31/12/2014Bích Ngọc


Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ: "Biển Đông là đường hàng hải liên quan đến quốc tế nên âm mưu độc chiếm luôn tồn tại. Chính vì vậy nhiệm vụ trao cho Viện Chiến lược quốc phòng (CLQP) phải nghiên cứu, đề xuất các đề tài để đưa ra chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về tình hình, nhiệm vụ của đất nước và quân đội,"  (Đất Việt) - Biển Đông là đường hàng hải liên quan đến quốc tế nên nhiều nước có âm mưu độc chiếm. Theo đó nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn phải được đề cao.


Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh điều này khi tới thăm và làm việc tại Viện Chiến lược quốc phòng (CLQP) chiều 24/12.

Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ chia sẻ những lo ngại về tranh chấp trên Biển Đông
Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện CLQP đã báo cáo những kết quả nổi bật trong những năm qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và đề xuất một số nội dung nhằm bảo đảm cho Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đó những năm qua, Viện CLQP luôn quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược khoa học đạt hiệu quả thiết thực.

Cụ thể công tác nghiên cứu chiến lược của Viện tập trung vào các hoạt động quốc phòng, quân sự như: học thuyết, đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng quân sự, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang...

Viện đã nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhiều chủ trương, đề án, giải pháp chiến lược về quân sự, quốc phòng; cung cấp những luận cứ khoa học, giúp cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có những quyết sách đúng đắn, về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng Quân đội vững mạnh, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và quản lý nhà nước về công tác quốc phòng trên cả nước.

Trước kết quả này, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng yêu cầu trí tuệ lớn đối với Viện Chiến lược Quốc phòng luôn được đặt ra và ông đánh giá, ghi nhận biểu dương và chúc mừng thành tích của Viện đạt được trong năm qua.

Tuy nhiên Tướng Tỵ cho rằng Viện phải thấy được tình hình hiện nay thế giới và khu vực nói chung vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, đặc biệt là trên Biển Đông.

"Biển Đông là đường hàng hải liên quan đến quốc tế nên âm mưu độc chiếm luôn tồn tại. Theo đó nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn phải đề cao, chú ý. Nếu không chú ý mắc mưu tạo cớ gây xung đột quân sự làm cho hòa bình bị đe dọa", Thượng trướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Chính vì vậy ông giao nhiệm vụ Viện phải nghiên cứu, đề xuất các đề tài để đưa ra chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về tình hình, nhiệm vụ của đất nước và quân đội, để nghiên cứu và tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về CLQP, quân sự.

"Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phát huy tinh thần tự học, nâng cao trình độ năng lực đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước trong khu vực và trên thế giới...", Thượng tướng giao nhiệm vụ.


Bích Ngọc


Nguồn: Theo Đất ViệtQuang cáo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire