28/02/2013

ĐÃ CÓ 6.065 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO KIẾN NGHỊ 72

Đã có 6.065 người ký tên. Đặc biệt danh sách này toàn bộ là 406 chữ ký từ Hà Tĩnh, nơi mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa công phu lặn lội vào để “quán triệt” lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992.(Basam)

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 19)

Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
Bauxite Việt Nam

TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 18
ĐỢT 19
 1. Trần Thị Hà, học sinh, Hà Tĩnh
 2. Trần Thị Kim Hoàn, học sinh, Hà Tĩnh
 3. Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh, Hà Tĩnh
 4. Lê Thị Dung, học sinh, Hà Tĩnh
 5. Dương Thị Bích, học sinh, Hà Tĩnh
 6. Nguyễn Thị Trà My, học sinh, Hà Tĩnh
 7. Nguyễn Thị Thu Dâng, học sinh, Hà Tĩnh
 8. Dương Đình Hoàn, cán thép, Hà Tĩnh
 9. Bùi Văn Hậu, công dân, Hà Tĩnh
 10. Bùi Văn Lự, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 11. Nguyễn Văn Hùng, công nhân, Hà Tĩnh
 12. Bùi Văn Thành, công nhân, Hà Tĩnh
 13. Nguyễn Văn Anh, học sinh, Hà Tĩnh
 14. Lê Văn Dung, học sinh, Hà Tĩnh
 15. Lê Duy Linh, sinh viên, Hà Tĩnh
 16. Dương Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 17. Lê Thị Ánh, sinh viên, Hà Tĩnh
 18. Lê Thị Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 19. Bùi Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 20. Lê Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 21. Lê Thị Xuân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 22. Lê Thị Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 23. Phan Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 24. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 25. Phan Quốc Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 26. Từ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 27. Lê Thị Oanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 28. Nguyễn Thị Nhận, giáo viên, Hà Tĩnh
 29. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh
 30. Lê Thị Liên, công nhân, Hà Tĩnh
 31. Nguyễn Thị Thủy, nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh
 32. Hoàng Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 33. Nguyễn Huệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 34. Bùi Ngọc Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 35. Lê Danh Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 36. Phan Văn Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 37. Lê Danh Pháp, kế toán, Hà Tĩnh
 38. Trần Văn Nam, kế toán, Hà Tĩnh
 39. Lê Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 40. Bùi Văn Chinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 41. Trương Quốc Thiết, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 42. Dương Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 43. Bùi Ngọc Thọ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 44. Hoàng Văn Quốc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 45. Trần Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 46. Đặng Quốc Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 47. Lê Danh Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 48. Nguyễn Văn Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 49. Lê Văn Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 50. Trần Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 51. Đậu Đình Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 52. Bùi Văn Thơ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 53. Hoàng Văn Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 54. Dương Đình Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 55. Trần Văn An, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 56. Nguyễn Tường Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 57. Phạm Văn Chức, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 58. Lê Vân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 59. Bùi Văn Pháp, nhân viên kinh doanh, Hà Tĩnh
 60. Bùi Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 61. Nguyễn Thị Thúy, kế toán, Hà Tĩnh
 62. Lê Danh Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 63. Bùi Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 64. Nguyễn Thị Hoa, giáo viên, Hà Tĩnh
 65. Bùi Thị Thực, làm ruộng, Hà Tĩnh
 66. Dương Thị Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh
 67. Bùi Thị Hồng, làm ruộng, Hà Tĩnh
 68. Lê Thị Linh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 69. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Hà Tĩnh
 70. Bùi Thị Cần, làm ruộng, Hà Tĩnh
 71. Bùi Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh
 72. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh
 73. Trần Thị Lam, làm ruộng, Hà Tĩnh
 74. Dương Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh
 75. Dương Thị Văn, làm ruộng, Hà Tĩnh
 76. Bùi Thị Ái, làm ruộng, Hà Tĩnh
 77. Lê Thị Thảo, làm ruộng, Hà Tĩnh
 78. Phạm Thị Tâm, làm ruộng, Hà Tĩnh
 79. Lê Thị Hiệu, làm ruộng, Hà Tĩnh
 80. Dương Thị Hào, làm ruộng, Hà Tĩnh
 81. Bùi Thị Tín, làm ruộng, Hà Tĩnh
 82. Bùi Thị Phú, làm ruộng, Hà Tĩnh
 83. Võ Thị Dụng, làm ruộng, Hà Tĩnh
 84. Dương Thị Hoàng, làm ruộng, Hà Tĩnh
 85. Lê Thị Kiều, làm ruộng, Hà Tĩnh
 86. Lê Thị Thơ, làm ruộng, Hà Tĩnh
 87. Trần Thị Phư, làm ruộng, Hà Tĩnh
 88. Bùi Thị Sợi, làm ruộng, Hà Tĩnh
 89. Nguyễn Lương, làm ruộng, Hà Tĩnh
 90. Nguyễn Ơn, làm ruộng, Hà Tĩnh
 91. Nguyễn Vượng, làm ruộng, Hà Tĩnh
 92. Trần Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh
 93. Đậu Thị Chung, làm ruộng, Hà Tĩnh
 94. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 95. Dương Thị Hạnh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 96. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 97. Nguyễn Thị Mận, làm ruộng, Hà Tĩnh
 98. Lê Thị Hạnh, sinh viên, Hà Tĩnh
 99. Lê Thị Dâng, sinh viên, Hà Tĩnh
 100. Nguyễn Thị Xuân, sinh viên, Hà Tĩnh
 101. Phan Thị Anh, sinh viên, Hà Tĩnh
 102. Dương Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 103. Bùi Thị Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 104. Lê Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 105. Trần Thị Nữ, làm ruộng, Hà Tĩnh
 106. Lê Thị Thiện, làm ruộng, Hà Tĩnh
 107. Bùi Thị Hiếu, làm ruộng, Hà Tĩnh
 108. Phan Thị Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 109. Dương Thị Hải, làm ruộng, Hà Tĩnh
 110. Dương Thị An, làm ruộng, Hà Tĩnh
 111. Nguyễn Thị Hoa, làm ruộng, Hà Tĩnh
 112. Bùi Thị Yêu, làm ruộng, Hà Tĩnh
 113. Lê Thị Lĩnh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 114. Đặng Thị Nga, làm ruộng, Hà Tĩnh
 115. Lê Thị Lam, làm ruộng, Hà Tĩnh
 116. Lê Thị Việt, làm ruộng, Hà Tĩnh
 117. Dương Văn Ninh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 118. Lê Thị Thủy, làm ruộng, Hà Tĩnh
 119. Nguyễn Thị Thanh Hiền, làm ruộng, Hà Tĩnh
 120. Bùi Thị Lan, làm ruộng, Hà Tĩnh
 121. Trần Thị Mai, làm ruộng, Hà Tĩnh
 122. Trần Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh
 123. Trần Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh
 124. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Tĩnh
 125. Lê Thị Loan, làm ruộng, Hà Tĩnh
 126. Bùi Thị Huệ, làm ruộng, Hà Tĩnh
 127. Lê Thị Việt, làm ruộng, Hà Tĩnh
 128. Bùi Thị Châu, làm ruộng, Hà Tĩnh
 129. Dương Thị Ngọc, làm ruộng, Hà Tĩnh
 130. Trần Thị Nga, giáo viên, Hà Tĩnh
 131. Trần Thị Vân Anh, giáo viên, Hà Tĩnh
 132. Lê Thị Hằng, giáo viên, Hà Tĩnh
 133. Lê Thị Hoa, học sinh, Hà Tĩnh
 134. Bùi Thị Đức, làm ruộng, Hà Tĩnh
 135. Lê Thị Hà, làm ruộng, Hà Tĩnh
 136. Nguyễn Thị Phước, làm ruộng, Hà Tĩnh
 137. Bùi Thị Quyên, làm ruộng, Hà Tĩnh
 138. Trần Thị Vân Anh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 139. Lê Thị Hoa, học sinh, Hà Tĩnh
 140. Lê Thị Hào, làm ruộng, Hà Tĩnh
 141. Trần Thị Hứa, làm ruộng, Hà Tĩnh
 142. Đâuụ Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 143. Lê Thị Tịnh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 144. Lê Thị Năm, làm ruộng, Hà Tĩnh
 145. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Hà Tĩnh
 146. Lê Thị Hành, làm ruộng, Hà Tĩnh
 147. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Hà Tĩnh
 148. Nguyễn Thị Danh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 149. Nguyễn Thị Cầm, làm ruộng, Hà Tĩnh
 150. Dương Thị Thanh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 151. Nguyễn Thị Tuyên, làm ruộng, Hà Tĩnh
 152. Phan Thị Thuần, làm ruộng, Hà Tĩnh
 153. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Hà Tĩnh
 154. Bùi Ngọc Tính, sinh viên, Hà Tĩnh
 155. Lê Thị Diên, sinh viên, Hà Tĩnh
 156. Hoàng Thị Hường, sinh viên, Hà Tĩnh
 157. Nguyễn Thị Lam, sinh viên, Hà Tĩnh
 158. Nguyễn Thị Thủy, sinh viên, Hà Tĩnh
 159. Lê Thị Liên, công nhân, Hà Tĩnh
 160. Nguyễn Thị Mậu, giáo viên, Hà Tĩnh
 161. Phan Thị Hồng, học sinh, Hà Tĩnh
 162. Nguyễn Thị Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 163. Nguyễn Thị Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 164. Lê Thị Liên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 165. Nguyễn Thị Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 166. Dương Thị Trinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 167. Nguyễn Thị Định, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 168. Phan Thị Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 169. Lê Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 170. Lê Thị Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 171. Phan Thị Thường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 172. Lê Thị Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 173. Bùi Ngọc Tính, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 174. Lê Thị Diên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 175. Hoàng Thị Vương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 176. Nguyễn Thị Lam, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 177. Nguyễn Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 178. Bùi Thị Mỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 179. Lê Thị Luận, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 180. Nguyễn Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 181. Bùi Thị Huệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 182. Bùi Thị Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 183. Đặng Thị Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 184. Lê Thị Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 185. Phan Thị Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 186. Lê Thị Dương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 187. Lê Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 188. Dương Thị Chỉnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 189. Trần Thị Lưu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 190. Bùi Thị Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 191. Nguyễn Thị Nghĩa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 192. Phan Thị Hảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 193. Đậu Thị Ơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 194. Dương Thị Lài, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 195. Phan Thị Giám, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 196. Trần Thị Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 197. Phan Thị Mỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 198. Bùi Thị Thủy, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 199. Lê Thị Hường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 200. Đặng Thị Tuấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 201. Nguyễn Thị vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 202. Bùi Thị Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 203. Bùi Hữu Cầu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 204. Bùi Văn Nội, hưu trí, Hà Tĩnh
 205. Lê Danh Cao, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 206. Phan Văn Biên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 207. Nguyễn Hương Thảo, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 208. Nguyễn Thị Hiền, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 209. Phan Thị Như Quỳnh, học sinh, Hà Tĩnh
 210. Phan Thị Duyên, học sinh, Hà Tĩnh
 211. Lê Thị Thắm, học sinh, Hà Tĩnh
 212. Nguyễn Thị Hải, học sinh, Hà Tĩnh
 213. Nguyễn Thị Khánh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 214. Nguyễn Thị Huấn, làm ruộng, Hà Tĩnh
 215. Bùi Thị Vinh, làm ruộng, Hà Tĩnh
 216. Dương Thị Hương, làm ruộng, Hà Tĩnh
 217. Nguyễn Thị Hóa, làm ruộng, Hà Tĩnh
 218. Bùi Thị Tú, làm ruộng, Hà Tĩnh
 219. Dương Thị Xứ, làm ruộng, Hà Tĩnh
 220. Phan Thị Hường, làm ruộng, Hà Tĩnh
 221. Bùi Thị Hường, trồng trọt, Hà Tĩnh
 222. Bùi Thị Hóa, trồng trọt, Hà Tĩnh
 223. Nguyễn Hương Thảo, sinh viên, Hà Tĩnh
 224. Lê Minh Thất, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 225. Phan Quốc Ái, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 226. Hồ Thị Nhung, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 227. Lê Thị Yêu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 228. Nguyễn Thị Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 229. Bùi Thị Nga, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 230. Nguyễn Thị Thu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 231. Lê Thị Hiền, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 232. Lê Thị Châu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 233. Dương Thị Khánh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 234. Dương Thị Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 235. Đinh Thị Mười, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 236. Lê Thị Hạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 237. Dương Thị Hiển, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 238. Trần Thị Điệp, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 239. Trần Thị Dương, dược sĩ, Hà Tĩnh
 240. Phan Thị Hà, sinh viên, Hà Tĩnh
 241. Phan Thị Nguyệt, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 242. Bùi Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 243. Lê Thị Phượng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 244. Lê Thị Thuận, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 245. Bùi Thị Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 246. Đặng Thị Lịch, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 247. Phan Thị Tuyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 248. Đậu Thị Triều, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 249. Lê Thị Huyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 250. Bùi Thị Hải Yến, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 251. Lê Thị Trí, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 252. Nguyễn Thị Thoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 253. Lê Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 254. Lê Thị Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 255. Lê Thị Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 256. Trần Thị Loan, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 257. Bùi Thị Thái, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 258. Lê Thị Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 259. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 260. Lê Thị Lợi, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 261. Trần Thị Lâm, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 262. Hoàng Thị Lộc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 263. Lê Thị Mai, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 264. Lê Thị Miên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 265. Phan Thị Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 266. Bùi Thị Hải Yến, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 267. Lê Thị Nguyên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 268. Lê Thị Nhân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 269. Lê Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 270. Võ Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 271. Võ Thị Hậu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 272. Lê Thị Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 273. Lê Thị Thi, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 274. Đậu Thị Vui, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 275. Võ Thị Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 276. Trần Thị Ngân Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 277. Lê Thị Hân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 278. Nguyễn Thị Nga, giáo viên, Hà Tĩnh
 279. Trần Thị Vân Anh, giáo viên, Hà Tĩnh
 280. Lê Thị Hồng Thủy, giáo viên, Hà Tĩnh
 281. Lê Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 282. Lê Thị Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 283. Nguyễn Thanh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 284. Trần Thị Vân Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 285. Trần Thị Hải Yến, sinh viên, Hà Tĩnh
 286. Hoàng Trọng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 287. Trần Đọa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 288. Danh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 289. Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 290. Hùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 291. Bùi Sơn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 292. Đặng Quốc Hồng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 293. Lê Văn Năng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 294. Bùi Văn Trường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 295. Nguyễn Công Hoan, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 296. Lê Văn Hải, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 297. Lê Danh An, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 298. Nguyễn Phước, Lamg Gỗ, Hà Tĩnh
 299. Nguyễn Văn Dâng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 300. Đậu Tá Duẩn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 301. Lê Minh Đường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 302. Lê Văn Tú, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 303. Nguyễn Văn Thể, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 304. Dương Văn Phấn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 305. Lê Danh Ngô, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 306. Nguyễn Văn Việt, tu sinh, Hà Tĩnh
 307. Lê Danh Đường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 308. Lê Danh Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 309. Dương Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 310. Bùi Văn Lưc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 311. Nguyễn Trọng Thắng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 312. Nguyễn Văn Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 313. Dương Văn Hinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 314. Bùi Văn Nam, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 315. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 316. Dương Văn Bình, công nhân, Hà Tĩnh
 317. Dương Văn Vũ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 318. Bùi Văn Dung, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 319. Bùi Văn Hà, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 320. Lê Văn Thìn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 321. Bùi Văn Công, sinh viên, Hà Tĩnh
 322. Trần văn Thành, học sinh, Hà Tĩnh
 323. Dương Công Tường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 324. Trần Chân Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 325. Dương Công Hiệu, nghề tự do, Hà Tĩnh
 326. Phan văn Hoàng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 327. Dương Khánh Hòa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 328. Trần Thoại, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 329. Trần Văn Duẩn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 330. Trần Văn Hệ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 331. Bùi Văn Trọng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 332. Đặng Quốc Bảy, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 333. Phan Văn Liệu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 334. Lê Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 335. Phan Văn Hùng, sinh viên, Hà Tĩnh
 336. Nguyễn Trọng Vương, nghề tự do, Hà Tĩnh
 337. Bùi Văn Ân, nghề tự do, Hà Tĩnh
 338. Dương Công Thiên, nghề tự do, Hà Tĩnh
 339. Lê Danh Thuấn, nghề tự do, Hà Tĩnh
 340. Lê Đại Vi, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 341. Lê Minh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 342. Bùi Văn Hải, công nhân, Hà Tĩnh
 343. Lê Danh Duẩn, công nhân, Hà Tĩnh
 344. Trần Văn Công, công nhân, Hà Tĩnh
 345. Ông Thoại, công nhân, Hà Tĩnh
 346. Dương Khánh Hào, công nhân, Hà Tĩnh
 347. Nguyễn Văn Hạnh, công nhân, Hà Tĩnh
 348. Nguyễn Văn Lâm, công nhân, Hà Tĩnh
 349. Lê Văn Quyền, công nhân, Hà Tĩnh
 350. Lê Văn Sâm, công nhân, Hà Tĩnh
 351. Lê Danh Quang, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 352. Nguyễn Văn Thế, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 353. Bùi Văn Phúc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 354. Lê Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 355. Nguyễn Văn Giang, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 356. Lê Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 357. Bùi Văn Hiện, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 358. Bùi Văn Tình, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 359. Nguyễn Trọng Trí, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 360. Trầng Văn Ngọc, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 361. Lê Danh Bình, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 362. Bùi Văn Thiên, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 363. Vũ Danh Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 364. Trần Ngọc Ánh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 365. Lê Văn Cửu, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 366. Lê Quốc Văn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 367. Nguyễn Đình Trung, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 368. Dương Văn Hoa, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 369. Phan Văn Sỹ, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 370. Nguyễn Văn Kính, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 371. Lê Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 372. Trần Văn Vinh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 373. Bùi Văn Hương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 374. Lê Văn Nhật, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 375. Nguyễn Văn Tuyền, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 376. Lê Văn Bân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 377. Dương Công Quế, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 378. Nguyễn Hữu Đức, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 379. Trần Văn Luật, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 380. Lê Danh Thưởng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 381. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 382. Trần Văn Doãn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 383. Bùi Công Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 384. Lê Văn Doãn, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 385. Lê Canh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 386. Lê Danh Lý, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 387. Lê Phước, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 388. Lê Văn Dân, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 389. Bùi Sáng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 390. Trần Úy, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 391. Trần Dương Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 392. Dương Hoài, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 393. Dương Tùng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 394. Đặng Quốc Phong, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 395. Trần Mạnh Quý, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 396. Bùi Văn Phương, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 397. Nguyễn Văn Anh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 398. Trần Văn Tá, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 399. Lê Danh Thức, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 400. Dương Văn Thông, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 401. Dương Văn Mạnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 402. Bùi Văn Cảnh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 403. Dương Văn Dũng, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 404. Dương Văn Nhường, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 405. Bùi Văn Minh, nông nghiệp, Hà Tĩnh
 406. Lê Danh Đề, nông nghiệp, Hà Tĩnh

9 commentaires:

 1. Có rất nhiều người muốn kí tên nhưng không biết phải làm thế nào.
  Cần tổ chức rộng rãi hơn nữa trên các kênh khác nhau như facebook, blog, chat ... để mọi người biết về việc này.

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Đồng ý với ý kiến của bác. Cần tuyên truyền rồng rãi hơn, nghĩ thêm cảch dễ dàng hơn cho mọi người có thề tham gia: ví dụ tạo fanpage trên facebook cho mọi ngươi like hay biết thông tin email ... Hiện các tỉnh thành khác còn ít người ký. Dù chính quyền không lắng nghe nhưng họ sẽ phải hiểu dân úng hộ bản hiến pháp nào

   Supprimer
 2. Tối qua, VTV2 có nói về việc bỏ điều 4 của Hiến Pháp, VTV2 đã phỏng vấn vị GS TS Hồ, vị này cũng nói tựa tựa như bác Tổng. Đọc bài viết của tướng Lê, tướng này nói chung chung là đa đảng chưa chắc tốt hơn độc đảng. Vị tướng này còn đưa ví dụ như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc.....Đó là những ví dụ cụ thể, rất định lượng. VTV2 còn đọc bài viết của ông gì đó ở Mĩ 10 năm khuyên không nên đa đảng. Nghĩ mà vui, việc đó được nhiều người nghĩ và nghiên cứu đã lâu, sao không thấy ai dám làm, dám đấu tranh ? Nếu nói đi xe đạp sẽ bị té gãy tay, gãy chân mà không dám đi xe đạp thì suốt đời đi bộ à ? Vị GS TS còn nói nên giữ chính trị hóa quân đội, vì quân đội bảo vệ Đảng, nhân dân (lại sử dụng Đảng trước nhân dân). Nếu Đảng là ưu tú, là kiệt xuất thì chắc chắn được nhân dân bảo vệ. Họ bảo vệ Đảng như bảo vệ phần tinh túy nhất của mình, sao lại phải sợ các thế lực khác ??
  Còn như Đảng lãnh đạo quân đội chiến thắng thù trong giặc ngoài như Mĩ, Pháp, ngụy quyền Sài Gòn, thử hỏi không có nhân dân hưởng ứng thì làm sao thắng. Cái gì cũng có giá trị sử dụng trong thời gian nhất định, không phải cứ dựa vào quá khứ mà tôn vinh mãi được.
  Tôi trẻ người, kinh nghiệm, học thức còn hạn chế, chỉ suy nghĩ được có như vậy. Mong có cao nhân nào giải thích giúp để nâng cao kiến thức.
  Chúc các vị luôn an lành, làm nhiều điều tốt cho đất nước.

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Mấy thằng trên ti vi là Hán gian cả thôi, từ lâu lắm rồi tôi không xem Ti vi nữa, toàn nói láo, mị dân thôi... chán lắm

   Supprimer
 3. Bravo việc làm của anh Chênh.

  RépondreSupprimer
 4. Tôi tìm mái không biết muốn kí tên vào kiến nghị này thì kí ở đâu, may quá nhừ anh Chênh mà tôi đã được kí, cám ơn anh nhiều

  RépondreSupprimer
 5. Trống nổi lên rồi28 février 2013 à 16:50

  Tiếng trống Xô Viết-Nghệ Tĩnh đã nổi lên rồi. Rất nhiều người Nghệ An, Hà Tĩnh ký tên vào bản HP 72.

  Đúng là mảnh đất cách mạng.

  RépondreSupprimer
 6. có người nói, phải có người nghe, không ai nói ai nghe, tất loạn!

  RépondreSupprimer
 7. toi cung muon dang ki cho ca nha toi

  RépondreSupprimer