27/04/2013

VÀNG


Nguyễn Gia Hảo

VÀNG

Tất tưởi, ngược suôi, kiếm chác,
Non non, chín chín, bới đào…,
Phập phù, cưỡng lên, ép xuống,
Thật hư, mờ ảo, đảo điên,
Kẻ thắng phất nhanh thác  loạn,
Đứa thua, sạch túi hóa  khùng…
Cuộc đời?
-        Ván bài gian lận,
Cầm chương nhà cái…cứ vơ …
Trong thế giới đảo điên

 « VÀNG »,
Giá trị đo bằng cân, lạng,
Nhà cao cửa rộng, xe sang…
Ta,
Đơn côi lội giữa dòng đời,
Bọn kệch cỡm cười : « ngu lâu », còn nói,
Vàng mắt tìm đường, mô hình,quy luật…,
Bao giờ đến được  «NGÀY VÀNG»,
Văn minh :
                                             Dân chủ,
                                                    Tự do,
                                                         Công bằng,
                     Hạnh phúc ?....

                   Đông 2011

       (Hà nội những ngày giá vàng điên đảo)   

1 commentaire:

  1. VÀNG - Kẻ thắng phất nhanh thác loạn,
    Đứa thua, sạch túi hóa khùng…
    THẰNG LÃNH ĐẠO CƯỜI
    TA THÁC LOẠN VÀ KHÔNG KHÙNG.

    RépondreSupprimer