28/07/2013

KHÔNG ĐỀ 7

- Em ngu dốt quá nên thành nghèo khổ, em muốn làm chuyện ...ấy để kiếm tiền. Bác sĩ giúp em
- Cái ni thuộc phạm trù đạo đức, xã hội, không liên quan đến chuyên môn phụ khoa của tui
- Số là em muốn làm chuyện ấy nhưng sợ mất... trinh. Bác sĩ có cách...
- Cái dzụ ni khó y như là muốn chơi với tư bản Mỹ để kiếm tiền mà vẫn cứ muốn độc tài. Tui chịu.

(Theo Facebook Hồ Ly Tiên)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire