16/04/2013

ĐÃ CÓ 14.410 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO KIẾN NGHỊ 72

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 32)
Số người ký tên đến đợt 32: 14410
Kính thưa quý độc giả,
Để bảo vệ cho những người tham gia ký tên, hạn chế việc chính quyền sử dụng các thông tin cá nhân để làm phiền, gây áp lực lên người ký tên, Bauxite Việt Nam chỉ  đăng tải tên, nghề nghiệp và tỉnh/thành phố nơi cư trú, vì vậy có rất nhiều người trùng tên trong cùng một địa phương, những trường hợp đó chúng tôi xin được đánh số thứ tự sau tên.
Mặc dù chỉ đăng hạn chế thông tin  như vậy, nhưng nhiều trường hợp vẫn bị chính quyền phát hiện và gây áp lực, một số trường hợp đã thông báo cho BVN biết, một số trường hợp không chịu được sức ép phải xin rút tên.
Xin quý độc giả thông báo cho chúng tôi biết nếu bị làm phiền bởi chính quyền do ký tên vào Kiến nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 được đăng trên BVN.
Bauxite Việt Nam
Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉkiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) địa chỉ và số điện thoại (máy bàn, di động).
Đây là một cuộc sinh hoạt trọng đại mà việc đóng góp ý kiến của dân để thay đổi Hiến pháp 92 là “không có vùng cấm”, nên từ đợt đăng ký sau, nếu cần, chúng tôi sẽ công khai tất cả thông tin về người đã ký vào Kiến nghị (địa chỉ cụ thể, cơ quan làm việc, số điện thoại) trừ những bạn nào có yêu cầu không công bố. Còn đối với những người đã ký, nếu ai không cần giữ kín thông tin cá nhân thì xin gửi e-mail báo cho chúng tôi.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
Bauxite Việt Nam
Đợt 32:
 1.  Trần Thế, nông nghiệp, Nghệ An
 2. Trần Văn Khánh, nông nghiệp, Nghệ An
 3. Trần Văn Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 4. Trần Văn Sơn, nông nghiệp, Nghệ An
 5. Trần Văn Đức, nông nghiệp, Nghệ An
 6. Trần Tính, nông nghiệp, Nghệ An
 7. Hồ Thị Chiên, nông nghiệp, Nghệ An
 8. Trần Hợp, nông nghiệp, Nghệ An
 9. Cù Thị Sâm, nông nghiệp, Nghệ An
 10. Trần Lịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 11. Hồ Thị Nghị, nông nghiệp, Nghệ An
 12. Trần Thị Sinh, nông nghiệp, Nghệ An
 13. Hồ Sỹ Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 14. Nguyễn Thị Nhường, nông nghiệp, Nghệ An
 15. Trần Thị Lĩnh, nông nghiệp, Nghệ An
 16. Cù Thị Phiết, nông nghiệp, Nghệ An
 17. Thái Văn Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 18. Phạm Cao, nông nghiệp, Nghệ An
 19. Trần Thị Hoan, nông nghiệp, Nghệ An
 20. Trần Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 21. Nguyễn Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 22. Hồ Sĩ Đông, nông nghiệp, Nghệ An
 23. Hồ Thị Hà, nông nghiệp, Nghệ An
 24. Trần Văn Quang, nông nghiệp, Nghệ An
 25. Trần Thị Phước, nông nghiệp, Nghệ An
 26. Trần Vương, nông nghiệp, Nghệ An
 27. Hồ Thị Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 28. Phạm Trọng, nông nghiệp, Nghệ An
 29. Hồ Nghĩa, nông nghiệp, Nghệ An
 30. Hồ Yên, nông nghiệp, Nghệ An
 31. Trần Thị Nhường, nông nghiệp, Nghệ An
 32. Thái Văn Huy, học sinh, Nghệ An
 33. Thái Thị Huyền Trang, học sinh, Nghệ An
 34. Thái Thị Kim Ngân, học sinh, Nghệ An
 35. Trần Văn Đính, nông nghiệp, Nghệ An
 36. Hồ Thị Hiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 37. Trần Thị Thanh Nga, học sinh, Nghệ An
 38. Trần Thị Uyên, học sinh, Nghệ An
 39. Trần Thị Vân, học sinh, Nghệ An
 40. Trần Văn Thơ, học sinh, Nghệ An
 41. Trần Thị Ngọc Mai, học sinh, Nghệ An
 42. Hồ Sĩ Luận, nông nghiệp, Nghệ An
 43. Thái Văn Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 44. Hồ Hữu Chiến, đi học, Nghệ An
 45. Hồ Hữu Trúc, đi học, Nghệ An
 46. Hồ Hữu Huấn, đi học, Nghệ An
 47. Trần Thị Ly, đi học, Nghệ An
 48. Trần Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An
 49. Trần Văn Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 50. Nguyện Thọ, nông nghiệp, Nghệ An
 51. Trần Văn Vĩnh, đi học, Nghệ An
 52. Nguyện Xuân Phương, làm mộc, Nghệ An
 53. Phạm Thị Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 54. Trần Đính, nông nghiệp, Nghệ An
 55. Phan Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 56. Trần Thị Hiệp, buôn bán, Nghệ An
 57. Nguyện Văn Khương, nông nghiệp, Nghệ An
 58. Hồ Hữu Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 59. Nguyễn Thị Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 60. Đoàn Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 61. Trần Văn Thịnh, làm ruộng, Nghệ An
 62. Hồ Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 63. Trần Thị Cát Tiên, đi học, Nghệ An
 64. Trần Văn Đăng, đi học, Nghệ An
 65. Hồ Hữu Luận, làm ruộng, Nghệ An
 66. Thái Thị Xuân, làm ruộng, Nghệ An
 67. Hồ Hữu Chiến, đi học, Nghệ An
 68. Hồ Hữu Trúc, đi học, Nghệ An
 69. Hồ Hữu Huấn, đi học, Nghệ An
 70. Hồ Thị Ly, đi học, Nghệ An
 71. Trần Văn Kỳ, đi học, Nghệ An
 72. Phan Văn Võ, đi học, Nghệ An
 73. Phạm Minh Long, đi học, Nghệ An
 74. Nguyễn Bá Hùng, đi học, Nghệ An
 75. Nguyễn Thị Hoa, đi học, Nghệ An
 76. Lê Văn Châu, đi học, Nghệ An
 77. Hồ Thị Hiên, đi học, Nghệ An
 78. Nguyễn Văn Kinh, đi học, Nghệ An
 79. Trần Văn Khánh, nông nghiệp, Nghệ An
 80. Trần Thị Hoan, nông nghiệp, Nghệ An
 81. Trần Tuấn Vũ, học sinh, Nghệ An
 82. Trần Văn Tập, học sinh, Nghệ An
 83. Trần Thị Bảo Trâm, học sinh, Nghệ An
 84. Hồ Sỹ Cường, học sinh, Nghệ An
 85. Hồ Sỹ Công, học sinh, Nghệ An
 86. Hồ Sỹ Thức, học sinh, Nghệ An
 87. Hồ Sỹ Trí, nông nghiệp, Nghệ An
 88. Hồ Thị Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 89. Hồ Sỹ Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 90. Trần Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 91. Hồ Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 92. Hồ Thị Hương, học sinh, Nghệ An
 93. Hồ Sỹ Tường, học sinh, Nghệ An
 94. Hồ Sỹ Tài, học sinh, Nghệ An
 95. Hồ Sỹ Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 96. Trần Thị Lịch, nông nghiệp, Nghệ An
 97. Hồ Sỹ Tuấn Dũng, học sinh, Nghệ An
 98. Hồ Sỹ An Hiếu, học sinh, Nghệ An
 99. Phạm Cẩn, nông nghiệp, Nghệ An
 100. Trần Văn Trinh, nông nghiệp, Nghệ An
 101. Hồ Thị Thống, nông nghiệp, Nghệ An
 102. Trần Văn Hiển, nông nghiệp, Nghệ An
 103. Trần Thị Cảnh, nông nghiệp, Nghệ An
 104. Trần Hữu Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 105. Trần Văn Đính, nông nghiệp, Nghệ An
 106. Hồ Hữu Luận, nông nghiệp, Nghệ An
 107. Trần Văn Quang, nông nghiệp, Nghệ An
 108. Phạm Kiệt, nông nghiệp, Nghệ An
 109. Phan Văn Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 110. Trần Thị Nghệ, nông nghiệp, Nghệ An
 111. Hồ Sĩ Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 112. Hồ Sỹ Hùng, học sinh, Nghệ An
 113. Hồ Sỹ Hựu, học sinh, Nghệ An
 114. Hoàng Thị Khiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 115. Hồ Thị Hằng, học sinh, Nghệ An
 116. Nguyễn Thị Hà, học sinh, Nghệ An
 117. Nguyễn Sỹ Đông, nông nghiệp, Nghệ An
 118. Hồ Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 119. Thái Văn Tín, nông nghiệp, Nghệ An
 120. Phan Cơ, nông nghiệp, Nghệ An
 121. Phan Thị Ngân, nông nghiệp, Nghệ An
 122. Phan Thiên, nông nghiệp, Nghệ An
 123. Bùi Thị Thuận, nông nghiệp, Nghệ An
 124. Phan Thị Hà, nông nghiệp, Nghệ An
 125. Phan Binh, nông nghiệp, Nghệ An
 126. Nguyễn Thị Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 127. Phan Thị Giang, nông nghiệp, Nghệ An
 128. Hồ Sĩ Trinh, nông nghiệp, Nghệ An
 129. Hồ Thị Tin, nông nghiệp, Nghệ An
 130. Hồ Kính, nông nghiệp, Nghệ An
 131. Trần Thị Chỉnh, nông nghiệp, Nghệ An
 132. Hồ Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 133. Hồ Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 134. Hồ An, nông nghiệp, Nghệ An
 135. Hồ Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 136. Hồ Thị Vân, nông nghiệp, Nghệ An
 137. Hồ Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 138. Hồ Thị Long, nông nghiệp, Nghệ An
 139. Hồ Quý, nông nghiệp, Nghệ An
 140. Trần Thị Mận, nông nghiệp, Nghệ An
 141. Hồ Hùng, học sinh, Nghệ An
 142. Hồ Thị Vương, học sinh, Nghệ An
 143. Hồ Sĩ Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 144. Hồ Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 145. Trần Thị Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 146. Trần Thị Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 147. Hồ Sĩ Chung, nông nghiệp, Nghệ An
 148. Hồ Thị Hiên, nông nghiệp, Nghệ An
 149. Hồ Sĩ Thái, nông nghiệp, Nghệ An
 150. Phan Thị Nhân, nông nghiệp
 151. Hồ Luyện, nông nghiệp, Nghệ An
 152. Trần Thị Hường, nông nghiệp, Nghệ An
 153. Hồ Văn Mai, nông nghiệp, Nghệ An
 154. Hồ Sĩ Đình, nông nghiệp, Nghệ An
 155. Hồ Sĩ Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 156. Hồ Sĩ Sinh, nông nghiệp, Nghệ An
 157. Hồ Sĩ Luyến, nông nghiệp, Nghệ An
 158. Phạm Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 159. Hồ Thị Nhị, nông nghiệp, Nghệ An
 160. Hồ Thị Lương, học sinh, Nghệ An
 161. Hồ Sĩ Tâm, học sinh, Nghệ An
 162. Hồ Thị Kiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 163. Nguyễn Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 164. Hồ Sỹ Thuyên, nông nghiệp, Nghệ An
 165. Nguyện An, nông nghiệp, Nghệ An
 166. Bùi Thị Soát, nông nghiệp, Nghệ An
 167. Trần Thị Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 168. Nguyễn Nghĩa, nông nghiệp, Nghệ An
 169. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Nghệ An
 170. Nguyễn Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 171. Nguyễn Thị Thúy, học sinh, Nghệ An
 172. Nguyễn Thị Thơm, học sinh, Nghệ An
 173. Nguyễn Hợp, nông nghiệp, Nghệ An
 174. Hồ Thị Lam, học sinh, Nghệ An
 175. Hồ Thị Phúc, nông nghiệp, Nghệ An
 176. Nguyễn Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 177. Nguyễn Thị Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 178. Nguyễn Thị Thuận, nông nghiệp, Nghệ An
 179. Hồ Nghi, nông nghiệp, Nghệ An
 180. Trần Thị Trúc, nông nghiệp, Nghệ An
 181. Hồ Tươi, nông nghiệp, Nghệ An
 182. Hồ Năm, nông nghiệp, Nghệ An
 183. Hồ Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 184. Hồ Sỹ Toàn, nông nghiệp, Nghệ An
 185. Hồ Sỹ Tiến, nông nghiệp, Nghệ An
 186. Hồ Sỹ Công, nông nghiệp, Nghệ An
 187. Hồ Sĩ Chính, nông nghiệp, Nghệ An
 188. Hồ Sỹ Đường, nông nghiệp, Nghệ An
 189. Nguyễn Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 190. Hồ Sĩ Ly, nông nghiệp, Nghệ An
 191. Hồ Thị Thế, nông nghiệp, Nghệ An
 192. Hồ Thị Thu, nông nghiệp, Nghệ An
 193. Hồ Thị Thể, nông nghiệp, Nghệ An
 194. Hồ Sĩ Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 195. Hồ Sĩ Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 196. Hồ Sĩ Trí, nông nghiệp, Nghệ An
 197. Trần Thị Biên, nông nghiệp, Nghệ An
 198. Hồ Sĩ Thung, nông nghiệp, Nghệ An
 199. Lê Thị Tịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 200. Lệ Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 201. Hồ Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 202. Quốc Hậu, học sinh, Nghệ An
 203. Nguyễn Thị Thu Phương, học sinh, Nghệ An
 204. Nguyễn Phương Nam, học sinh, Nghệ An
 205. Nguyễn Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 206. Hồ Thị Trí, nông nghiệp, Nghệ An
 207. Hồ Thanh Minh, học sinh, Nghệ An
 208. Hồ Công, nông nghiệp, Nghệ An
 209. Hồ Thị Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 210. Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 211. Hồ Lâm, nông nghiệp, Nghệ An
 212. Cù Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 213. Hồ Thị Thúy, nông nghiệp, Nghệ An
 214. Hồ Sỹ Nghĩa, nông nghiệp, Nghệ An
 215. Hồ Sỹ Bài, nông nghiệp, Nghệ An
 216. Hồ Sĩ Tính, nông nghiệp, Nghệ An
 217. Nguyễn Thị Nhường, nông nghiệp, Nghệ An
 218. Hồ Sĩ Đại, nông nghiệp, Nghệ An
 219. Hồ Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 220. Hồ Thị Nhung, học sinh, Nghệ An
 221. Hồ Thị Lài, học sinh, Nghệ An
 222. Hồ Sỹ Tuấn, học sinh, Nghệ An
 223. Hồ Hiến, nông nghiệp, Nghệ An
 224. Trần Thị Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 225. Phan Thị Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 226. Nguyễn Ngọc Nho, nông nghiệp, Nghệ An
 227. Hồ Đăng Phước, nông nghiệp, Nghệ An
 228. Hồ Phú Ba, nông nghiệp, Nghệ An
 229. Ng T Công, nông nghiệp, Nghệ An
 230. Hồ Chính, nông nghiệp, Nghệ An
 231. Trần Thị Dụng, nông nghiệp, Nghệ An
 232. Hồ Sỹ Nghĩa, nông nghiệp, Nghệ An
 233. Trần Thị Toán, nông nghiệp, Nghệ An
 234. Hồ Sỹ Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 235. Hồ Điềm, nông nghiệp, Nghệ An
 236. Bùi Thị Quế, nông nghiệp, Nghệ An
 237. Trần Cai, nông nghiệp, Nghệ An
 238. Hồ Sỹ Tỉnh, nông nghiệp, Nghệ An
 239. Hồ Sỹ Tạo, nông nghiệp, Nghệ An
 240. Hồ Sỹ Khâm, nông nghiệp, Nghệ An
 241. Hồ Sỹ Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 242. Trần Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 243. Trần Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 244. Trần Đương, nông nghiệp, Nghệ An
 245. Trần Hưởng, nông nghiệp, Nghệ An
 246. Trần Nguyên, nông nghiệp, Nghệ An
 247. Nguyễn Thị Thái, nông nghiệp, Nghệ An
 248. Hồ Thị Quế, nông nghiệp, Nghệ An
 249. Thái Thế, nông nghiệp, Nghệ An
 250. Thái Thân, nông nghiệp, Nghệ An
 251. Thái Thường, nông nghiệp, Nghệ An
 252. Thái Nhật, nông nghiệp, Nghệ An
 253. Trần Văn Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 254. Nguyễn Thị Phượng, nông nghiệp, Nghệ An
 255. Hồ Thị Khai, nông nghiệp, Nghệ An
 256. Hồ Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 257. Hồ Thường, nông nghiệp, Nghệ An
 258. Hồ Sĩ Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 259. Cù Thị Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 260. Hồ Thị Thiện, sinh viên, Nghệ An
 261. Hồ Sỹ Chiến, nông nghiệp, Nghệ An
 262. Hồ Thị Mến, công nhân, Nghệ An
 263. Hồ Thị Thương, sinh viên, Nghệ An
 264. Hồ Sỹ Hương, học sinh, Nghệ An
 265. Hồ Sỹ Phương, học sinh, Nghệ An
 266. Hồ Sỹ Triều, học sinh, Nghệ An
 267. Hồ Thị Thắm, học sinh, Nghệ An
 268. Hồ Thị Huyền, học sinh, Nghệ An
 269. Hồ Sỹ Tình, học sinh, Nghệ An
 270. Hồ Thị Xuân, công nhân, Nghệ An
 271. Hồ Sỹ Thịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 272. Cù Thị Nghị, nông nghiệp, Nghệ An
 273. Hồ Sỹ Sơn, bộ đội, Nghệ An
 274. Hồ Sỹ Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 275. Hồ Sỹ Hương, học sinh, Nghệ An
 276. Hồ Sỹ Tuấn, học sinh, Nghệ An
 277. Hồ Sỹ Hùng, học sinh, Nghệ An
 278. Hồ Sỹ Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 279. Phan Thị Truyền, nông nghiệp, Nghệ An
 280. Hồ Trung Tuấn, học sinh, Nghệ An
 281. Hồ Sỹ Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 282. Hồ Sỹ Sinh, nông nghiệp, Nghệ An
 283. Hồ Sỹ Viên, nông nghiệp, Nghệ An
 284. Hồ Sỹ Hương, học sinh, Nghệ An
 285. Hồ Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 286. Trần Hoan, nông nghiệp, Nghệ An
 287. Nguyễn Thị Nghĩa, nông nghiệp, Nghệ An
 288. Trần Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 289. Trần Thị Hiển, sinh viên, Nghệ An
 290. Trần Thị Linh, học sinh, Nghệ An
 291. Trần Thị Tuyết, học sinh, Nghệ An
 292. Trần Khiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 293. Trần Đường, nông nghiệp, Nghệ An
 294. Trần Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 295. Trần Thị Thường, nông nghiệp, Nghệ An
 296. Trần Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 297. Trần Thị Minh, học sinh, Nghệ An
 298. Hồ Sỹ Tịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 299. Phạm Thị Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 300. Hồ Sĩ Hương, học sinh, Nghệ An
 301. Hồ Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 302. Hồ Sĩ Hưởng, học sinh, Nghệ An
 303. Hồ Sĩ Chính, học sinh, Nghệ An
 304. Hồ Sĩ Sự, học sinh, Nghệ An
 305. Hồ Thị Hường, học sinh, Nghệ An
 306. Hồ Sĩ Phúc, học sinh, Nghệ An
 307. Trần Văn Hậu, làm ruộng, Nghệ An
 308. Hồ Thị Sâm, làm ruộng, Nghệ An
 309. Trần Văn Sỹ, làm ruộng, Nghệ An
 310. T V Công, làm ruộng, Nghệ An
 311. Trần Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 312. Trần Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An
 313. Trần Văn Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 314. Nguyễn Thị Thơm, nông nghiệp, Nghệ An
 315. Trần Thị Hải, nông nghiệp, Nghệ An
 316. Trần Văn Hà, nông nghiệp, Nghệ An
 317. Trần Thị Ly, nông nghiệp, Nghệ An
 318. Trần Văn Doanh, đang học, Nghệ An
 319. Trần Văn Đức, đang học, Nghệ An
 320. Trần Văn Mạnh, đang học, Nghệ An
 321. Hồ Lưu, nông nghiệp, Nghệ An
 322. Trần Thị Nguyệt, nông nghiệp, Nghệ An
 323. Hồ Văn Truyền, nông nghiệp, Nghệ An
 324. Hồ Đức Tài, nông nghiệp, Nghệ An
 325. Hồ Thị Lộc, học sinh, Nghệ An
 326. Hồ Thị Quý, học sinh, Nghệ An
 327. Hồ Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 328. Hồ Công Bình, học sinh, Nghệ An
 329. Hồ Thị Ngọc Anh, học sinh, Nghệ An
 330. Hồ Thị Thanh Huyền, Nghệ An
 331. Hồ Đức Lành, học sinh, Nghệ An
 332. Hồ Hữu Hạnh, học sinh, Nghệ An
 333. Hồ Thị Hằng Nga, nông nghiệp, Nghệ An
 334. Hồ Thị Điều, nông nghiệp, Nghệ An
 335. Nguyễn Quý, nông nghiệp, Nghệ An
 336. Nguyễn Thị Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 337. Nguyễn Trí, nông nghiệp, Nghệ An
 338. Nguyễn Thị Thủy, nông nghiệp, Nghệ An
 339. Nguyễn Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 340. Trần Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 341. Nguyễn Văn Minh, học sinh, Nghệ An
 342. Nguyễn Thảo, học sinh, Nghệ An
 343. Nguyễn Thị Duyên, học sinh, Nghệ An
 344. Nguyễn Đức Hiếu, học sinh, Nghệ An
 345. Hồ Hậu, nông nghiệp, Nghệ An
 346. Trần Thị Nhàn, nông nghiệp, Nghệ An
 347. Trần Thị Thành, học sinh, Nghệ An
 348. Trần Văn Tâm, học sinh, Nghệ An
 349. Hồ Tình, học sinh, Nghệ An
 350. Hồ Thảo, học sinh, Nghệ An
 351. Hồ Đức Nguyên, học sinh, Nghệ An
 352. Trần Thị Ngọc, học sinh, Nghệ An
 353. Hồ Sỹ Trọng, nông nghiệp, Nghệ An
 354. Nguyễn Thị Ngợi, nông nghiệp, Nghệ An
 355. Hồ Sỹ Toản, học nghề, Nghệ An
 356. Hồ Thị Xuân, sinh viên, Nghệ An
 357. Hồ Thị Sang, nông nghiệp, Nghệ An
 358. Hồ Thị Long, học sinh, Nghệ An
 359. Hồ Sĩ Toàn, học sinh, Nghệ An
 360. Hồ Sĩ Trường, Nghệ An
 361. Hồ Sỹ Hóa, nông nghiệp, Nghệ An
 362. Nguyễn Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 363. Nguyễn Thị Hằng, học sinh, Nghệ An
 364. Hồ Sỹ Hải, học sinh, Nghệ An
 365. Hồ Sỹ Hậu, học sinh, Nghệ An
 366. Hồ Sỹ Quyền, học sinh, Nghệ An
 367. Hồ Sỹ Quyết, học sinh, Nghệ An
 368. Phan Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 369. Hồ Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 370. Phan Văn, nông nghiệp, Nghệ An
 371. Tạ Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 372. Phan Năm, nông nghiệp, Nghệ An
 373. Hồ Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 374. Hồ Thị Vệ, nông nghiệp, Nghệ An
 375. Hồ Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 376. Hồ Thị Tính, nông nghiệp, Nghệ An
 377. Hồ Đình, đi học, Nghệ An
 378. Hồ Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 379. Hồ Lịnh, đi học, Nghệ An
 380. Hồ Bình, đi học, Nghệ An
 381. Hồ Thị Vinh, đi học, Nghệ An
 382. Trần Văn Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 383. Hồ Thị Sỹ, nông nghiệp, Nghệ An
 384. Trần Văn Hùng, sinh viên, Nghệ An
 385. Trần Văn Cường, học sinh, Nghệ An
 386. Trần Văn Khoa, học sinh, Nghệ An
 387. Trần Văn Ngọc, học sinh, Nghệ An
 388. Trần Văn Long, học sinh, Nghệ An
 389. Phan Văn Sáu, học sinh, Nghệ An
 390. Phan Thị Tiên, học sinh, Nghệ An
 391. Phan Thế, Nghệ An
 392. Hoàng Thị Xuân, Nghệ An
 393. Trần V Tin, Nghệ An
 394. Trần Văn Đình, Nghệ An
 395. Trần Hữu Hiển, nông nghiệp, Nghệ An
 396. Hồ Thị Thịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 397. Phan Thị Hằng, nông nghiệp, Nghệ An
 398. Trần Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 399. Trần V Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 400. Trần V Hùng, nông nghiệp, Nghệ An
 401. Trần V Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 402. Trần V Tín, nông nghiệp, Nghệ An
 403. Nguyễn Từ, nông nghiệp, Nghệ An
 404. Nguyễn Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 405. Nguyễn Thu, nông nghiệp, Nghệ An
 406. Nguyễn Tài, nông nghiệp, Nghệ An
 407. Hồ Sĩ Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 408. Hồ Sĩ Thân, nông nghiệp, Nghệ An
 409. Hồ Sĩ Tuyên, nông nghiệp, Nghệ An
 410. Hồ Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 411. Hồ Sĩ Công, nông nghiệp, Nghệ An
 412. Hồ Thị Nhân, nông nghiệp, Nghệ An
 413. Bùi Thị Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 414. Phan Văn Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 415. Phan Văn Hiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 416. Hồ Sĩ Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 417. Hoàng Thị Đại, nông nghiệp, Nghệ An
 418. Hồ Sỹ Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 419. Hồ Sỹ Tiến, học sinh, Nghệ An
 420. Hồ Sỹ Công, học sinh, Nghệ An
 421. Hồ Sỹ Hóa, học sinh, Nghệ An
 422. Hồ Sỹ Mạnh, học sinh, Nghệ An
 423. Hồ Thị Sen, học sinh, Nghệ An
 424. Hồ Sỹ Dụng, học sinh, Nghệ An
 425. Nguyễn Hữu Khiết, nông nghiệp, Nghệ An
 426. Trần Xuân Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 427. Thái Minh Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 428. Nguyễn Thị Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 429. Thái Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 430. Trần Thị Đoàn, nông nghiệp, Nghệ An
 431. Phạm Thị Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 432. Hồ Thị Đương, nông nghiệp, Nghệ An
 433. Hồ Thị Chính, nông nghiệp, Nghệ An
 434. Nguyễn Thị Kim, nông nghiệp, Nghệ An
 435. Thái Minh Phúc, nông nghiệp, Nghệ An
 436. Hồ Kiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 437. Trần Thị Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 438. Hồ Đình Hảo, học sinh, Nghệ An
 439. Nguyễn Thị Sinh, nông nghiệp, Nghệ An
 440. Hồ Đình Ngoạn, nông nghiệp, Nghệ An
 441. Hồ Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 442. Hồ Thị Mai Anh, học sinh, Nghệ An
 443. Hồ Thị Kim Oanh, học sinh, Nghệ An
 444. Hồ Liêm, nông nghiệp, Nghệ An
 445. Thái Văn Đạt, lái xe, Nghệ An
 446. Nguyễn Thị Văn, nông nghiệp, Nghệ An
 447. Thái Văn Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 448. Nguyễn Văn Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 449. Trần Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 450. Nguyễn Thị Lan, học sinh, Nghệ An
 451. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An
 452. Nguyễn Thị Thanh, học sinh, Nghệ An
 453. Nguyễn Văn Phong, học sinh, Nghệ An
 454. Hồ Sỹ Hưởng, học sinh, Nghệ An
 455. Hồ Thị Hòa, học sinh, Nghệ An
 456. Nguyễn Thị Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 457. Nguyễn Bá Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 458. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh, Nghệ An
 459. Nguyễn Thị Đoàn, nông nghiệp, Nghệ An
 460. Nguyễn Thị Kiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 461. Nguyễn Bá Khiêm, thợ mộc, Nghệ An
 462. Nguyễn Bá Tường, nông nghiệp, Nghệ An
 463. Hồ Thị Đương, nông nghiệp, Nghệ An
 464. Nguyễn Văn Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 465. Nguyễn Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 466. Nguyễn Hữu, nông nghiệp, Nghệ An
 467. Hồ Thị Thiện, nông nghiệp, Nghệ An
 468. Trần Thị Hường, nông nghiệp, Nghệ An
 469. Nguyễn Bá Từ, nông nghiệp, Nghệ An
 470. Trần Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 471. Nguyễn Bá Thủy, nông nghiệp, Nghệ An
 472. Nguyễn Bá Kiện, học sinh, Nghệ An
 473. Nguyễn Thị Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 474. Trần Anh Tuấn, nông nghiệp, Nghệ An
 475. Hoàng Thị Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 476. Nguyễn Bá Sơn, nông nghiệp, Nghệ An
 477. Hoàng Thị Yên, nông nghiệp, Nghệ An
 478. Nguyễn Q Như, nông nghiệp, Nghệ An
 479. Hồ Thị Hương, học sinh, Nghệ An
 480. Trần Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An
 481. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 482. Trần Hiệp, sinh viên, Nghệ An
 483. Trần Thị Tâm, học sinh, Nghệ An
 484. Trần Hòa, sinh viên, Nghệ An
 485. Trần Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 486. Trần Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An
 487. Hồ Thị Anh, giáo viên, Nghệ An
 488. Hồ Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An
 489. Hồ Thị Hường, học sinh, Nghệ An
 490. Trần Văn Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 491. Trần Thị Minh, học sinh, Nghệ An
 492. Hồ Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An
 493. Trần Văn Hòe, làm ruộng, Nghệ An
 494. Nguyễn Thị Trường, làm ruộng, Nghệ An
 495. Trần Văn Thảo, làm ruộng, Nghệ An
 496. Thái Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 497. Trần Văn Khương, làm ruộng, Nghệ An
 498. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 499. Hồ Sỹ Hòe, nông nghiệp, Nghệ An
 500. Nguyễn Hữu Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 501. Trần Thị Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 502. Hồ Sĩ Vương, nông nghiệp, Nghệ An
 503. Hồ Sĩ Thường, nông nghiệp, Nghệ An
 504. Hồ Sĩ Tịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 505. Nguyễn H Nhân, nông nghiệp, Nghệ An
 506. Trần Thị Ngãi, nông nghiệp, Nghệ An
 507. Nguyễn Thị Tịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 508. Trần Thị Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 509. Hồ Thị Thơm, nông nghiệp, Nghệ An
 510. Trần Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 511. Nguyễn Thị Trung, nông nghiệp, Nghệ An
 512. Hồ Thị Thanh, học sinh, Nghệ An
 513. Nguyễn Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 514. Nguyễn Thị Đoài, nông nghiệp, Nghệ An
 515. Hồ Hữu Sang, nông nghiệp, Nghệ An
 516. Nguyễn Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 517. Hồ Sĩ Quyết, nông nghiệp, Nghệ An
 518. Nguyễn Thị Thủy, nông nghiệp, Nghệ An
 519. Hồ Văn Thiên, nông nghiệp, Nghệ An
 520. Hồ Sĩ Liệu, nông nghiệp, Nghệ An
 521. Hồ Sĩ Hiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 522. Hồ Sĩ Nghị, nông nghiệp, Nghệ An
 523. Hồ Sĩ Hội, nông nghiệp, Nghệ An
 524. Hồ Sĩ Cán, nông nghiệp, Nghệ An
 525. Hồ Sỹ Tuấn, học sinh, Nghệ An
 526. Hồ Khuê, học sinh, Nghệ An
 527. Hồ Sỹ Đông, học sinh, Nghệ An
 528. Hồ Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 529. Trần Thị Duyên, nông nghiệp, Nghệ An
 530. Trần Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 531. Trần Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 532. Trần Văn Danh, nông nghiệp, Nghệ An
 533. Trần Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 534. Hồ Sĩ Mến, nông nghiệp, Nghệ An
 535. Hồ Sĩ Phượng, nông nghiệp, Nghệ An
 536. Nguyễn Văn Huy, nông nghiệp, Nghệ An
 537. Hồ Thị Trinh, nông nghiệp, Nghệ An
 538. Nguyễn Văn Dũng, nông nghiệp, Nghệ An
 539. Nguyễn Thị Viên, nông nghiệp, Nghệ An
 540. Hồ Sĩ Hợp, nông nghiệp, Nghệ An
 541. Nguyễn Thị Luyện, làm ruộng, Nghệ An
 542. Trần Thị Vinh, làm ruộng, Nghệ An
 543. Nguyễn Văn Ngọc, học sinh, Nghệ An
 544. Nguyễn Văn Lý, làm ruộng, Nghệ An
 545. Nguyễn Văn Tình, sinh viên, Nghệ An
 546. Hồ Sĩ Thường, làm ruộng, Nghệ An
 547. Hồ Sĩ Tiến Đệ, sinh viên, Nghệ An
 548. Hồ Thị Mừng, làm ruộng, Nghệ An
 549. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An
 550. Nguyễn Văn Quang, nông nghiệp, Nghệ An
 551. Nguyễn Thị Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 552. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 553. Nguyễn Thị Lưu, giáo viên, Nghệ An
 554. Hồ Thị Sang, học sinh, Nghệ An
 555. Hồ Sĩ Hoàng, học sinh, Nghệ An
 556. Hồ Sĩ Long, nông nghiệp, Nghệ An
 557. Trần Văn Cảnh, nông nghiệp, Nghệ An
 558. Hồ Thị Đại, nông nghiệp, Nghệ An
 559. Phan Như Đại, nông nghiệp, Nghệ An
 560. Hồ Thị Thiện, thiết kế thời trang, Nghệ An
 561. Trần Văn Tuấn, lao động tự do, Nghệ An
 562. Trần Thị Thắng, lao động tự do, Nghệ An
 563. Trần Thị Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 564. Hồ Sĩ Quỳnh, nông nghiệp, Nghệ An
 565. Nguyễn Thị Khai, nông nghiệp, Nghệ An
 566. Hồ Thị Diệu, nông nghiệp, Nghệ An
 567. Trần Thị Lâm, nông nghiệp, Nghệ An
 568. Hồ Sĩ Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 569. Nguyễn Thị Mùi, nông nghiệp, Nghệ An
 570. Hồ Sỹ Cán, nông nghiệp, Nghệ An
 571. Hồ Thị Sinh, nông nghiệp, Nghệ An
 572. Hồ Thị Thu Hiền, học sinh, Nghệ An
 573. Hồ Sĩ Tiến, học sinh, Nghệ An
 574. Hồ Thị Nga, học sinh, Nghệ An
 575. Nguyễn Dũng Cương, nông nghiệp, Nghệ An
 576. Nguyễn Thị Sen, nông nghiệp, Nghệ An
 577. Nguyễn Văn Vượng, nông nghiệp, Nghệ An
 578. Nguyễn Thị Trung, nông nghiệp, Nghệ An
 579. Hồ Sỹ Yên, nông nghiệp, Nghệ An
 580. Trần Thị Trà My, nông nghiệp, Nghệ An
 581. Nguyễn Lĩnh, nông nghiệp, Nghệ An
 582. Nguyễn Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 583. Trần Hòa, nông nghiệp, Nghệ An
 584. Nguyễn Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 585. Nguyễn Văn Hùng, nông nghiệp, Nghệ An
 586. Phạm Thị Quý, nông nghiệp, Nghệ An
 587. Hồ Sỹ Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 588. Nguyễn Thị Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 589. Trần Văn Quang, nông nghiệp, Nghệ An
 590. Hồ Thị Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 591. Hồ Sĩ Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 592. Nguyễn Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 593. Hồ Sĩ Công, sinh viên, Nghệ An
 594. Hồ Thị Chính, sinh viên, Nghệ An
 595. Hồ Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 596. Hồ Thị An, học sinh, Nghệ An
 597. Trần Tuấn, nông nghiệp, Nghệ An
 598. Vũ Thị Phi, nông nghiệp, Nghệ An
 599. Trần Thị Nhiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 600. Trần Đại, nông nghiệp, Nghệ An
 601. Trần Phú, nông nghiệp, Nghệ An
 602. Trần Thị Quý, nông nghiệp, Nghệ An
 603. Trần Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 604. Trần Giáo, nông nghiệp, Nghệ An
 605. Trần Thị Quyền, nông nghiệp, Nghệ An
 606. Trần Văn Kiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 607. Trần Thi, nông nghiệp, Nghệ An
 608. Trần Văn Châu, sinh viên, Nghệ An
 609. Trần Thị Nga, học sinh, Nghệ An
 610. Trần Minh Quân, học sinh, Nghệ An
 611. Hồ Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 612. Lê Thị Quý, nông nghiệp, Nghệ An
 613. Trần Văn Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 614. Vũ Thị Hòa, nông nghiệp, Nghệ An
 615. Trần Văn Tâm, học sinh, Nghệ An
 616. Trần Thị Thanh Thảo, học sinh, Nghệ An
 617. Trần Thị Trà My, học sinh, Nghệ An
 618. Trần Thị Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 619. Trần Văn Trọng, nông nghiệp, Nghệ An
 620. Nguyễn Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 621. Trần Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 622. Trần Hiếu, nông nghiệp, Nghệ An
 623. Trần Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 624. Hoàng Thị Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 625. Trần Văn Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 626. Phạm Nhung, nông nghiệp, Nghệ An
 627. Phạm Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 628. Phạm Thảo, nông nghiệp, Nghệ An
 629. Hoàng Thị Nga, nông nghiệp, Nghệ An
 630. Phạm Cậy, nông nghiệp, Nghệ An
 631. Phạm Ơn, nông nghiệp, Nghệ An
 632. Phạm Trông, nông nghiệp, Nghệ An
 633. Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 634. Hồ Sỹ Thân, nông nghiệp, Nghệ An
 635. Trần Văn Tri, nông nghiệp, Nghệ An
 636. Nguyễn Thị Quảng, nông nghiệp, Nghệ An
 637. Trần Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 638. Trần Văn Truyền, nông nghiệp, Nghệ An
 639. Trần Văn Quý, đi học, Nghệ An
 640. Phạm Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 641. Trần Văn Hùng, đi học, Nghệ An
 642. Trần Văn Hiển, nông nghiệp, Nghệ An
 643. Lê Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 644. Trần Văn Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 645. Trần Văn Hương, học sinh, Nghệ An
 646. Trần Thị Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 647. Bùi Thị Khánh Vân, nông nghiệp, Nghệ An
 648. Trần Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 649. Thái Thị Huấn, nông nghiệp, Nghệ An
 650. Trần Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 651. Trần Khương, nông nghiệp, Nghệ An
 652. Trần Chiến Thắng, nông nghiệp, Nghệ An
 653. Trần Thị Hường, sinh viên, Nghệ An
 654. Trần Thị Xuân, sinh viên, Nghệ An
 655. Trần Văn Thưởng, nông nghiệp, Nghệ An
 656. Bùi Thị Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 657. Trần Nho, nông nghiệp, Nghệ An
 658. Đoàn Thị Lệ Ái, nông nghiệp, Nghệ An
 659. Trần Thị Hoàn, giáo viên, Nghệ An
 660. Trần Thị Thoa, nông nghiệp, Nghệ An
 661. Trần Văn Trung, học sinh, Nghệ An
 662. Trần Văn Nguyên, học sinh, Nghệ An
 663. Trần Văn Tổng, nông nghiệp, Nghệ An
 664. Trần Thị Huế, nông nghiệp, Nghệ An
 665. Trần Văn Hiếu, học sinh, Nghệ An
 666. Trần Văn Tài, lao động tự do, Nghệ An
 667. Nguyễn Thị Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 668. Trần Văn Thu, nông nghiệp, Nghệ An
 669. Trần Thoáng, nông nghiệp, Nghệ An
 670. Nguyễn Thị Hải, giáo viên, Nghệ An
 671. Trần Thị Hương Giang, học sinh, Nghệ An
 672. Trần Huy Hoàng, học sinh, Nghệ An
 673. Trần Thị Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 674. Trần Văn Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 675. Trần Văn Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 676. Hồ Thị Běnh, nông nghiệp, Nghệ An
 677. Hồ Sỹ Núi, học sinh, Nghệ An
 678. Hồ Thị Giang, học sinh, Nghệ An
 679. Hồ Sĩ Phương, lái xe, Nghệ An
 680. Hồ Thị Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 681. Trần Thị Liệu, nông nghiệp, Nghệ An
 682. Hồ Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 683. Hồ Thị Hàn, học sinh, Nghệ An
 684. Hồ Phượng, nông nghiệp, Nghệ An
 685. Trần Văn Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 686. Trần Văn Cần, nông nghiệp, Nghệ An
 687. Nguyễn Thị Oanh, nông nghiệp, Nghệ An
 688. Trần Thành Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 689. Nguyễn Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 690. Trần Thị Thảo, học sinh, Nghệ An
 691. Trần Văn Hương, học sinh, Nghệ An
 692. Trần Anh Tài, Nghệ An
 693. Trần Thị Huyền Trâm, Nghệ An
 694. Hồ Sỹ Sâm, nông nghiệp, Nghệ An
 695. Nguyễn Thị Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 696. Hồ Sỹ Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 697. Hồ Sỹ Bá, nông nghiệp, Nghệ An
 698. Hồ Thị Kiều, nông nghiệp, Nghệ An
 699. Hồ Đức Tiến, nông nghiệp, Nghệ An
 700. Cù Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 701. Hồ Thị Thúy Kiều, nông nghiệp, Nghệ An
 702. Hồ Đức Duẩn, nông nghiệp, Nghệ An
 703. Hồ Đức Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 704. Trần Văn Phúc, nông nghiệp, Nghệ An
 705. Phạm Bá Chính, làm nông, Nghệ An
 706. Hồ Thị Hiên, làm nông, Nghệ An
 707. Phạm Thị Tố Uyên, làm nông, Nghệ An
 708. Trần Văn Từ, làm nông, Nghệ An
 709. Bùi Thị Luật, làm nông, Nghệ An
 710. Trần Văn Ân, đi tu, Nghệ An
 711. Trần Văn Cao, lao động tự do, Nghệ An
 712. Trần Y Thiên, lao động tự do, Nghệ An
 713. Trần Văn Tạo. bộ đội, Nghệ An
 714. Trần Văn Hóa, học sinh, Nghệ An
 715. Trần Văn Họp, học sinh, Nghệ An
 716. Trần Văn Hồng, lao động tự do, Nghệ An
 717. Trần Thị Hợp, lao động tự do, Nghệ An
 718. Trần Gia Bảo, Nghệ An
 719. Trần Nhân, làm nông, Nghệ An
 720. Nguyễn Thị Loan, làm nông, Nghệ An
 721. Trần Đức, làm nông, Nghệ An
 722. Trần Thị Trinh, học sinh, Nghệ An
 723. Trần Thị Hiền, học sinh, Nghệ An
 724. Trần Lương, học sinh, Nghệ An
 725. Hồ Sị Thơm, nông nghiệp, Nghệ An
 726. Trần T Thiên, nông nghiệp, Nghệ An
 727. Hồ T Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 728. Hồ Sị Thảo, nông nghiệp, Nghệ An
 729. Nguyện T Lượng, y tá, Nghệ An
 730. Hồ T Định, nông nghiệp, Nghệ An
 731. Hồ Sị Thành, đi tu, Nghệ An
 732. Hồ Sị Châu, nông nghiệp, Nghệ An
 733. Đoàn T Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 734. Hồ T Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 735. Hồ Sị Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 736. Trần T Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 737. Hồ Sị Duy, nông nghiệp, Nghệ An
 738. Hồ Sị Triệt, nông nghiệp, Nghệ An
 739. Nguyễn T Sâm, nông nghiệp, Nghệ An
 740. Trần Tô, đi học, Nghệ An
 741. Trần Thảo, nông nghiệp, Nghệ An
 742. Hồ T Thi, nông nghiệp, Nghệ An
 743. Trần Phi, nông nghiệp, Nghệ An
 744. Hồ Sị Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 745. Hoàng T Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 746. Hồ Sị Nhạc, nông nghiệp, Nghệ An
 747. Hoàng T Thu, nông nghiệp, Nghệ An
 748. Hồ Thị Trúc, nông nghiệp, Nghệ An
 749. Hồ Thị Ngân, nông nghiệp, Nghệ An
 750. Hồ Sị Đoàn, nông nghiệp, Nghệ An
 751. Trần T Hướng, nông nghiệp, Nghệ An
 752. Hồ Sị Công, nông nghiệp, Nghệ An
 753. Hồ T Trang, nông nghiệp, Nghệ An
 754. Hồ Sị Nguyên, nông nghiệp, Nghệ An
 755. Hồ Sị Băng, nông nghiệp, Nghệ An
 756. Trần T Nhuần, nông nghiệp, Nghệ An
 757. Hồ Sị Thuận, nông nghiệp, Nghệ An
 758. Hồ Sị Hà, nông nghiệp, Nghệ An
 759. Hồ T Khoa, nông nghiệp, Nghệ An
 760. Hồ T Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 761. Hồ Sị Trị, nông nghiệp, Nghệ An
 762. Trần T Nhung, nông nghiệp, Nghệ An
 763. Trần Thị Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 764. Trần Thị Thái, nông nghiệp, Nghệ An
 765. Trần Văn Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 766. Trần Văn Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 767. Trần Thị Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 768. Trần Văn Hiếu, nông nghiệp, Nghệ An
 769. Trần Văn Điệp, nông nghiệp, Nghệ An
 770. Hoàng Vui, nông nghiệp, Nghệ An
 771. Nguyễn Thị Hạ, nông nghiệp, Nghệ An
 772. Hoàng Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 773. Hoàng Thị Hường, nông nghiệp, Nghệ An
 774. Hoàng Thị Thúy, nông nghiệp, Nghệ An
 775. Hoàng Mỹ, nông nghiệp, Nghệ An
 776. Hoàng Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 777. Hoàng Thị Hằng, nông nghiệp, Nghệ An
 778. Hoàng Quân, nông nghiệp, Nghệ An
 779. Hoàng Long Nhật, nông nghiệp, Nghệ An
 780. Nguyễn Thị Bảo, nông nghiệp, Nghệ An
 781. Trần Trung, nông nghiệp, Nghệ An
 782. Phạm Thị Cậy, nông nghiệp, Nghệ An
 783. Trần Thị Trâm, học sinh, Nghệ An
 784. Trần Minh Dũng, học sinh, Nghệ An
 785. Trần Minh Huệ, học sinh, Nghệ An
 786. Trần Đức Mạnh, học sinh, Nghệ An
 787. Trần Thị Hương Trà, học sinh, Nghệ An
 788. Trần Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 789. Nguyễn Thị Nú, nông nghiệp, Nghệ An
 790. Trần Văn Lập, nông nghiệp, Nghệ An
 791. Hồ Thị Lượng, nông nghiệp, Nghệ An
 792. Trần Thị Kim Oanh, Nghệ An
 793. Trần Bi, Nghệ An
 794. Hồ Sĩ Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 795. Trần Thị Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 796. Hồ Thị Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 797. Hồ Thị Thu Giang, nông nghiệp, Nghệ An
 798. Hồ Sĩ Quốc Thắng, nông nghiệp, Nghệ An
 799. Hồ Thị Quỳnh Như, nông nghiệp, Nghệ An
 800. Hồ Sĩ Hòa, nông nghiệp, Nghệ An
 801. Phạm Thị Mến, nông nghiệp, Nghệ An
 802. Hồ Sĩ Trang, nông nghiệp, Nghệ An
 803. Trần Thị Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 804. Hồ Hữu Hướng, nông nghiệp, Nghệ An
 805. Hồ Thị Ninh, nông nghiệp, Nghệ An
 806. Hồ Dương, học sinh, Nghệ An
 807. Hồ Thị Thu Hiền, học sinh, Nghệ An
 808. Hồ Sĩ Đức, học sinh, Nghệ An
 809. Hồ Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 810. Hồ Thị Hảo, nông nghiệp, Nghệ An
 811. Hồ Thị Hiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 812. Trần Văn Danh, nông nghiệp, Nghệ An
 813. Trần Văn Nghĩa, học sinh, Nghệ An
 814. Trần V Thiết, học sinh, Nghệ An
 815. Trần V Kiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 816. Trần Thị Nhi, nông nghiệp, Nghệ An
 817. Trần Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An
 818. Hồ Thị Phú, làm ruộng, Nghệ An
 819. Trần Văn Khoa, làm ruộng, Nghệ An
 820. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 821. Trần Thị Phú, làm ruộng, Nghệ An
 822. Nguyễn Thị Thành, học sinh, Nghệ An
 823. Nguyễn Thị Hòa, học sinh, Nghệ An
 824. Nguyễn Thị Hành, học sinh, Nghệ An
 825. Nguyễn Thị Vân, học sinh, Nghệ An
 826. Nguyễn Văn Long, học sinh, Nghệ An
 827. Nguyễn Văn Sáu, học sinh, Nghệ An
 828. Nguyễn Văn Tám, học sinh, Nghệ An
 829. Nguyễn Văn Phòng, học sinh, Nghệ An
 830. Nguyễn Văn Phụng, học sinh, Nghệ An
 831. Trần Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 832. Hồ Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 833. Trần Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An
 834. Trần Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An
 835. Trần Văn Xức, học sinh, Nghệ An
 836. Trần Thị Hồng, học sinh, Nghệ An
 837. Trần Văn Thành, học sinh, Nghệ An
 838. Trần Văn Thìn, học sinh, Nghệ An
 839. Trần Văn Nhân, học sinh, Nghệ An
 840. Hồ Sỹ Hiên, làm ruộng, Nghệ An
 841. Hồ Sỹ Thanh, học sinh, Nghệ An
 842. Hồ Tuấn Đạt, học sinh, Nghệ An
 843. Hồ Thị Thu Hiền, học sinh, Nghệ An
 844. Hồ Đức Việt, Nghệ An
 845. Trần Thị Dung, học sinh, Nghệ An
 846. Trần Thị Duyên, Nghệ An
 847. Trần Chỉnh, nông nghiệp, Nghệ An
 848. Trần Định, đại học, Nghệ An
 849. Trần Truyền, nông nghiệp, Nghệ An
 850. Trần Ngọc, nông nghiệp, Nghệ An
 851. Trần Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 852. Hồ Sĩ Thi, nông nghiệp, Nghệ An
 853. Trần Thị Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 854. Hồ Thị Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 855. Hồ Sĩ Duy, học sinh, Nghệ An
 856. Hồ Sĩ Ân, Nghệ An
 857. Trần Sỵ, nông nghiệp, Nghệ An
 858. Nguyễn Thị Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 859. Trần Văn Tươi, nông nghiệp, Nghệ An
 860. Hồ Thị Yên, nông nghiệp, Nghệ An
 861. Hồ Văn Luyến, nông nghiệp, Nghệ An
 862. Hồ Thị Đào, nông nghiệp, Nghệ An
 863. Hồ Thị Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 864. Hồ Thị Hà, học sinh, Nghệ An
 865. Trần Văn Thung, nông nghiệp, Nghệ An
 866. Hồ Thị Nhiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 867. Trần Văn Thảo, nông nghiệp, Nghệ An
 868. Trần Văn Nguyên, nông nghiệp, Nghệ An
 869. Nguyễn Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 870. Nguyễn Văn Phượng, nông nghiệp, Nghệ An
 871. Hồ Thị Truyền, nông nghiệp, Nghệ An
 872. Nguyễn Thị Thùy Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 873. Nguyễn Văn Vương, nông nghiệp, Nghệ An
 874. Nguyễn Thị Hà Giang, nông nghiệp, Nghệ An
 875. Nguyễn Thị Kim Oanh, nông nghiệp, Nghệ An
 876. Hoàng Văn Ngọc, nông nghiệp, Nghệ An
 877. Hoàng Nhung, nông nghiệp, Nghệ An
 878. Hoàng Điệp, nông nghiệp, Nghệ An
 879. Hoàng Bích, nông nghiệp, Nghệ An
 880. Hoàng Trang, nông nghiệp, Nghệ An
 881. Hoàng Kim Yến, nông nghiệp, Nghệ An
 882. Hoàng Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 883. Hồ Thị Nghĩa, nông nghiệp, Nghệ An
 884. Hoàng Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 885. Nguyễn Thị Ân, nông nghiệp, Nghệ An
 886. Hoàng Thị Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 887. Hoàng Thái Bảo, nông nghiệp, Nghệ An
 888. Hoàng Nên, nông nghiệp, Nghệ An
 889. Hoàng Thị Nhân, nông nghiệp, Nghệ An
 890. Hoàng Hùng, nông nghiệp, Nghệ An
 891. Hoàng Văn Hoài, nông nghiệp, Nghệ An
 892. Hoàng Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 893. Hoàng Văn Thơm, nông nghiệp, Nghệ An
 894. Hoàng Văn Trung, nông nghiệp, Nghệ An
 895. Hoàng Thân, nông nghiệp, Nghệ An
 896. Phạm Thị Thiên, nông nghiệp, Nghệ An
 897. Hoàng Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 898. Hoàng Dũng, nông nghiệp, Nghệ An
 899. Hoàng Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 900. Hoàng Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 901. Hoàng Thị Hợp, nông nghiệp, Nghệ An
 902. Nguyễn Lài, nông nghiệp, Nghệ An
 903. Trần Văn Hải, nông nghiệp, Nghệ An
 904. Trần Thị Vân, nông nghiệp, Nghệ An
 905. Nguyễn Văn Tin, nông nghiệp, Nghệ An
 906. Trần Thị Bằng, nông nghiệp, Nghệ An
 907. Nguyễn Văn Thiện, nông nghiệp, Nghệ An
 908. Nguyễn Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 909. Nguyễn Thị Nhung, nông nghiệp, Nghệ An
 910. Nguyễn Văn Thung, nông nghiệp, Nghệ An
 911. Nguyễn Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 912. Nguyễn Văn Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 913. Nguyễn Thị Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 914. Nguyễn Văn Thuận, nông nghiệp, Nghệ An
 915. Nguyễn Văn Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 916. Nguyễn Gia Bảo, nông nghiệp, Nghệ An
 917. Hồ Thị Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 918. Pham Văn Nhân, nông nghiệp, Nghệ An
 919. Hồ Thị Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 920. Phãm Hằng Nga, nông nghiệp, Nghệ An
 921. Phạm Thị Trúc Ly, nông nghiệp, Nghệ An
 922. Phạm Thị Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 923. Hoàng Láng, nông nghiệp, Nghệ An
 924. Lê Thị Hạ, nông nghiệp, Nghệ An
 925. Phạm Kính, nông nghiệp, Nghệ An
 926. Trần Thị Cần, nông nghiệp, Nghệ An
 927. Phạm Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 928. Phạm Hà, nông nghiệp, Nghệ An
 929. Phạm Nội, nông nghiệp, Nghệ An
 930. Phạm Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 931. Phạm Huy Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 932. Trần Văn Luận, nông nghiệp, Nghệ An
 933. Lê Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 934. Trần Văn Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 935. Trần Thị Thu Trang, nông nghiệp, Nghệ An
 936. Trần Văn Truyền, nông nghiệp, Nghệ An
 937. Nguyễn Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 938. Trần Văn Tuấn, nông nghiệp, Nghệ An
 939. Trần Thị Mai Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 940. Hồ Sỹ Hòa, nông nghiệp, Nghệ An
 941. Trần Thị Nhiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 942. Hồ Sĩ Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 943. Hồ Sĩ Quân, nông nghiệp, Nghệ An
 944. Hồ Sĩ Quốc Việt, nông nghiệp, Nghệ An
 945. Trần Văn Tiến, nông nghiệp, Nghệ An
 946. Nguyễn Thị Báu, nông nghiệp, Nghệ An
 947. Trần Văn Sĩ, nông nghiệp, Nghệ An
 948. Trần Văn Sinh, học sinh, Nghệ An
 949. Trần Văn Đông, học sinh, Nghệ An
 950. Trần Thị Thắm, học sinh, Nghệ An
 951. Hồ Sĩ Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 952. Phan Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 953. Hồ Thị Hợp, học sinh, Nghệ An
 954. Hồ Sĩ Hoàng, học sinh, Nghệ An
 955. Hồ Sĩ Quang, học sinh, Nghệ An
 956. Hồ Sĩ Đức, học sinh, Nghệ An
 957. Hồ Sĩ Thắng, học sinh, Nghệ An
 958. Hồ Văn, nông nghiệp, Nghệ An
 959. Phạm Thị Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 960. Hồ Sĩ Chiến, nông nghiệp, Nghệ An
 961. Hồ Thị Viên, nông nghiệp, Nghệ An
 962. Hồ Thị Liên, học sinh, Nghệ An
 963. Hồ Sĩ Sơn, học sinh, Nghệ An
 964. Hồ Sĩ Hiển, nông nghiệp, Nghệ An
 965. Nguyễn Thị Tình, nông nghiệp, Nghệ An
 966. Hồ Sĩ Minh Luân, học sinh, Nghệ An
 967. Hồ Khiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 968. Nguyễn Thị Chính, nông nghiệp, Nghệ An
 969. Hồ Sĩ Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 970. Hồ Sĩ Giáo, nông nghiệp, Nghệ An
 971. Anna Hoàng Thị Dụng, nông nghiệp, Nghệ An
 972. Hồ Sĩ , nông nghiệp, Nghệ An
 973. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 974. Hồ Sĩ Sang, học sinh, Nghệ An
 975. Hồ Thị Sen, nông nghiệp, Nghệ An
 976. Hồ Thị Hương, học sinh, Nghệ An
 977. Hồ Sĩ Thông, học sinh, Nghệ An
 978. Hồ Sĩ Hiệp, học sinh, Nghệ An
 979. Hồ Sĩ Thành, học sinh, Nghệ An
 980. Hồ Sĩ Hợp, nông nghiệp, Nghệ An
 981. Trần Thị Nghi, nông nghiệp, Nghệ An
 982. Hồ Thị Quang, học sinh, Nghệ An
 983. Hồ Sỹ Tâm, học sinh, Nghệ An
 984. Hồ Thị Minh, học sinh, Nghệ An
 985. Hồ Sĩ Sâm, làm ruộng, Nghệ An
 986. Hồ Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 987. Hồ Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 988. Hồ Thị Lan, học sinh, Nghệ An
 989. Hồ Sĩ Đệ, học sinh, Nghệ An
 990. Trần Văn Đậu, nông nghiệp, Nghệ An
 991. Nguyễn Thị Nghiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 992. Trần Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 993. Trần Văn Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 994. Trần Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 995. Trần Văn Tâm, học sinh, Nghệ An
 996. Trần Văn Trí, học sinh, Nghệ An
 997. Trần Văn Chính, học sinh, Nghệ An
 998. Trần Thị Khánh Ly, học sinh, Nghệ An
 999. Trần Thị Quế Trân, học sinh, Nghệ An
 1000. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 1001. Hồ Sĩ Công, làm ruộng, Nghệ An
 1002. Hồ Thị Dung, làm ruộng, Nghệ An
 1003. Hồ Sĩ Chức, học sinh, Nghệ An
 1004. Hồ Sĩ Trung, học sinh, Nghệ An
 1005. Hồ Thị Danh, học sinh, Nghệ An
 1006. Hồ Thị Ngợi, học sinh, Nghệ An
 1007. Hồ Sỹ Phương, làm ruộng, Nghệ An
 1008. Nguyễn Thị Châu Nhân, làm ruộng, Nghệ An
 1009. Hồ Sỹ Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 1010. Cũ Thị Phú, làm ruộng, Nghệ An
 1011. Hồ Sỹ Thưởng, làm ruộng, Nghệ An
 1012. Hồ Sỹ Thường, làm ruộng, Nghệ An
 1013. Hồ Sỹ Tuấn, làm ruộng, Nghệ An
 1014. Hồ Sỹ Dụng, làm ruộng, Nghệ An
 1015. Hoàng Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 1016. Hồ Sáng, làm ruộng, Nghệ An
 1017. Hồ Thị Oanh, học sinh, Nghệ An
 1018. Trần Văn Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 1019. Trần Thị Tiên, làm ruộng, Nghệ An
 1020. Trần Thị Tâm, học sinh, Nghệ An
 1021. Trần Ngọc Tình, học sinh, Nghệ An
 1022. Trần Cường, học sinh, Nghệ An
 1023. Trần Văn Tiến, học sinh, Nghệ An
 1024. Trần Thị Nhung, học sinh, Nghệ An
 1025. Trần Văn Diên, làm ruộng, Nghệ An
 1026. Hồ Thị Quyền, làm ruộng, Nghệ An
 1027. Hồ Thị Thu, làm ruộng, Nghệ An
 1028. Trần Văn Sáng, học sinh, Nghệ An
 1029. Trần Thị Nhơn, học sinh, Nghệ An
 1030. Hồ Sĩ Nhường, làm ruộng, Nghệ An
 1031. Hồ Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 1032. Hồ Thị Nghĩa, học sinh, Nghệ An
 1033. Hồ Thị Kiệm, học sinh, Nghệ An
 1034. Hồ Thị Lan, học sinh, Nghệ An
 1035. Hồ Thị Lân, học sinh, Nghệ An
 1036. Hồ Thị Thúy, học sinh, Nghệ An
 1037. Hồ Thị Thủy, học sinh, Nghệ An
 1038. Nguyễn Văn Hợp, làm ruộng, Nghệ An
 1039. Lê Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An
 1040. Hồ Sĩ Lân, làm ruộng, Nghệ An
 1041. Bùi Thị Thương, làm ruộng, Nghệ An
 1042. Trần Xâun Linh, làm ruộng, Nghệ An
 1043. Nguyễn Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 1044. Trần Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An
 1045. Trần Xuân Quang, làm ruộng, Nghệ An
 1046. Nguyễn Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 1047. Trần Thị Nhan, làm ruộng, Nghệ An
 1048. Nguyễn Tưởng, làm ruộng, Nghệ An
 1049. Bùi Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An
 1050. Nguyễn Tài, làm ruộng, Nghệ An
 1051. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Nghệ An
 1052. Nguyễn Kiều, làm ruộng, Nghệ An
 1053. Trần Văn Ánh, làm ruộng, Nghệ An
 1054. Trần Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An
 1055. Trần Tiến Anh, làm ruộng, Nghệ An
 1056. Trần Thị Hồng Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 1057. Hồ Thị Hợi, làm ruộng, Nghệ An
 1058. Hồ Sỹ Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 1059. Trần Thị Hòa, nông nghiệp, Nghệ An
 1060. Hồ Thị Vân Anh, học sinh, Nghệ An
 1061. Nguyễn Văn Hạ, nông nghiệp, Nghệ An
 1062. Nguyễn Thị Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 1063. Nguyễn Thị Xuân Mai, học sinh, Nghệ An
 1064. Hoàng Đức Tính, nông nghiệp, Nghệ An
 1065. Nguyễn Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 1066. Hoàng Thị Nga, học sinh, Nghệ An
 1067. Hoàng Đức Chiến, học sinh, Nghệ An
 1068. Hoàng Trường, học sinh, Nghệ An
 1069. Hồ Thị Kính, nông nghiệp, Nghệ An
 1070. Hoàng Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 1071. Hồ Thị Nga, nông nghiệp, Nghệ An
 1072. Trần Văn Nghiệm, nông nghiệp, Nghệ An
 1073. Hồ Thị Định, nông nghiệp, Nghệ An
 1074. Trần Thị Lâm, nông nghiệp, Nghệ An
 1075. Hoàng Trinh, nông nghiệp, Nghệ An
 1076. Hoàng Thị Ái Vi, học sinh, Nghệ An
 1077. Nguyễn Thị Liêu, nông nghiệp, Nghệ An
 1078. Trần Văn Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 1079. Trần Văn Hợp, nông nghiệp, Nghệ An
 1080. Hoàng Thị Mai, nông nghiệp, Nghệ An
 1081. Trần Toán, nông nghiệp, Nghệ An
 1082. Bùi Thị Diện, nông nghiệp, Nghệ An
 1083. Trần Văn Duẫn, học sinh, Nghệ An
 1084. Trần Thị Hằng, học sinh, Nghệ An
 1085. Trần Văn Trung, học sinh, Nghệ An
 1086. Nguyễn Đích, nông nghiệp, Nghệ An
 1087. Nguyễn Thị Thân, nông nghiệp, Nghệ An
 1088. Nguyễn Năng, nông nghiệp, Nghệ An
 1089. Nguyễn Thị Thắng, nông nghiệp, Nghệ An
 1090. Nguyễn Văn Cảnh, học sinh, Nghệ An
 1091. Nguyễn Thị Lưu, nông nghiệp, Nghệ An
 1092. Nguyễn Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 1093. Nguyễn Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 1094. Phan Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 1095. Nguyễn Nương, nông nghiệp, Nghệ An
 1096. Hồ Phước, nông nghiệp, Nghệ An
 1097. Trần Thị Mận, nông nghiệp, Nghệ An
 1098. Hồ Thị Cậy, nông nghiệp, Nghệ An
 1099. Trần Thị Duyên, nông nghiệp, Nghệ An
 1100. Nguyễn Luận, nông nghiệp, Nghệ An
 1101. Hồ Thị Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 1102. Nguyễn Văn Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 1103. Nguyễn Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 1104. Nguyễn Văn Ngọc, nông nghiệp, Nghệ An
 1105. Nguyễn Văn Cương, nông nghiệp, Nghệ An
 1106. Trần Thị Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 1107. Hồ Sĩ Công, nông nghiệp, Nghệ An
 1108. Hồ Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 1109. Hồ Thị Đồng, nông nghiệp, Nghệ An
 1110. Hồ Thị Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 1111. Hồ Sĩ Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 1112. Hồ Thị Vân, nông nghiệp, Nghệ An
 1113. Hồ Thị Khuê, nông nghiệp, Nghệ An
 1114. Hồ Sĩ Đạt, nông nghiệp, Nghệ An
 1115. Hồ Thị Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 1116. Nguyễn Văn Thảo, nông nghiệp, Nghệ An
 1117. Hoàng Thị Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 1118. Nguyễn Minh Quân, nông nghiệp, Nghệ An
 1119. Nguyễn Thị Giang, Nghệ An
 1120. Nguyễn Thị Hương, Nghệ An
 1121. Hồ Tín, nông nghiệp, Nghệ An
 1122. Bùi Thị Loan, nông nghiệp, Nghệ An
 1123. Hồ Sĩ Tín, nông nghiệp, Nghệ An
 1124. Hồ Sĩ Quyết, nông nghiệp, Nghệ An
 1125. Hồ Sĩ Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 1126. Hồ Thị Lẹ, nông nghiệp, Nghệ An
 1127. Hồ Thị Ngân, nông nghiệp, Nghệ An
 1128. Phan Quế, học sinh, Nghệ An
 1129. Hồ Đang, nông nghiệp, Nghệ An
 1130. Hồ Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 1131. Hồ Thị Đoàn, nông nghiệp, Nghệ An
 1132. Hồ Hữu Nam, nông nghiệp, Nghệ An
 1133. Nguyễn Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 1134. Nguyễn Thị Lụy, nông nghiệp, Nghệ An
 1135. Nguyễn Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 1136. Nguyễn Đồng, nông nghiệp, Nghệ An
 1137. Nguyễn Hội, nông nghiệp, Nghệ An
 1138. Trần Văn Hoàn, học sinh, Nghệ An
 1139. Trần Văn Thành, học sinh, Nghệ An
 1140. Trần Thị Tịnh, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1141. Phan Văn Hải, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1142. Phan Văn Đình, học sinh, Nghệ An
 1143. Phan Văn Chiến, học sinh, Nghệ An
 1144. Phan Văn Đào, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1145. Bùi Thị Hoàn, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1146. Nguyễn Thị Hòa, nông nghiệp, Nghệ An
 1147. Trần Thị Hiền, nông nghiệp, Nghệ An
 1148. Hồ Thế, nông nghiệp, Nghệ An
 1149. Hồ Thị Nghi, nông nghiệp, Nghệ An
 1150. Hồ Thị Hòa, học sinh, Nghệ An
 1151. Hồ Bình, học sinh, Nghệ An
 1152. Hồ Thị Kim Dung, học sinh, Nghệ An
 1153. Phan Thọ, nông nghiệp, Nghệ An
 1154. Trần Thị Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 1155. Phan Thị Thúy Nga, học sinh, Nghệ An
 1156. Phan Thị Kiều, học sinh, Nghệ An
 1157. Phan Đường, nông nghiệp, Nghệ An
 1158. Phan Thị Hiển, nông nghiệp, Nghệ An
 1159. Phan Thị Hiệu, nông nghiệp, Nghệ An
 1160. Phan Thị Kiều, nông nghiệp, Nghệ An
 1161. Phan THị Quyên, nông nghiệp, Nghệ An
 1162. Phan Hưởng, học sinh, Nghệ An
 1163. Phan Trường, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1164. Trần Thị Đính, nghệ nghiệp tự do, Nghệ An
 1165. Phan Văn Tuấn, học sinh, Nghệ An
 1166. Phan Thị Hồng, học sinh, Nghệ An
 1167. Phan Thị Thắm, học sinh, Nghệ An
 1168. Nguyễn Văn Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 1169. Bùi Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 1170. Nguyễn Văn Phi, học sinh, Nghệ An
 1171. Nguyễn Văn Hùng, học sinh, Nghệ An
 1172. Trần Đoàn, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1173. Hồ Thị Hợp, nghề nghiệp tự do, Nghệ An
 1174. Trần Thị Thiết, học sinh, Nghệ An
 1175. Trần Thị Chiến, học sinh, Nghệ An
 1176. Hồ Thị Hương, nông nghiệp, Nghệ An
 1177. Cũ Thị Oanh, nông nghiệp, Nghệ An
 1178. Hồ Sĩ Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 1179. Hồ Sĩ Trọng, nông nghiệp, Nghệ An
 1180. Hồ Sĩ Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 1181. Hồ Hữu Ái, nông nghiệp, Nghệ An
 1182. Hồ Hữu Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 1183. Hồ Thị Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 1184. Hồ Hữu Dụng, nông nghiệp, Nghệ An
 1185. Hồ Hữu Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 1186. Hồ Hữu An, nông nghiệp, Nghệ An
 1187. Phạm Thị Na, nông nghiệp, Nghệ An
 1188. Hồ Hữu Lành, nông nghiệp, Nghệ An
 1189. Hoàng Thị Thuyên, nông nghiệp, Nghệ An
 1190. Đoàn Thị Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 1191. Đoàn Văn Thái, nông nghiệp, Nghệ An
 1192. Đoàn Văn Học, nông nghiệp, Nghệ An
 1193. Hồ Sỹ Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 1194. Đoàn Văn Hiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 1195. Trần Văn Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 1196. Phan Văn Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 1197. Phan Văn Trịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 1198. Trần Văn Phương, nông nghiệp, Nghệ An
 1199. Trần Văn Đính, nông nghiệp, Nghệ An
 1200. Nguyễn Văn Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 1201. Nguyễn Văn Chuyên, nông nghiệp, Nghệ An
 1202. Phan Văn Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 1203. Phan Văn Công, nông nghiệp, Nghệ An
 1204. Trần Văn Danh, nông nghiệp, Nghệ An
 1205. Trần Văn Lợi, nông nghiệp, Nghệ An
 1206. Trần Văn Hựu, nông nghiệp, Nghệ An
 1207. Trần Văn Tư, nông nghiệp, Nghệ An
 1208. Trần Văn Thơm, nông nghiệp, Nghệ An
 1209. Trần Văn Ngọc, nông nghiệp, Nghệ An
 1210. Trần Văn Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 1211. Trần Văn Cung, nông nghiệp, Nghệ An
 1212. Trần Văn Chỉnh, nông nghiệp, Nghệ An
 1213. Trần Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 1214. Trần Thị Liệu, nông nghiệp, Nghệ An
 1215. Hồ Thị An, nông nghiệp, Nghệ An
 1216. Nguyễn Văn Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 1217. Nguyễn Văn Tuấn, nông nghiệp, Nghệ An
 1218. Hồ Sỹ Hà, nông nghiệp, Nghệ An
 1219. Nguyễn Thị Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 1220. Hồ Thị Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 1221. Hồ Hữu Thống, nông nghiệp, Nghệ An
 1222. Hồ Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 1223. Trần Văn Bất, nông nghiệp, Nghệ An
 1224. Trần Văn Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 1225. Hồ Hữu Thược, nông nghiệp, Nghệ An
 1226. Hồ Hữu Thuận, nông nghiệp, Nghệ An
 1227. Hồ Hữu Đông, nông nghiệp, Nghệ An
 1228. Hồ Hữu Đương, nông nghiệp, Nghệ An
 1229. Hồ Thị Định, nông nghiệp, Nghệ An
 1230. Hồ Sỹ Hải, nông nghiệp, Nghệ An
 1231. Hồ Sỹ Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 1232. Hồ Sỹ Nam, nông nghiệp, Nghệ An
 1233. Trần Văn Ánh, nông nghiệp, Nghệ An
 1234. Trần Văn Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 1235. Trần Văn Thiều, nông nghiệp, Nghệ An
 1236. Trần Văn Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 1237. Đoàn Văn Thiện, nông nghiệp, Nghệ An
 1238. Trần Thị Tính, nông nghiệp, Nghệ An
 1239. Đoạn Văn Đạo, nông nghiệp, Nghệ An
 1240. Hồ Hữu Vân, nông nghiệp, Nghệ An
 1241. Hồ Hữu Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 1242. Hồ Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 1243. Hồ Hữu Nhạ, nông nghiệp, Nghệ An
 1244. Trần Văn Tiếu, nông nghiệp, Nghệ An
 1245. Trần Văn Hóa, nông nghiệp, Nghệ An
 1246. Hồ Thị Nghiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 1247. Hồ Hữu Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 1248. Hồ Hựu Phúc, nông nghiệp, Nghệ An
 1249. Hồ Hựu Xuân, nông nghiệp, Nghệ An
 1250. Hồ Hựu Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 1251. Trần Thị Lê, nông nghiệp, Nghệ An
 1252. Hồ Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 1253. Hồ Thị Hường, nông nghiệp, Nghệ An
 1254. Phạm Thị Thanh, nông nghiệp, Nghệ An
 1255. Trần Thị Đức, nông nghiệp, Nghệ An
 1256. Hộ Thị Nhung, nông nghiệp, Nghệ An
 1257. Hồ Thị Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 1258. Hồ Hựu Sâm, nông nghiệp, Nghệ An
 1259. Hồ Thị Dung, nông nghiệp, Nghệ An
 1260. Trần Thị Nghị, nông nghiệp, Nghệ An
 1261. Nguyễn Thị Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 1262. Hồ Thị Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 1263. Nguyễn Thị Nghị, nông nghiệp, Nghệ An
 1264. Trần Thị Chính, nông nghiệp, Nghệ An
 1265. Đoàn Thị Bằng, nông nghiệp, Nghệ An
 1266. Đoàn Văn Binh, nông nghiệp, Nghệ An
 1267. Trần Thị Nho, nông nghiệp, Nghệ An
 1268. Trần Thị Diệm, nông nghiệp, Nghệ An
 1269. Nguyễn Thị Lương, nông nghiệp, Nghệ An
 1270. Trần Thị Ly, nông nghiệp, Nghệ An
 1271. Trần Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 1272. Hồ Thị Hồng, nông nghiệp, Nghệ An
 1273. Cũ Thị Tâm, nông nghiệp, Nghệ An
 1274. Đoàn Văn Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 1275. Đoàn Văn Ngọc, nông nghiệp, Nghệ An
 1276. Đoàn Văn Đạt, nông nghiệp, Nghệ An
 1277. Trần Thị Lam, nông nghiệp, Nghệ An
 1278. Hoàng Thị Thế, nông nghiệp, Nghệ An
 1279. Phạm Thị Danh, nông nghiệp, Nghệ An
 1280. Trần Thị Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 1281. Bùi Thị Mười, nông nghiệp, Nghệ An
 1282. Hồ Thị An, nông nghiệp, Nghệ An
 1283. Phạm Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 1284. Trần Thị Thọ, nông nghiệp, Nghệ An
 1285. Hồ Thị Hiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 1286. Hồ Thị Chính, nông nghiệp, Nghệ An
 1287. Trần Thị Đức, nông nghiệp, Nghệ An
 1288. Nguyễn Thị Ân, nông nghiệp, Nghệ An
 1289. Trần Thị Lợi, nông nghiệp, Nghệ An
 1290. Trần Thị Mịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 1291. Trần Thị Sáng, nông nghiệp, Nghệ An
 1292. Nguyễn Thị Hoa, nông nghiệp, Nghệ An
 1293. Phan Thị Long, nông nghiệp, Nghệ An
 1294. Nguyễn Thị Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 1295. Hồ Thị Trung, nông nghiệp, Nghệ An
 1296. Trần Thị Nghiêm, nông nghiệp, Nghệ An
 1297. Nguyen Huu Hoan, đảng viên, Hà Nội
 1298. Đinh Văn Tường, doanh nhân, Cộng hòa Czech
 1299. Hoàng Minh Thanh, kinh doanh, Cộng hòa Czech
 1300. Lê Đình Dũng, doanh nhân, Cộng hòa Czech
 1301. Trần Xuân Thái, doanh nhân, Cộng hòa Czech
 1302. Nguyễn Thị Gái, bán rau sạch, Cộng hòa Czech
 1303. Lê Thị Mơ, chủ tiệm nail, Cộng hòa Czech
 1304. Tô Thị Hằng,  kinh doanh, Cộng hòa Czech
 1305. Trần Văn Tới, công nhân, Cộng hòa Czech
 1306. Nguyễn Thị Hạnh, công nhân, Cộng hòa Czech
 1307. Nguyễn Trường Minh, doanh nhân, Cộng hòa Czech
 1308. Trần Tiến Công, chủ hiệu bánh mì, Cộng hòa Czech
 1309. Trương Minh Lương, sinh viên, Cộng hòa Czech
 1310. Phạm Lê Duy, công nhân, Cộng hòa Czech
 1311. Lã mạnh Cường, công nhân, Cộng hòa Czech
 1312. Khuất Thị Phương, bán hàng, Cộng hòa Czech
 1313. Vũ Thị Hiếu, kinh doanh, Cộng hòa Czech
 1314. Trịnh Văn Chương, thợ máy, Hoa Kỳ
 1315. Duong Kim Yen, Na Uy
 1316. Đỗ Quốc Văn, học viên cao học, TP HCM
 1317. Dương Mạnh Tiến, Hoa Kỳ
 1318. Nguyễn Nhân Tuấn, Hoa Kỳ
 1319. Ngô Hữu Thạch, kỹ sư máy tính, Hoa Kỳ
 1320. Trân Quôc Hiêu, hưu trí, Hoa Kỳ
 1321. Nguyên Thị Phúc, hưu trí, Hoa Kỳ
 1322. Lê Bá Long, giáo viên tiếng Anh, TP HCM
 1323. Lam Son Ha, cử nhân, Khánh Hòa
 1324. Cao Thị Xuân, buôn bán, TP HCM
 1325. Trần Diệu Chân, TS, Hoa Kỳ
 1326. Nguyễn Văn Đông, kỹ sư, TP HCM
 1327. Trần Văn Hòa, thợ điện, Nha Trang
 1328. Nguyễn Kim Huân, kỹ sư, Thái Bình
 1329. Khanh Đỗ, công nhân, Hoa Kỳ
 1330. Bùi Xuân Quang, Hà Tĩnh
 1331. Vuong Toan Thuc, chuyên gia hàng không, Hà Nội
 1332. Ngô Văn Mẫn, nhân viên văn phòng công ty nước ngoài, TP HCM
 1333. Trần Thiên Sơn, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1334. Trần Thiên Phú, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1335. Trần Thiên Quý, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1336. Trần Thanh Lâm, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1337. Trần Thị Phong Lan, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1338. Trần Thị Lan Đào, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1339. Nguyễn Thị Hoài Trang, phiên dịch, Hoa Kỳ
 1340. Bùi Văn Kiên, Thạc sĩ, Kiến trúc sư, giảng viên đại học, Đà Nẵng
 1341. Van Viet Chung Huynh, kinh doanh tự do, CHLB Đức
 1342. Tran Van Thuong, hưu trí, Hoa Kỳ
 1343. Dan Đào, công nhân, Hoa Kỳ
 1344. Minh Khoa Võ, công nhân, Hoa Kỳ
 1345. Vũ Văn Tài, chuyên viên, TP HCM
 1346. Nguyen Duc Trung, sinh viên, Đồng Nai
 1347. Nguyen Thang Long, Gastronomie, CHLB Đức
 1348. Nguyễn Hữu Nhân, sinh viên, Australia
 1349. Lê Văn Ngọc, nghỉ hưu, Hoa Kỳ
 1350. Robert Ngô, kỹ sư, Hoa Kỳ
 1351. Hồ Khánh Châu, kinh doanh, Ninh Thuận
 1352. Tran Minh Hung, Hoa Kỳ
 1353. Trần Vũ Long, công tác tại báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam
 1354. Văn Trường Giang, sinh viên, TP HCM
 1355. Lê Quốc Thịnh, kỹ sư, Thanh Hóa
 1356. Nguyễn Duy Nghiệp, Huế
 1357. Trần Thị Thuý Lan, nhân viên văn phòng, Hà Nội
 1358. Tạ Văn Cương, kỹ sư, Hà Nam
 1359. Le Minh Hoang, kinh doanh, CHLB Đức
 1360. Trần Thế Anh, thạc sĩ, chuyên viên Viện Biển đảo, Hà Nội
 1361. Cao Trung Hậu, nhân viên tư vấn du lịch, Tiền Giang
 1362. Đỗ Thị Ánh Tuyết, công chức hải quan, TP HCM
 1363. Nguyễn Hùng, kỹ sư, Australia
 1364. Hoàng Cương, quản lý doanh nghiệp, Đà Nẵng
 1365. Nguyễn Văn Minh, cựu công an, Lâm Đồng
 1366. Hoàng Duy Nguyên, kế toán trưởng, Đồng Nai
 1367. Loi Thanh Duc, Australia
 1368. Trần Anh Dũng, sinh viên, Hải Phòng
 1369. Ngô Văn Hùng, lao động tự do, Quảng Bình
 1370. Nguyển Huy Điệp, lao động tự do, Quảng Bình
 1371. Nguyen Van Thanh, cựu chiến binh, TP HCM
 1372. Trịnh Minh Quang, doanh nghiệp, Sóc Trăng
 1373. Bùi Thị Hiền, Đồng Nai
 1374. Trần Trí Trung, Đồng Nai
 1375. Trần Thế Vinh, Đồng Nai
 1376. Trần Bảo Sơn, Đồng Nai
 1377. Trương Quốc Cường, Gia Lai
 1378. Dương Ngọc Nhân, Hà Tây
 1379. Giuse Nguyễn Duy Vui, Nghệ An
 1380. Antôn J.B Hoàng Cảnh Hồng, Nghệ An
 1381. J.B Nguyễn Hồng Đức, Nghệ An
 1382. J.B Nguyễn Hồng Trọng, Nghệ An
 1383. Phêrô Nguyễn Minh Sơn, Nghệ An
 1384. Phê rô Nguyễn Minh Châu, Nghệ An
 1385. Giuse Nguyễn Văn Nhân, Nghệ An
 1386. Dina Duc Nguyen, Hoa Kỳ
 1387. Trần Hoàng Vi, kỹ sư, TP HCM
 1388. Nguyen Duc Tuyen, sinh viên, Bình Thuận
 1389. Lan Pham, Accountant, Hoa Kỳ
 1390. Phạm Thái Phong, sinh viên, TP HCM
 1391. Hoang Son, CHLB Đức
 1392. Pham Ba Loc, công nhân, Hoa Kỳ
 1393. Dang Thi Hong Gam, thợ làm móng tay, Hoa Kỳ
 1394. Pham John, hoc sinh, Hoa Kỳ
 1395. Pham Paul, hoc sinh, Hoa Kỳ
 1396. Pham Thi Sau, nội trợ, Hoa Kỳ
 1397. Nguyen Van Toi, công nhân, Hoa Kỳ
 1398. Nguyen Thi Tuyet, thợ làm móng tay, Hoa Kỳ
 1399. Nguyen Tina, học sinh, Hoa Kỳ
 1400. Dang Van Hong, công nhân, Hoa Kỳ
 1401. Nguyen Thi Danh, công nhân, Hoa Kỳ
 1402. Dang Nhut Khoa, công nhân, Hoa Kỳ
 1403. Pham Thi Hang Nguyen, thợ làm móng tay, Hoa Kỳ
 1404. Nguyen Thoi Toai, công nhân, Hoa Kỳ
 1405. Ho Thi Ly, công nhân, Hoa Kỳ
 1406. Nguyen Thi Nien, thợ làm móng tay, Hoa Kỳ
 1407. Paul Chu Văn Chi, linh mục, Australia
 1408. Duy Hiển, dịch vụ máy văn phòng, Hà Nam
 1409. Vũ Văn Vân, kỹ sư, Hà Nội
 1410. Trương Ngọc Hưng, giáo viên, Bình Dương
 1411. Nguyễn Định, kỹ thuật viên, Hà Nội
 1412. Ngô Trung Sơn, kỹ sư, Hà Nội
 1413. Ton That Dinh, Hoa Kỳ
 1414. Hoàng Văn Tiếu, Hải Dương
 1415. Trương Thị Thùy, nhân viên văn phòng, Bắc Kạn
 1416. Nguyễn Thanh Bình, nhân viên văn phòng, TP HCM
 1417. Nguyễn Công Danh, sinh viên, TP HCM
 1418. Nguyễn Văn Trường, thợ điện và kinh doanh, Đồng Nai
 1419. Lê Châu, Huế
 1420. Trần Cong Xứng, lao động tự do, Quảng Bình
 1421. Phạm Đức Anh, sinh viên, Huế    
 1422. Lê Đức Vinh, sinh viên, Hà Nội
 1423. Ngo Dinh Kiem, CHLB Đức
 1424. Hieu Ngo, kỹ thuật viên, Hoa Kỳ
 1425. Nguyễn Hồng Phong, sinh viên, Hà Nội
 1426. Lê Thị Thu Hà, cử nhân, TP HCM
 1427. Nghiêm Tuấn Kiệt, học sinh, TP HCM
 1428. Lê Xuân Tuấn, TS,  Hà Nội
 1429. Nguyễn Thái An, kỹ sư cơ khí, Hà Nội
 1430. Vương Đắc Phong, nông dân, Hà Nội
 1431. Lý Thị Loan, bán hoa, TP HCM
 1432. Phạm Ngọc Lâm, Thái Bình
 1433. Tran Trong Lai, kinh doanh, Nga
 1434. Nguyễn Thanh Tân, dạy học, TP HCM
 1435. Đinh Thị Tâm, TP HCM
 1436. Phạm Hải Vân, viên chức hưu trí, Hà Nội
 1437. Châu Văn Trọng, tiểu thương, Cần Thơ
 1438. Vũ Việt Khoa, lao động hợp tác, CHLB Đức
 1439. Nguyen Tien Loc, nhà văn, Canada
 1440. Pham Thi Canh, nội trợ, Canada
 1441. Nguyen Thi Thu Hai, giáo viên, Canada
 1442. Ngo Nguyen Hoang Chuong, kỹ sư, CHLB Đức
 1443. Hồng Hạnh Vũ, nội trợ, Canada
 1444. Nguyễn Hải Phong, Hải Phòng
 1445. Phạm Văn Hùng, kỹ sư, TP HCM
 1446. Vũ Phương Thúy Hiền, nghề nghiệp tự do, Hà Nội
 1447. Nguyễn Phú Thịnh, lao động tự do, Trà Vinh
 1448. Nguyễn Thanh Tâm, kinh doanh, TP HCM
 1449. Lê Văn,  thợ ống nước, TP HCM
 1450. Trần Thế Vinh, giáo dân Giáo xứ Hà Nội, Đồng Nai
 1451. Lê Huy Minh, kỹ sư, TP HCM
 1452. Nguyễn Hào, công nhân, Australia
 1453. Hoàng Văn Trung, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hà Nội
 1454. Triều Hoa Hoàng, Hoa Kỳ
 1455. Nguyễn Việt Hưng, nhân viên văn phòng, Hà Nội
 1456. Nguyen An, cựu chiến binh, Hà Nội
 1457. Nguyễn Trung Châu, Hoa Kỳ
 1458. Cau Thị Phi, Hoa Kỳ 
 1459. Ngo Kim Dung, bác sỹ y khoa, Pháp
 1460. Nguyễn Lâm, Canada
 1461. Đặng Sơn, Canada
 1462. Nguyễn Ngọc Trâm, buôn bán, Vĩnh Long
 1463. Viet Dzung Nguyen, Hoa Kỳ
 1464. Hoàng Duy Nguyên, giáo dân, Đồng Nai
 1465. Phan Hoa Binh, nội trợ, TP HCM
 1466. Trương Hữu Vinh, kinh doanh, Khánh Hòa
 1467. Phạm Ngọc Anh, kế toán, cựu quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quảng Ngãi
 1468. Cao Thị Ngọc Thơ, kế toán, Tiền Giang
 1469. Nguyễn Kim Tuấn, kỹ thuật, TP HCM
 1470. Duong Quang Phan, Hoa Kỳ
 1471. Nguyễn Hàn Giang, Đà Nẵng
 1472. Võ Thanh Quang, sinh viên, Đà Nẵng
 1473. Phan Hoang, cựu chiến binh, CHLB Đức
 1474. Đinh Văn Thi, kỹ sư, Nam Định
 1475. Phạm Văn Thông, làm ruộng, Hà Nội
 1476. Nguyễn Sơn Hà, kiến trúc sư, doanh nhân, TP HCM
 1477. Nguyễn Đức Quốc, nhiếp ảnh, Huế
 1478. Trần Văn Toàn, kinh doanh nhỏ, kỹ thuật viên, Khánh Hòa
 1479. Nguyễn Mạnh, bác sĩ, Hà Nội
 1480. Đỗ Thị Thu Nga, kế toán, TP HCM
 1481. Nguyen Tran, công nhân, Australia
 1482. Trần Quốc Việt, buôn bán tự do, Tuyên Quang
 1483. Nguyễn Thành Trung, kỹ sư, Đồng Nai
 1484. Nguyễn Thái Hoàng, luật sư, TP HCM
 1485. Phạm Ngọc Thao, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Hà Nội
 1486. Bùi Thị Tý, Nhà giáo ưu tú, Hà Nội
 1487. Phạm Ngọc Diệu Quỳnh, giảng viên Đại học Bách Khoa, Hà Nội
 1488. Nguyễn Văn Bình, kỹ sư, lao động tự do, Hà Nội
 1489. Trần Thị Trản, đảng viên, Thái Bình
 1490. Nguyễn Xuân Thành, Viettell, Hà Nội
 1491. Nguyễn Đăng Quang, kỹ sư, Hà Nội
 1492. Nguyễn Phương Thành, kỹ sư, TP HCM
 1493. Hoàng Vãn Hoan, nhân viên, Hà Nội
 1494. Trương Minh Đức, cựu chiến binh, nghỉ hưu, Nghệ An
 1495. Trần Trọng Hưng, Hà Nội
 1496. Hoàng Lan Hương, Hoa Kỳ
 1497. Đặng Ngọc Anh, công dân, Hà Tĩnh
 1498. Lã Thị Hương Giang, nội trợ, Hà Nội
 1499. Nguyễn Minh Hương, hưu trí, Hà Nội
 1500. Nguyen Kim Luyen, Bỉ
 1501. Tran Huu Bien, Đồng Nai
 1502. Trần Phong, Aircraft, Technik, Áo
 1503. Chí Thanh, nông dân, Khánh Hòa
 1504. Võ Ngọc Trường, sinh viên, Đà Nẵng
 1505. Trương Minh Trí, giáo viên, Cà Mau
 1506. Liet Huynh, Hoa Kỳ
 1507. Lâm Cơ Xưởng, tạo mẫu tóc, TP HCM
 1508. Nguyễn Trọng Khiêm, giáo viên, Thái Bình
 1509. Pham Mai Khanh, kỹ sư, Nhật Bản
 1510. Trần Văn Tiến, kinh doanh, Cộng hòa Czech
 1511. Dương Anh Tuấn, TP HCM
 1512. Dương Tấn Phước, nhân viên văn phòng, TP HCM 

1 commentaire:

 1. Toi la: Đào Quang Thực Nhà giáo huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình. xin đăng kí.

  RépondreSupprimer