27/08/2013

SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG CỦA BÁO LỀ ĐẢNG

ÔI TRỜI ! CHÂN TƯỚNG ÔNG VIỆT KIỀU MỸ VIẾT BÀI TRÊN BÁO NHÂN DÂN

Ông Việt kiều Amari TX là TS. Hoàng Văn Lễ
- Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng?!?!
Tâm Sự Y Giáo
.
Báo Nhân Dân, trong bài thuộc chuyên mục Bình luận và Phê phán ngày 22-8-2013 cho biết tác giả của bài này là Amari TX, một người Mỹ gốc Việt. Được biết tác giả này có nhiều bài đã được đăng trên báo giấy cũng như báo điện tử ở Việt Nam, và là chủ của trang blog amaritx.wordpress.com, mà từ trang blog này, báo Nhân Dân đã đăng lại để có bài nói trên. Trên trang blog này, không khó để nhận ra giọng văn chính luận của một người chuyên làm công tác chính trị tư tưởng, từ ý tưởng, hành văn, câu cú cho đến cách sử dụng các thuật ngữ thuộc chuyên môn nghiệp vụ tuyên huấn. Điều đó làm cho mình băn khoăn : Ông Amari TX này là ai mà viết hay thế, hùng hồn thế ? Sao ông ta là công dân Mỹ mà lại có cách hành văn của một nhà lý luận ở Việt Nam, một người marxist kiên trung đến thế ?

Hôm nay mình tình cờ đọc bài trên báo Sài Gòn Giải Phóng của TS. Hoàng Văn Lễ, thì thấy có những ý, những câu giống hệt như của tác giả Amari TX.

Chẳng hạn, TS. Hoàng Văn Lễ viết :

Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa hoàng… 

Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Còn Amari TX thì viết :

Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...

Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : Đây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội.

Và đây là bảng đối chiếu:
TS Hoàng Văn Lễ
Amari TX
Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ.
Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ.


Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.
Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị.
Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...
Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : ...


Được biết, bài của TS. Hoàng Văn Lễ (cựu Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng) được báo SGGP đăng lúc 7h20 ngày 26-8-2013, nghĩa là sau bài của Amari TX trên báo Nhân Dân 4 ngày, và cũng sau bài của Amari TX trên blog amaritx.wordpress.com 4 ngày.

Nếu TS. Hoàng Văn Lễ và Amari TX là hai người khác nhau, thì có thể kết luận mà không phải chần chừ gì nữa : TS. Hoàng Văn Lễ đã trắng trợn đạo văn của Amari TX !

Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra giữa các tác già của hai tờ báo lớn là Nhân Dân và Sài Gòn Giải Phóng, đều là những cơ quan ngôn luận rất lớn của Đảng. Bởi nếu như thế thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.

Vì vậy, có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất : Amari TX chính là TS Hoàng Văn Lễ, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng !

Và nếu điều này xảy ra, thì chỉ có thể gọi đây là một SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG!

22 commentaires:

 1. Cần mail bài viết này cho báo ND và SGGP để xem họ có ý kiến gì không? Nếu đây đúng là sự thật thì cũng cảnh báo cho họ biết là báo đảng phải chính danh, minh bạch, rõ ràng, không được lừa mị dân như thế! Dân trí giờ đã cao rồi, không dễ tin những điều dối trá nữa đâu!

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Mail cho bao ND va SGGP ? Ngu qua, van me muoi ngu lau the ma dua ra tu van nhu vay ?

   Supprimer
 2. đều là cháu ngoan của bác hết đấy

  RépondreSupprimer
 3. Nhân dân VN đã bì lừa dối từ năm 1932 chứ đâu phải bây giờ mới bị đâu mấy bác ơi!

  RépondreSupprimer
 4. Đúng là vị GS này đã thấm nhuần tư tưởng Mác Lê đến mức u mê.
  Một sự gian dối và mạo danh không có gì bỉ ội hơn.
  Một sự ngụy biện kẻ cả theo kiểu cái Loa Phường.
  Một thứ lý luận hoàn toàn không có cơ sở biện chứng.
  Dù sao cũng khen ông đã thuộc nằm lòng cái " giáo án" của ông !
  Điều mong mỏi của chúng tôi là nếu các người muốn tranh luận thì hãy công khai tất cả các bài viết của cả " Đằng ấy" và của cả " đằng minh" ., Nếu các người nói theo " quan điểm của đảng" thì cứ nói chứ đừng nhận danh " nhân dân" chúng tôi. Dân chúng tôi chưa bao giờ " giao trọng trách" nào cho đảng CS cả!

  RépondreSupprimer
 5. Đúng là văn nô, dư lơn viên, anh tiến sỹ Hoàng Văn Lễ này đạt được cả hai, kính nhờ anh phân tích giúp văn nô , dư lơn viên có khác nhau không anh TS Lễ?

  RépondreSupprimer
 6. Theo tôi chữ Amari TX là viết tắt của thành phố Amarillo của tiểu bang Texas là nơi tôi đang sống. Đây là một thành phố nhỏ ít người Việt nên chúng tôi biết nhau rất rỏ. Phần đông là dân HO hay vượt biên trốn CS. Điểm mặt lại thì không có một nhà "thông thái " nào có đủ khả năng viết một bài bợ đít CS như trên.
  Trung Ngôn

  RépondreSupprimer
 7. Chay nha moi loi ra mat chuot.

  RépondreSupprimer
 8. Bái phục sự tinh anh của TAYG.

  RépondreSupprimer
 9. Tôi đang sống ở Mỹ, tôi ngưỡng mộ ngài Amari TX quá! Nếu ai biết địa chỉ ông ấy ở Mỹ xin vui lòng công khai lên để chúng tôi đến thăm ông ấy.

  RépondreSupprimer
 10. Phải cô nhận trình độ hiểu biết của các quan chức CSVN với trình độ Tiến Sĩ (chắc loại TS giấy) rất hạn hẹp về mặt kiến thức của Hoàng Văn Lễ. Lấy lý do gì ông ta dám khẳng định nước Mỹ chỉ có 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Tôi chỉ xin ông đánh vài hang chữ "List the political parties in the US". Nó sẽ chỉ ra chi tiết của gần 30 đảng lớn và nhỏ. Nó cũng cho biết năm thành lập đảng. Còn những học vị của những người CSVN mang những học vị Tiến Sĩ tại VN. Ai cấp cho họ ngoài những nước XHCN anh em.....Hèn gì Kiến Thức của họ như "RUỒI BU" với lớp bòng bong như cụ TBT Trọng Lú rao giảng XHCN ở CUBA, khiến bà tổng thống Brasil không tiếp. Nhục không cụ TBT và đảng CSVN?

  RépondreSupprimer
 11. Đương nhiên rồi! Có gì đâu phải thắc mắc. Không dối trá thì không phải CS!

  RépondreSupprimer
 12. Mình thấy mấy cái vấn đề đa đảng không thực hiện được ở việt nam, sự thành công đa đảng ở mỹ không có nghĩa là sẽ thành công ở các nước khác bằng chứng là nhiều nước cũng đa đảng nhưng chính trị không được ổn định.

  RépondreSupprimer

 13. Việt Kiều này mang trong cổ thẻ đỏ “Đảng Búa Liềm”?

  RépondreSupprimer
 14. Ôi... Thật là 3 đầu Sáu tay. Thế mới biết đãng ta ko thiếu nhân Tài ba trợn.

  RépondreSupprimer
 15. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  Chúng tôi vừa nhận được hung tin :
  TS HOÀNG VĂN L , CỰU TBT... ĐÃ BỊ MẤT (tên , vì tội đảng viên đảng CSVN mà đi mạo danh Việt kiều Mỹ ; chứng tỏ ngày đêm vẫn ôm giắc mơ làm việt kiều Mỹ mà chưa được ) LÚC 7h20 NGÀY 26/8/2013 .
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐẢNG .
  NGUYỆN XIN LINH HỒN NGƯỜI QÚA ( ngoan ) CỐ SỚM ĐƯỢC GẶP CÁC BÁC .

  RépondreSupprimer
 16. Cỡ biến hóa vào bậc đại cao thủ như con khỉ Tôn Ngộ Không và cả con khỉ Lục nhix cũng đành chào thua và xin bái, lạy tay Hoàng văn Lễ Amải TX...và " bấc " của Hắn làm sư phụ.

  RépondreSupprimer
 17. Người Mỹ gốc Việt là những người tỵ nạn cộng sản đã nhập tịch Hoa Kỳ và những thân nhân ruột thịt, blood relatives, do họ bão lãnh sang Hoa Kỳ khi họ đã trở thành công dân Hoa Kỳ.
  Người Mỹ gốc Việt không là danh xưng dành cho những cán bộ trí vận, ngoại vận, những phần tử phản gián của chế độ cộng sản gữi sang Mỹ hoạt động. Dùng từ như thế này là tiếm danh, một loại tội hình sự trước pháp luật!

  RépondreSupprimer
 18. Cám ơn TSYG đã bỏ công để vạch mặt chỉ tên trưng ra trước công chứng một bằng chứng sống của sự dối lừa. Tuy nhiên cũng chẳng có gì đáng phải "kinh hoàng" đâu khi mà từ lâu rồi Nguyễn Khải đã viết về sự nói dối trong "Đi tìm cái tôi đã mất", Hà Sĩ Phu còn khái quát thành cái gọi là "Văn hoá mặt dày"...và lớp người "thật thà khờ khạo"của thế hệ chúng ta mấy ai không một lần chợt rùng mình nhận ra gần cả một đời mình đã hồn nhiên, hân hoan ngụp lặn trong dòng xoáy của một "cuộc dối lừa vĩ đai"!

  RépondreSupprimer
 19. Người sông Tiền31 août 2013 à 07:12

  Sự thật quá rõ ràng hả ông "tiến sĩ Việt kiều" Amari TX, thực ra, chính là TS Hoàng Văn Lễ, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. Đồ láo khoét!

  RépondreSupprimer
 20. vui wa' , cang` ngay` cang` vui !!!

  RépondreSupprimer
 21. Ông Việt kiều "vừa đi đường vừa kể chuyện" ông Đằng rồi :)

  RépondreSupprimer