27/02/2014

CÓ MỘT SỰ SO SÁNH NHẸ - 6

Bạn Minh Lý gởi đến hai tấm ảnh để làm một sự so sánh nhẹ giữa cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Canada trong việc ứng xử với ngườ dân


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire