30/03/2018

TRẢ ĐŨAThằng Pháp cũng tởm thật.
Mời bác Trọng sang thăm,
Không thèm bắn đại bác.
Cứ giả điếc giả câm.

Chúng còn cử một mụ,
Vừa xấu lại vừa già,
Bộ trưởng bộ sản phụ,
Đón tổng bí thư ta.

Chưa hết, đài báo chúng
Không đưa tin một dòng.
Tự bác phải quảng cáo,
Tốn những bốn tỉ dồng.
Như thế là rất hỗn.
Bọn Pháp này thật điên.
Giờ mà chúng chưa thấm
Bài học xưa Điện Biên.
Nhất định phải trả đũa.
Tổng thống Pháp thăm ta,
Ta sẽ cho bà Phóng
Và cô Tiến phụ khoa

Đón tiếp thật long trọng,
Nhưng sẽ không đưa tin.
Cứ lờ như không có.
Còn chúng, muốn đưa tin

Thì mời đến các báo,
Hoặc ti-vi, hoặc đài,
Bỏ tiền mà quảng cáo.
Một triệu đô mỗi bài.

Trường hợp cần chiêu đãi,
Mời ra quán Tư Hiền.
Mỗi người một bát phở.
Ai ăn tự trả tiền.

Thế có được không nhỉ?
Pháp làm nhục nước ta,
Thì ta làm nhục Pháp.
Sòng phẳng, coi như hòa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire