29/02/2016

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NHỮNG CÁI "ĐẦU TIÊN"TS. Nguyễn Quang A là người sáng lập VP Bank - ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên.

Là sáng lập viên, Chủ tịch công ty Máy tính-Truyền thông–Điều khiển 3C.

Là dịch giả, người mở ra Tủ sách SOS2 chuyên giới thiệu đến độc giả Việt Nam những tác phẩm chọn lọc, kinh điển, tác phẩm chọn lọc, "có thể được coi như phần linh hồn quan trọng nhất để vận hành xã hội", về luật pháp, chính trị, xã hội, kinh tế...


Thời du học ở Hungary, ngành lý thuyết thông tin và điện tử-viễn thông, ông được coi như thần đồng của khối khoa học tự nhiên.

Ở tuổi 70, ông lại tiếp tục làm một "cái đầu tiên" nữa: Ông là người đầu tiên trong các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam công khai tuyên bố ứng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách độc lập, và sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải các thông điệp của mình.

Thông điệp nổi bật của ông là: QUYỀN TA, TA CỨ LÀM!

Ứng cử, tham gia chính trị, lên tiếng và tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề chính sách... đó là quyền của mọi công dân ở tất cả các nhà nước dân chủ.

(Theo FB Doan Trang)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire