hà Nội
 109. Phạm T Nga, Hà Nội
 110. Linh mục Phêrô Phạm Xuân Lộc, Hà Nội
 111. Maria Nguyễn T Hạnh, sinh viên, Hà Nội
 112. Phạm Thị Bình, buôn bán, Phủ Lý, HàNam
 113. Đoàn Thanh Tâm, lao động tự do, Phủ Lý, HàNam
 114. Nguyễn Ngọc Sinh, lao động tự do, Phủ Lý, HàNam
 115. Hoàng T Thanh Hồng, hưu trí, Hà Nội
 116. Đỗ Văn Tài, lao động tự do, Hà Nội
 117. Đỗ Minh Loan, hàng không, Hà Nội
 118. Vũ Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư, Hà Nội

 ĐỢT 21:
 1.  Nguyễn Văn Tính, Hà Nội
 2. Nguyễn Văn Thảo, Phủ Lý, HàNam
 3. Nguyễn Văn Toản, Giáo xứ Hữu Bằng, Vĩnh Phúc
 4. Phạm Thị Lan, Giáo xứ Hàm Long, Hà Nội
 5. Nguyễn Thị Nhung, lao động tự do, Nam Định
 6. Đỗ Thị Soạn, Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội
 7. Lê Thị Duy, Hà Nội
 8. Nguyễn Thị Trâm, Hà Nội
 9. Nguyễn Huy Thái, Giáo xứ Phùng Khoang, Hà Nội
 10. Nguyễn Thị Thiên, Mê Linh, Hà Nội
 11. Nguyễn Tuấn Long, Mê Linh, Hà Nội
 12. Nguyễn Thị Hợp, Giáo xứ Hàm Long, Hà Nội
 13. Nguyễn Thị Hiền, sinh viên, Giáo xứ Hữu Bằng, Vĩnh Phúc
 14. Nguyễn Thị Miền, nông dân, Giáo xứ Hữu Bằng, Vĩnh Phúc
 15. Nguyễn Thị Lan, nội trợ, Hà Đông
 16. Nguyễn Thị Mai, nông dân, Giáo xứ Hữu Bằng, Vĩnh Phúc
 17. Nguyễn Thị Luyến, nông dân, Giáo xứ Hà Hồi, Hà Nội
 18. Ngô Trọng Hiếu, nông dân, Hà Nội
 19. Nguyễn Thị Kim, nông dân, Hà Nội
 20. Nguyễn Thị Hạnh, hưu trí, Hà Nội
 21. Trần Thị Huyền, nông dân, Hà Nội
 22. Lưu Quang Hiếu, lái xe, Hà Nội
 23. Nguyễn Sĩ Bảo, nông dân, Hà Nội
 24. Trần Thị Nhung, nông dân, Nam Định
 25. Vũ Thị Nhung, Phú Xuyên, Hà Nội
 26. Nguyễn Thị Nhận, nông dân, Phú Thọ
 27. Phạm Thị Vạn, nông dân, Nam Định
 28. Trần Thị Hằng, Giáo xứ Thụy Ứng, Hà Nội
 29. Đào Bá Chính, nông dân, Hà Nội
 30. Nguyễn Phú Hiên, kỹ sư, Hà Nội
 31. Nguyễn Văn Học, nông dân, Vĩnh Phúc
 32. Bùi Văn Minh, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Hằng, Hà Nam
 34. Nguyễn Thị Khan, Giáo xứ Hà Hồi, Hà Nội
 35. Ngô Thị Phước, buôn bán, Hà Nội
 36. Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên, Hà Nội
 37. Phan Thị Thu Hà, sinh viên,NamĐịnh
 38. Nguyễn Thị Phương, buôn bán,NamĐịnh
 39. Nguyễn Văn Tiệp, nông dân, Hà Nội
 40. Nguyễn Văn Bình, nông dân, Hà Nội
 41. Nguyễn Thế Tiệp, nông dân, Hà Nội
 42. Nguyễn Thị Ngát, công nhân, Hà Nội
 43. Phạm Thị Thanh Nga, sinh viên, Ninh Bình
 44. Trần Thị Hiên, sinh viên,NamĐịnh
 45. Nguyễn Thị Quy, Vĩnh Phúc
 46. Nguyễn Thị Tuốt, Vĩnh Phúc
 47. Cao Thị Yên, Hà Nội
 48. Nguyễn Thị Trang, lao động tự do, Hà Nội
 49. Nguyễn THị Hân, nông dân, Hà Nội
 50. Vũ Thị An, nông dân, Hà Nội
 51. Lê Bình Anh, công nhân, Hà Nội
 52. Nguyễn Thị Kiều, nông dân, Hà Nội
 53. Đặng Thu Hiền, sinh viên, Hà Nội
 54. Lê Quang Kiên, hưu trí, Hà Nội
 55. Nguyễn Thị Ty, hưu trí, Hà Nội
 56. Nguyễn Thị Vẻ, nông dân, Hà Nội
 57. Nguyễn Thị Hồng, kinh doanh, Hà Nội
 58. Trịnh Dương Sơn, nông dân, Hà Nội
 59. Vũ Văn Yên, học sinh, Hà Nội
 60. Nguyễn Văn An, công nhân, Thanh Hóa
 61. Chu Bích Thủy, sinh viên, Hà Nội
 62. Cao Văn Bình, sinh viên, Thanh Hóa
 63. Vũ Thị Trà My, sinh viên, Hà Nội
 64. Nguyễn Thị Điệu, Hà Nội
 65. Vũ Thị Thái, giáo viên, Đồng Nai
 66. Trần Mai Hiệu, biên dịch, Hà Nội
 67. Nguyễn Thị Hòa, nghỉ hưu, Hà Nội
 68. Trần Thị Lý, Hà Nội
 69. Phạm Văn Long, Hà Nội
 70. Phạm Thị Nhung, Hà Nội
 71. Nguyễn Thị Nga, Hà Nội
 72. Nguyễn Thị Hiển, lao động tự do, Phú Thọ
 73. Vũ Văn Biên, sinh viên, Hà Nội
 74. Lê minh Hoàng, công dân, TP HCM
 75. Phan Thị Hoa, giáo viên, TP HCM
 76. Nguyễn Jung, hưu trí, CHLB Đức
 77. Nguyễn Đức Long, làm việc tại hãng xe hơi BMW, CHLB Đức
 78. Trần Ngọc Anh, thạc sĩ, hưu trí, Hoa Kỳ
 79. Hồ Đại Hiệp, TP HCM
 80. Lê Trọng Tính, kinh doanh, Thanh Hóa
 81. Huỳnh Huy Hoàng, quản lý rủi ro tài chính,Singapore
 82. Nguyễn Thanh Bình, kỹ sư, Huế
 83. Nguyễn Minh Hùng, công nhân, CHLB Đức
 84. Huynh Phuoc Hoa, kỹ sư, TP HCM
 85. Nguyễn Ngọc Biên, kỹ sư, Hà Nội
 86. Phạm Tuấn Trung, kỹ sư, Hà Nội
 87. Lê Ngọc Trường, sinh viên, Thái Nguyên
 88. Nguyễn Nam Sơn, kinh doanh, TP HCM
 89. Phan Châu Vi Hòa, Freelance Web Developer, TP HCM
 90. Phạm Văn Nhân, quản lý sản xuất, Bình Dương
 91. Ngô Duy Quyền, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
 92. Lê Thị Công Nhân, luật sư, Hà Nội

2 commentaires:

 1. Trả lời phỏng vấn của RFI về khả năng thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, với việc hai cựu binh thời chiến tranh Việt Nam lên lãnh đạo hai ngành ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California trước tiên xác định là tại Mỹ, chính sách là do Tổng thống quyết định chứ cá nhân người được cử lãnh đạo bộ Ngoại giao hay Quốc phòng chỉ giữ một vai trò tương đối.

  http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130121-chinh-sach-chau-a-cua-my-lieu-co-thay-doi-voi-hai-cuu-binh-viet-nam-kerry-va-hagel

  "...Nhưng nói đến cụ thể từng nhân vật thì ta thấy rằng sự có mặt của hai người đã từng đặt chân đến Việt Nam, từng tham gia chiến tranh Việt Nam, nếu có thể vận động được, thì người ta cũng có thể khiến cho 2 bộ trưởng này chú ý hơn đến việc bang giao giữa Mỹ với Việt Nam...

  Những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, có thể vận động hai ông bộ trưởng mới này giúp vào việc thúc đẩy quá trình dân chủ hóa Việt Nam đến sớm hơn. Điều này có thể là một lợi thế cho những người tranh đấu cho dân chủ..."

  RépondreSupprimer
 2. làm thế nào để cho người dân biết được cái lợi ich khi mà đất nước ta là một nước dân chủ thì họ xẽ được gì.? để từ đó họ tự so sánh với tình trạng đất nước hiện nay.hãy hoc cach tuyên truyền của người cộng sản ngày xưa .chỉ khi nào gần chin mươi triệu người dân hiểu được dân chủ là gì và những quyền lơi của họ sẽ là gì khi được sống trong 1 xã hội dân chủ .hãy làm cach nào đó dể cho từ dân chủ trở thành hơi thở gần gũi và thiêng liêng đối với đại đa số người dân.thì khi đó đất nước này mới đổi thay được

  RépondreSupprimer