25/02/2016

CƯƠNG LĨNH ỨNG CỬ QUỐC HỘI CỦA NHÀ BÁO PHẠM THÀNH

CAM KẾT TRƯỚC CỬ TRI, ĐỒNG BÀO.
Thưa toàn thể Cử tri, thưa toàn thể Đồng bào.
Tôi là Phạm Chí Thành, sinh năm 1952, là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên thường gọi phổ biến nhất là Phạm Thành, cựu chiến binh thời chống Mỹ, viết báo, viết văn, cựu nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện đang sống, làm việc tại Hà Nội, cam kết với Cử tri, Đồng bào Việt Nam cả nước rằng: Nếu tôi trúng cử làm đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016- 2021), tôi sẽ:
I - MỤC TIÊU:
- Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng cho một nền dân chủ thực sự hiện diện ở Việt Nam. Chế độ độc tôn do cộng sản cầm quyền phải bị xóa bỏ. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 với quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam…là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” và những Điều quy định tương tự trong Hiến pháp và Pháp luật nhằm phục vụ cho sự độc tôn cầm quyền lâu dài của những người Cộng sản Việt Nam phải bị xóa bỏ. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các đảng phái khác muốn tồn tại hay không tồn tại đều phải bình đẵng như sự tồn tại hay không tồn tại của các đảng phái khác. Người Cộng sản Việt Nam không thể tự cho mình cái quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật, đè đầu cưỡi cổ tuyệt đại bộ phận người Việt Nam khi họ không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản. Người Cộng sản Việt Nam muốn cầm quyền họ cũng phải cạnh tranh bình đẵng như các đảng phái khác. Chính quyền phải thuộc về nhân dân, thực hiện ý nguyện của nhân dân, không thuộc về bất kỳ một tổ chứ hay đảng phái nào, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng cho một xã hội dân sự hình thành, phát triển và trở thành giường cột chính yếu của thiết chế để xây nên một bộ máy nhà nước Việt Nam từ cấp thôn, xã đến cơ quan quyền lực cao nhất, trong đó bất kỳ cá nhân nào muốn nắm giữ quyền lực đều phải do các cử tri lựa chọn, giới thiệu và qua bầu cử tự do, trực tiếp, cạnh tranh, dưới sự giám sát của nhân dân Việt Nam và các tổ chức giám sát bầu cử của quốc tế.
- Dốc lòng, dốc sức, nguyện phấn đấu đến cùng vì quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được tự do bày tỏ tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do lập hội đoàn, đảng phái…cho nhân dân Việt Nam theo những quy định và giá trị phổ quát về quyền con người của thế giới. Những điều luật hay những quy định ngăn cản, cấm đoán những quyền con người căn bản này như Điều 88, 258… trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đều phải bị xóa bỏ.
- Dốc sức, dốc lòng, nguyện phấn đấu đến cùng trong việc bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.
+ Sát cánh cùng toàn dân kiên quyết đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược.
+ Làm hết sức mình tìm kiếm sự ủng hộ, giúp đỡ, viện trợ của những cá nhân, các tổ chức xã hội và nhân dân các nước trên thế giới để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
+ Làm hết sức mình để nước ta trở thành liên minh chính trị, kinh tế, quân sự với nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Pháp, Đức và các nước khác, để nước ta nhanh chóng có đủ sức mạnh về kinh tế, quân sự, để nhanh chóng lấy lại các đảo ở quần đảo Trường Sa, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của nước ta hiện do Trung Quốc xâm lược đang chiếm giữ trái phép.
II – CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU:
- Hình thành và tổ chức những hoạt động truyền thông rộng rãi ở trong nước và quốc tế, chứng minh cho nhân dân trong nước và thế giới thấy rằng:
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng đang tồn tại một cách bất hợp pháp, đứng trên Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam.
+ Với 70 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm được bất kỳ một điều gì hay và có ích cho dân tộc, đất nước Việt Nam mà chỉ là ngược lại.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng luôn chống lại tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và quốc tế.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tham ô, tham nhũng, coi quyền lợi của đảng hơn quyền lợi của đất nước và dân tộc. Vì quyền, vì lợi, vì sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng bán rẻ đất nước và dân tộc cho ngoại bang. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là những bầy sâu chuyện đục khoét đất nước, tham lam đến mức “Ăn không từ một thứ gì của dân”.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mà trong tâm thế họ chỉ duy nhất chứa Bộ Điều Hành: tàn sát và tiêu diệt đến tận cùng dân tộc và đất nước Việt Nam. Chưa bao gìơ và không bao giờ thực tâm lắng nghe và thực hiện những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.
- Tổ chức những cuộc biểu tình trên đường phố, trong nông thôn hoặc ở bất kỳ nơi nào ở trong nước và trên thế giới, phản đối sự sự độc tôn cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt những đường lối chống lại đất nước, dân tộc; chống lại tự do, dân chủ; chống lại con người và sự tồn tại phi pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Liên kết với mọi cá nhân, mọi tổ chức trong nước và quốc tế, với khẩu hiệu: “Ai chống Cộng sản cầm quyền là bạn ta”, tạo nên một mặt trận rộng rải chống độc tôn cầm quyền của Cộng sản Việt Nam.
Thưa toàn thể cử tri, thưa toàn thể đồng bào.
Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẵng.
Rủ bỏ được tai ách độc tôn cầm quyền cai trị dân tộc Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam là rũ bỏ được đất đá, phân bùn, sâu mọt, rác rưởi đang đè nặng lên đầu, lên cổ người Việt Nam. Từ đó nước Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, có quyền làm người căn bản và vững bước, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc về miềm ánh sáng, hòa nhập vào thế giới văn minh, thế giới của nhân loại tiến bộ.
Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cho sự sống còn của đất nước và dân tộc Việt Nam. Mọi người cần đồng lòng tham gia đấu tranh, tùy theo khả năng, sở trường của mình mới mong đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.
Tôi, một công dân Việt Nam bé nhỏ, yêu nước Việt Nam nồng nàn như bất kỳ một Đồng bào hay một Cử tri chân chính nào, chỉ có thể đặt ra và nguyện phấn đấu đến cùng để những mục tiêu nêu trên trở thành hiện thực ở nước ta.
Những cam kết về mục tiêu phấn đấu của tôi nếu không phải là mong muốn, là mục tiêu cần có của Cử tri, Đồng bào thì các Cử tri, Đồng bào có toàn quyền loại bỏ tôi ra khỏi danh sách những người trúng cử bằng hình thức không bỏ phiếu cho tôi. Nhưng nếu đây cũng là nguyện vọng của các Cử tri, Đồng bào thì tôi rất mong các Cử tri hãy bỏ phiếu cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những cam kết này với các Cử tri, Đồng bào.
Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Phạm Thành ( Phạm Chí Thành).
Kèm Theo Cam kết Này, Còn Có: 
- Đơn ửng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
- Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.
- Bản liệt kê tài sản,thu nhập của người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire