23/10/2013

ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.

Phát biểu về Dự thảo sửa đổi hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN cho rằng dự thảo hiến pháp chưa có sức vang vọng như lời hiệu triệu kêu gọi(???!!!) và ông cũng cho biết CNXH sẽ còn lâu...đến hết thế kỷ 21 nầy cũng chưa hoàn thiện. Ngoài 2 hai vấn đề đó ra, thì góp ý của ông Trọng chỉ tập trung vào chuyện câu cú, chữ nghĩa và những chuyện vụn vặt khác.
Mời xem tường thuật dưới đây của báo Tuổi Trẻ

Tổng bí thư nói: “Dự thảo lần này so với trước được ưu điểm là ngắn gọn, súc tích hơn, nhưng chuẩn xác thì chưa, hay thì lại càng chưa, chưa có sức vang vọng như lời hiệu triệu kêu gọi. Có đại biểu nói lời nói đầu tốt lắm rồi mà tôi thì còn băn khoăn”.

TTO xin ghi lại ý kiến phát biểu thảo luận của Tổng bí thư tại Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.
Với phương châm cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng và tạo được sự thống nhất cao thì chúng ta sửa. Còn nếu chưa rõ, chưa chín, chưa được kiểm nghiệm qua thực tiễn và ý kiến còn khác nhau thì chưa nên sửa. Tôi thấy tất cả nội dung lần này đều đáp ứng yêu cầu đó, tôi cũng tán thành.
Ở đây tôi xin góp ý vào lời nói đầu. Cũng có ý kiến đánh giá rất cao, nhưng tôi thấy còn một số điểm cần kiến nghị với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và ban soạn thảo nghiên cứu.
Đã gọi là lời nói đầu, tuy nó ngắn gọn nhưng như một tuyên ngôn, tổng kết cô đúc, khái quát và đặc biệt là phải chuẩn xác. Nếu viết hay, có tính chất như là lời kêu gọi, hiệu triệu thì rất tốt. So với yêu cầu ấy thì dự thảo chưa đạt. Mặc dù ngắn hơn trước, gọn chỉ bằng 2/3 Hiến pháp 1992, tuy nhiên tôi thấy có mấy điểm chưa ổn.
Dự thảo viết: “Từ năm 1930, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”. Chỗ này có mấy cái không ổn. “Từ năm 1930…” là ta lấy nguyên văn từ lời nói đầu của Hiến pháp 1992. Ở Hiến pháp hiện hành là liệt kê cả quá trình, bắt đầu từ 1930, còn đây đã viết khái quát tổng hợp rồi mà vẫn giữ kể từ 1930. Đưa điểm này ra tôi sợ rằng các nhà khoa học, lý luận sẽ tranh luận.
Thực tình mà nói vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin là cả một quá trình, chứ năm ấy (1930 - PV) tư tưởng cũng còn máy móc giáo điều, trí - phú - địa - hào đào tận gốc - trốc tận rễ hoặc theo tư tưởng quốc tế cộng sản… ta biết rồi.
Thứ hai là theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì (tư tưởng Hồ Chí Minh) lúc ấy chưa hình thành, cũng là cả quá trình. Tới năm 1991, tại Đại hội (Đảng) lần thứ 7 tranh luận mãi, rằng tư tưởng đạo đức tác phong hay là chỉ có đạo đức tác phong hay chỉ tư tưởng, sau kết luận là tư tưởng Hồ Chí Minh, với một hệ thống quan điểm lý luận. Điều đó thì từ 1930 chưa thể có được.
Thứ ba, dự thảo viết “Đảng Cộng sản VN lãnh đạo nhân dân…”, trong khi lời nói đầu Hiến pháp hiện hành hay hơn ở chỗ nhấn mạnh chủ thể là nhân dân: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân VN đã…”. Đây bỏ chủ thể nhân dân, chỉ nói Đảng Cộng sản lãnh đạo thôi là không ổn.
Tôi đề nghị sửa thế này: thay vì nói là “từ 1930”, viết lại thành “trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng” thì chặt chẽ, không ai bắt bẻ được.
Tiếp đó, dự thảo lời nói đầu viết: “Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước”.
“Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới”, tôi thấy hai vế này không đồng đẳng với nhau. Chỉ cần viết là bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế thôi. Chứ nếu đã đề cao sự giúp đỡ “quý báu” ở vế sau thì vế trước cũng phải đề cao ý chí và sức mạnh “to lớn” hoặc “vô địch” của toàn dân tộc thì mới đồng đẳng với nhau.
Cái ý “nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế” thì đúng rồi. Nhưng ý sau “đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước” có mấy lỗi.
Lỗi thứ nhất, đây là sự tiếp tục của giai đoạn trước trong cách mạng dân tộc dân chủ. Giai đoạn dân tộc dân chủ đã có xây dựng CNXH rồi khi từ 1960 tại Đại hội (Đảng) 3 chúng ta đã tuyên bố đưa miền Bắc đi lên CNXH chứ đâu phải chỉ tới công cuộc đổi mới mới xây dựng CNXH.
Lỗi thứ hai, xếp xây dựng CNXH và đổi mới đất nước bằng nhau. Xây dựng CNXH thì lại mất cái vế bảo vệ Tổ quốc, rất là thiếu ý và lủng củng chỗ này. Có thể nói là trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc chứ không nên nói trong cuộc xây dựng CNXH và đổi mới. Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.
Cho nên nếu có sửa thì phải nói là “đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đưa đất nước đi lên CNXH” sẽ chuẩn hơn.
Tôi cũng không hiểu tại sao dự thảo lại viết “thực hiện chủ quyền của mình, nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thêm cái vế “thực hiện chủ quyền của mình” vào, nó gò bó và không chuẩn xác. Sao lại thực hiện chủ quyền của mình? Sao lại thêm cái ý này vào? Lâu nay vẫn nói là độc lập, thống nhất chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; chủ quyền, quyền chủ quyền, nhưng là ở phạm trù khác, đặt vào đây thì không phải. Cái chính là phát huy quyền làm chủ của mình.

14 commentaires:

 1. Dung La lu nang qua het thuoc chua? Khong được bao La hoc tro cua toi dau nhe.

  RépondreSupprimer
 2. Trời trời, Việt Nam phải đi theo CNXH đến hết thế kỷ này thật là quá khủng khiếp!

  RépondreSupprimer
 3. Tui chỉ đọc tít nổi,còn báo Tuổi già nhà mượn thời hổng dám.
  Xoay quanh vấn đề:Vang vọng của dự thảo Hiến pháp thời ông Tổng cùng bầu đoàn thê tử đã dẫm nát còn đâu,còn CNXH Tôi đoan chắc ông Trọng cùng gần 4 tr Đảng viên không biết nó là quả phật thủ hay chùm hoa cứt lợn--Phát ngôn bừa bãi và không chịu trách nhiệm đã được bảo đảm bởi điều 04 Hp sửa đổi(Bóp dái Nhân dân) thời thật hèn hạ...

  RépondreSupprimer
 4. Không phải nhân dân không cho đảng cs lãnh đạo đất nước . Nhưng sau 38 năm nhìn lại đất nước xem bây giờ nó như thế nào ? . Nền kinh tế èo uột , dở sống dở chết . Tài nguyên cạn kiệt , thiên nhiên xơ xác , tiêu điều . Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng ngay cả trong mâm cơm của người dân . Nhân cách con người bị tha hóa , đạo đức xuống cấp nghiêm trọng . Thật sự người ta đang tự hỏi : Đảng cs VN đang lãnh đạo hay đang tàn phá đất nước này ? Lịch sử Việt nam sau này sẽ ghi nhận ông Cả Trọng như một kẻ cầm đầu bọn phá hoại !

  RépondreSupprimer
 5. Thôi thì ráng 10 thế kỷ nữa để có CNXH.

  RépondreSupprimer
 6. Đơn giản là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN đang giởn với cái đám dân VN vừa ngu vừa hèn ấy mà.

  RépondreSupprimer
 7. Không thể tưởng tượng được

  RépondreSupprimer
 8. Quá thú vị! Cảm ơn bác Chênh về bức tranh (từ TTO) nói lên nhiều điều

  RépondreSupprimer
 9. Nhố nhăng.Lý luận như lảo thầy đồ liếm mật ."Cái chính là phát huy quyền làm chủ của mình".Mình đây là ai?Là đảng à?Nếu là đảng thì nhân dân lại thành nô lệ và đảng là chủ nô ! Nếu ai là nhân dân thì nhân dân có mỗi quyền bán sức lao động nên phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nghĩa là nhân dân cần bán sức lao động rẻ hơn nữa có phải ko ?
  Chúng ta đạt được những thành tựu to lớn nào ? Có lẽ thành tựu to lớn nhất mà cả 4000 năm dân tộc ko làm được là đảng này đã sản sinh ra một cách thần tốc một giai cấp mới : bè lũ tư bản đỏ .

  RépondreSupprimer
 10. Kính mời ông tổng L và các đảng viên ưu tú VN hảy đọc bài của Ông Lý cha s9e3 của 1 nước Dingapore hiện đại góp ý cho nhửng người đang tự nhất mình trong vòng vây maxist và lenin ,ông tài quá ông Lý ơi ,đất nước ông giàu mạnh là Phải

  RépondreSupprimer
 11. Kịch bản phát triển kinh tế tăng trưởng lại tái diển trên mồm và giấy ! hàng loạt khu công nghiệp ,khu kinh tế khủng ,nhửng dự án tỷ đô ĐANG SẺ SẮP TRIỂN KHAI .ôi mừng quá kinh tế lại phục hồi dân lại có cơm ..và áo ấm ,thật lạc quan cho kinh tế VN
  vàng vẩn đấu thầu đều đều do tiền thuế của dân mà mua về sau đó lại đấu thầu lấy lải nuôi bộ máy nhà nước từ tw xuống địa phương ,người dân tự vẩn ngày càng nhiều thắt cổ ,tự thiêu ,bị cướp bóc vô tội vạ ,xả hội đen hành hung bất kỳ mọi nơi ,cha con giết nhau chồng giết vợ ,bác sỷ vứt xác nạn nhân xuống sông .củng may cho cụ vừa BĂNG HÀ ở tuổi 103 ,nếu còn sống đến vụ bác sỷ vứt xác thì chắc cụ buồn lắm vì NHỬNG VỤ ÁN KHÔNG BAO GIỜ NGHE CHO ĐẾN THỜI KỲ NẦY .quốc hội họp 1 tháng sau khi trung ương đảng họp ,rồi đến mặt trận họp rồi đến tỉnh huyện họp rồi .ôi nhức đầu quá chỉ thấy tiền dân ra như suối mà không được 1 bát nước sáo ,toàn là thùng mới rịu củ chán tận cổ cứ nghe như cách đây 45 năm .

  RépondreSupprimer
 12. Đúng là Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu

  RépondreSupprimer
 13. Mới đây dưới cấp xã phường , huyện tỉnh , thành phố vẫn còn học tập TIẾN NHANH , TIẾN MẠNH lên chủ nghĩa xã hội .

  Sao bỗng dưng ông Tổng Bí thư lại bảo hết thế kỷ này vẫn chưa xây dựng được XHCN ? Hơn Tám chục năm nữa vẫn không xong cãi XHCN thì biết đến bao giờ mới mó được CNXH ?

  Ông Tổng Bí thư ĐCSVN chắc bị ma ám , lú quá nên nói bậy .

  RépondreSupprimer