09/05/2014

TÀU CỘNG THÔNG BÁO GIÀN KHOAN HD 981 ĐÃ KHOAN XUỐNG ĐÁY BIỂN ĐÔNG TỪ NĂM 2012

Thấy trùng ngày 9.5 tưởng Tàu cộng mới công bố giàn khoan HD 981 khoan xuống vùng đặc quyền kinh tế VN nên hối hả dịch và đăng lên. Té ra bạn đọc phát hiện đây là sự kiện xảy ra vào năm 2012. Nhưng qua bài báo nầy chúng ta cũng biết rằng Tàu cộng đã khoan thăm dò khắp biển Đông rồi. Hơn nữa chúng tuyên bố rằng giàn khoan HD 981 là lãnh thổ quốc gia di động của chúng, ngoài nhiệm vụ tìm kiếm dầu khí còn có nhiệm vụ khẳng định chủ quyền lãnh hải. Qua đó thấy rằng việc chúng đưa giàn khoan vào trong vùng lãnh hải của VN là một hành động xâm lăng nghiêm trọng. 
Bài báo tạm dịch dưới đây:

Trung cộng bắt đầu khoan nước sâu ở biển Đông
Bắc Kinh, ngày 09 tháng 5 ( Xinhua) - lần đầu tiên giàn khoan nước sâu của Trung Quốc bắt đầu hoạt động tại Biển Đông vào lúc 9:38 sáng ngày Thứ tư, đánh dấu " một bước đáng kể " được thực hiện bởi ngành công nghiệp dầu biển sâu của đất nước.

Giàn khoan thế hệ thứ sáu bán nổi CNOOC 981 , thuộc sở hữu của China National Offshore Oil Corp  (CNOOC ) , đã bắt đầu khoan trong vùng biển 320 km về phía đông nam của Hồng Kông ở độ sâu 1.500 mét .


Đó là hoạt động khoan dầu nước sâu độc lập đầu tiên được tiến hành bởi một công ty Trung Quốc , và Trung Quốc là nước đầu tiên khám phá tài nguyên dầu khí nước sâu tại Biển Đông .

" Giàn khoan nước sâu khổng lồ là lãnh thổ quốc gia di động của chúng tôi và vũ khí chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi của nước này ", Chủ tịch CNOOC Wang Yilin cho biết thêm rằng việc khoan sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước và quyền chủ quyền trên lãnh thổ nước .

Mũi khoan hôm thứ Tư là bước đầu tiên để thăm dò dầu khí ở 25 km vuông khu vực nước sâu . Giàn khoan sẽ hoàn tất khoan ở độ sâu 2.335 mét để đạt khoảng 30 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên , cho biết bởi Shi Hesheng , một kỹ sư địa chất với Thâm Quyến công ty con của CNOOC .

" Trong một tầm nhìn dài hạn , hơn 700 triệu tấn tài nguyên dầu và 1,2 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên tài nguyên sẽ được tìm thấy trong khu vực này. Có một tá các khu vực như vậy ở phía bắc của Biển Đông , " Shi nói.

Độ sâu lớn hơn 300 mét được quốc tế công nhận là vùng nước sâu và những khu vực lớn hơn 1.500 mét là vùng nước cực sâu . Trên toàn cầu, từ 30 đến 40 phần trăm nguồn tài nguyên biển đang bị chôn vùi trong vùng nước sâu và khoảng một nửa các vị trí thăm dò lớn được phát triển ở nước ngoài.

Biển Đông ước tính có 23 tỷ tấn đến 30 tỷ tấn dầu và 16 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên , chiếm một phần ba tổng số nguồn tài nguyên dầu khí của Trung Quốc.

Khoảng 70 phần trăm trữ lượng dầu và khí đốt trong giàu tài nguyên Biển Đông được chứa trong 1,54 triệu km vuông của khu vực nước sâu .

" Biển Đông có tiềm năng trở thành khu vực khoan nước sâu lớn thứ tư thế giới, sau khi cái gọi là" Tam giác vàng " của Vịnh Mexico, Brazil và Tây Phi , " Zhou Shouwei , một thành viên của Trung Quốc Học viện Kỹ thuật cho biết

Do sự thiếu công nghệ chủ chốt , hầu hết các thăm dò dầu khí ngoài khơi hiện nay của Trung Quốc được thực hiện ít hơn 300 mét dưới bề mặt.

Mũi khoan tại CNOOC 981 là một cột mốc lịch sử trong nỗ lực thăm dò dầu khí nước sâu của đất nước , cho biết Lin Boqiang , giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc năng lượng tại Đại học Hạ Môn.
.......


China begins deep-water drilling in South China Sea

English.news.cn   2012-05-09 09:54:47 CHINA-SOUTH CHINA SEA-DEEP-WATER DRILLING (CN)
Photo taken on May 9, 2012 shows deep-water drilling rig CNOOC 981 in the South China Sea, south China, May 9, 2012. China's first deep-water drilling rig CNOOC 981 started operations in the South China Sea at 9: 38 a.m. on Wednesday, marking "a substantial step" made by the country's deep-sea oil industry. The sixth-generation semi-submersible CNOOC 981 began drilling in a sea area 320 km southeast of Hong Kong at a water depth of 1,500 meters, according to China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), the country's largest offshore oil producer. (Xinhua/Jin Liangkuai)
 Ảnh chụp ngày 09 tháng 5 năm 2012 cho thấy giàn khoan nước sâu CNOOC 981 trong Biển Đông , phía nam Trung Quốc , 09 tháng 5 năm 2012. Giàn khoan nước sâu của Trung Quốc CNOOC 981 bắt đầu hoạt động trong vùng biển Nam Trung Quốc vào lúc 9 : 38 am Thứ tư, đánh dấu " một bước đáng kể " được thực hiện bởi ngành công nghiệp dầu biển sâu của đất nước. Giàn khoan thế hệ thứ 6 bán nổi CNOOC 981 bắt đầu khoan trong vùng biển 320 km về phía đông nam Hồng Kông ở độ sâu 1.500 mét , theo China National Offshore Oil Corp ( CNOOC ) , nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất của đất nước. ( Tân Hoa Xã / Jin Liangkuai )

BEIJING, May 9 (Xinhua) -- China's first deep-water drilling rig started operations in the South China Sea at 9:38 a.m. on Wednesday, marking "a substantial step" made by the country's deep-sea oil industry.
The sixth-generation semi-submersible CNOOC 981, owned by China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), began drilling in a sea area 320 km southeast of Hong Kong at a water depth of 1,500 meters.
It is the first independent deep-water oil drilling to be conducted by a Chinese company, and China is the first country to explore deep-water oil and gas resources in the South China Sea.
"Large deep-water drilling rigs are our mobile national territory and strategic weapon for promoting the development of the country's offshore oil industry," said CNOOC Chairman Wang Yilin, adding that the drilling would contribute to ensuring the country's energy security and sovereign right over territorial waters.
Wednesday's drilling is the first step for oil and gas exploration in the 25-square-km deep-water region. The rig will complete drilling at a depth of 2,335 meters to reach an estimated 30 billion cubic meters of natural gas, said Shi Hesheng, a geological engineer with CNOOC's Shenzhen subsidiary.
"In a long-term vision, more than 700 million tonnes of oil resources and 1.2 trillion cubic meters of natural gas resources will be found in this area. There are a dozen such areas in the northern part of the South China Sea," Shi said.
Depths greater than 300 meters are internationally recognized as deep waters and those greater than 1,500 meters are ultra-deep waters. Globally, 30 to 40 percent of marine resources are buried in deep waters and about half of major exploration sites are developed offshore.
The South China Sea is estimated to have 23 billion tonnes to 30 billion tonnes of oil and 16 trillion cubic meters of natural gas, accounting for one-third of China's total oil and gas resources.
About 70 percent of oil and gas reserves in the resource-rich South China Sea is contained in 1.54 million square km of deep-water regions.
"The South China Sea has the potential to become the world's fourth-largest deep-water drilling region, after the so-called 'Golden Triangle' of the Gulf of Mexico, Brazil and West Africa," said Zhou Shouwei, a member of Chinese Academy of Engineering.
Subject to a lack of key technologies, most of China's current offshore oil exploration is conducted less than 300 meters below the surface.
The drilling at CNOOC 981 is a historic milestone in the country's deep-water oil and gas exploration efforts, said Lin Boqiang, director of the China Center for Energy Economics Research at Xiamen University.
"It will reduce China's oil imports and boost the development of the country's deep-water exploration technologies and equipment," Lin said.
Oil and gas consumption has soared in China amid the country's rapid economic growth and industrialization process. The country relies on imports for more than 55 percent of crude oil and 20 percent of natural gas. Its appetite is expected to grow in the future.
To ease mounting pressure, China has invested huge human and material resources to move its oil drilling into deep waters.
It took 6 billion yuan (952 million U.S. dollars) and more than three years for China State Shipbuilding Corp. (CSSC), the contractor, to build the CNOOC 981 rig for CNOOC.
The platform is 114 meters long, 90 meters wide and 137.8 meters high, and weighs 31,000 tonnes. With a deck the size of a standard football field, the rig is capable of undertaking an offshore operation at a maximum water depth of 3,000 meters and drilling a depth of 12,000 meters, according to CSSC.
Equipped with third-generation dynamic and global positioning systems, the CNOOC 981 can withstand vibrations brought by "once-in-two-centuries storms." Its underwater blow-out prevention system can efficiently prevent accidents like the 2010 BP oil spill in the Gulf of Mexico, experts said.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire